Investor Relations

Bolagsstyrning

Styrelse

Peter Werme, Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2020, styrelseledamot under perioden 2017-2020 samt medgrundare av First Venture.

Född: 1960

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Uppsala universitet. Peter Werme har mer än 30 års erfarenhet av finansmarknaden och har tidigare erfarenhet av att grundat ABB Investment Management och ABB Fonder, där han arbetade under tio års tid. Han har varit med och grundat och förvaltat hedgefonder inom både SEB och Handelsbanken.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Humble Group AB (publ), Kiliaro AB, Nutribe Sweden AB, Första Entreprenörsfonden i Norden AB och Peter Werme Konsult AB.

Innehav: 835 000 A-aktier och 178 000 B-aktier i First Venture Sweden AB genom Första Entreprenörsfonden i Norden AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Rune Nordlander, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020, styrelsesuppleant under perioden 2017-2020 samt medgrundare av First Venture.

Född: 1956

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt Executive MBA från Uppsala universitet. Rune Nordlander är partner och grundare av First Venture (tidigare Första Entreprenörsfonden) där han sedan 2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Tidigare har han som grundare och VD arbetat på IT-konsultföretaget Endevo AB (vilket idag ingår i Symbio) samt varit dotterbolags-VD och delägare i IT-konsultbolaget Frontec (vilket idag ingår i CGI). Innan dess arbetade han med forskning & utveckling på ABB.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Virtual eTraining Software Stockholm, Speedment AB, Neodev AB och Zigrid AB. Styrelseledamot Första Entreprenörsfonden i Norden AB, Sprint Bioscience AB, CombiQ AB, samt HumanCap Nordic AB.

Innehav: 835 000 A-aktier och 178 000 B-aktier i First Venture Sweden AB genom Första Entreprenörsfonden i Norden AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Karl Brodin, Styrelseledamot

 Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1969

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Karl Brodin har tidigare erfarenhet från Atlas Copco där han varit dels utvecklingschef och dels Business Manager. Därutöver har Karl Brodin varit Head of R&D på Climeon AB.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Bwisk AB.

Innehav: 100 000  B-aktier i Bolaget 

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Elise Fahlén, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1984

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på finans. Elise Fahlén har tidigare erfarenhet som styrelseledamot i Hector Rail AB och GB Railfreight Ltd. Elise Fahlén arbetar idag med investeringar för H&M gruppen. 

Övriga nuvarande uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Pink Shark AB. 

Innehav: –

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Jan Petersson, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1964

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Stockholms universitet. Jan Petersson har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Han fick sin förvaltningserfarenhet från Östgöta Enskilda Bank och Apoteksbolagets Pensionsstiftelse och var sedan chef för SEB Enskilda Securities internationella aktiemäkleri och nordisk chef för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic innan han år 2006 startade Tellus Fonder som han var verkställande direktör för under 13 år och investeringsansvarig under 14 år. Senior portföljförvaltare på Fjärde AP Fonden sedan hösten 2020. 

Övriga nuvarande uppdrag: 

Innehav: 15 000  B-aktier i Bolaget

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Notering 2021

Notering 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var fredag den 2 juli 2021. Aktierna handlas under kortnamnet ”FIRST B”.
First_Timesquare2

Kalendarium

 
2022

24 februari: Bokslutskommuniké

3 maj: Årsredovisning

16 maj: Delårsrapport Q1

17 maj: Årsstämma

25 augusti: Halvårsrapport

24 november: Delårsrapport Q3

2023

23 februari: Bokslutskommuniké

Finansiella rapporter

Aktien

Certified Adviser: 

Redeye AB

E-postadress: certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08 – 121 576 90

#ÄgareKapitalRösterVerifierat
1Rutger Arnhult20,50 %17,08 %2021-07-02
2Håkan Roos (RoosGruppen)6,22 %5,18 %2021-12-31
3Tham Special Investment AB5,78 %4,82 %2021-12-31
4Avanza Pension5,10 %4,25 %2021-12-31
5CA Fastigheter AB4,40 %3,66 %2021-12-31
6Första Entrepenörsfonden3,73 %19,79 %2022-03-11
7Swedbank Försäkring2,76 %2,30 %2021-12-31
8Unwrap Finance AB2,60 %2,16 %2021-12-31
9Peder Waern1,90 %1,58 %2021-12-31
10Mats Westinius1,83 %1,52 %2021-12-31