First Venture investerar
i starka entreprenörsteam
inom teknik, hälsa och hållbarhet.

First Venture investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag med ett
market cap lägre än 500 Mkr. First Venture är en långsiktig, aktiv ägare och har ett nära samarbete med
entreprenörsteamen i portföljbolagen. First Venture avser att noteras under 2021.
 

First Venture

 

First Venture