Investor Relations

Bolagsstyrning

Styrelse

Peter Werme, Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2020, styrelseledamot under perioden 2017-2020 samt medgrundare av First Venture.

Född: 1960

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Uppsala universitet. Peter Werme har mer än 30 års erfarenhet av finansmarknaden och har tidigare erfarenhet av att grundat ABB Investment Management och ABB Fonder, där han arbetade under tio års tid. Han har varit med och grundat och förvaltat hedgefonder inom både SEB och Handelsbanken.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Humble Group AB (publ), Kiliaro AB, Nutribe Sweden AB, Första Entreprenörsfonden i Norden AB och Peter Werme Konsult AB.

Innehav: 835 000 A-aktier och 178 000 B-aktier i First Venture Sweden AB genom Första Entreprenörsfonden i Norden AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Johan Varland, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1970

Utbildning och erfarenhet: Civ.ek., Handelshögskolan i Stockholm. Grundare och tidigare ordförande i fastighetsbolaget Tobin Properties.

Övriga nuvarande uppdrag: Konsult för Egobox AB.

Innehav: –

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Karl Brodin, Styrelseledamot

 Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1969

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Karl Brodin har tidigare erfarenhet från Atlas Copco där han varit dels utvecklingschef och dels Business Manager. Därutöver har Karl Brodin varit Head of R&D på Climeon AB.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Bwisk AB.

Innehav: 100 000  B-aktier i Bolaget 

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Elise Fahlén, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1984

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på finans. Elise Fahlén har tidigare erfarenhet som styrelseledamot i Hector Rail AB och GB Railfreight Ltd. Elise Fahlén arbetar idag med investeringar för H&M gruppen. 

Övriga nuvarande uppdrag: Extern styrelseledamot i Circa Group A/S, ett bolag inom hållbara kemikalier. 

Innehav: –

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Erik Borgblad, Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1981

Utbildning och erfarenhet: Jur.kand., Uppsala universitet. Erik Borgblad är specialiserad inom M&A med särskild inriktning mot fastighetsbranschen. 

Övriga nuvarande uppdrag: Advokat och partner på Born Advokater. Styrelseledamot i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ). Styrelseordförande i Nischer Properties AB (publ). 

Innehav: –

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Notering 2021

Notering 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var fredag den 2 juli 2021. Aktierna handlas under kortnamnet ”FIRST B”.
First_Timesquare2

Kalendarium

 
2023

23 februari: Bokslutskommuniké

25 april: Årsredovisning

15 maj: Delårsrapport Q1

16 maj: Årsstämma

24 augusti: Halvårsrapport

23 november: Delårsrapport Q3

2024

22 februari: Bokslutskommuniké

Finansiella rapporter

Aktien

Certified Adviser: 

Redeye AB

E-postadress: certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08 – 121 576 90

#ÄgareKapitalRösterVerifierat
1Rutger Arnhult20,50 %17,08 %2021-12-31
2Modelio Equity AB7,25 %6,04 %2023-02-24
3Håkan Roos (RoosGruppen)6,22 %5,18 %2023-02-24
4Tham Special Investment AB5,78 %4,82 %2023-02-24
5Movenio Fastigheter AB4,40 %3,66 %2023-02-24
6Avanza Pension4,30 %3,58 %2023-02-24
7Första Entrepenörsfonden i Norden AB4,24 %20,22 %2023-02-24
8Swedbank Försäkring2,80%2,33%2023-02-24
9Unwrap Finance AB2,60 %2,16 %2023-02-24
10Stockslätten AB1,88 %1,56 %2023-02-24