First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet.

First Venture investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag.
First Venture är en långsiktig, aktiv ägare och har ett nära samarbete med
entreprenörsteamen i portföljbolagen. 
 

First Venture

 

First Venture