STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH STIGANDE LÖNSAMHET, DELÅRSRAPPORT Q2 2021

”Det är mycket glädjande att summera första halvåret 2021, där Humble Group växte omsättningen med hela 3 296 % och nådde en stabil och växande lönsamhet. Proforma tangerar vi nästan 2 miljarder kronor i omsättning, stark organisk tillväxt i alla verksamheter och taktar en justerad EBITDA på över en kvarts miljard kronor – en riktig milstolpe för Humble Group. Det finns en stark drivkraft hos våra medarbetare att vara delaktiga och utveckla affären och jag blir inspirerad av den härliga energi som dagligen märks inom koncernen. Under sommaren har vi byggt upp en fin pipeline både produktmässigt och med potentiella förvärv. Vi går en spännande höst till mötes” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB

FINANSIELL INFORMATION

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 166 281 KSEK (5 445), en ökning med 160 836 KSEK, motsvarande 2 954 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad EBITDA) uppgick till 23 233 KSEK (497), en förbättring med 22 736 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
 • 8 249 KSEK (-1 073), en förbättring med 9 322 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 224 969 KSEK (13 379).

PROFORMA ANDRA KVARTALET*

 • Nettoomsättning uppgick till 508 654 KSEK (433 014).
 • Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad EBITDA) uppgick till 68 640 KSEK (49 309).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 52 262 KSEK (37 482).

SEX MÅNADER

 • Nettoomsättningen uppgick till 254 670 KSEK (7 500), en ökning med 247 170 KSEK, en ökning med 3 296 % jämfört med motsvarande period föregående år
 • Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad EBITDA) uppgick till 30 009 KSEK (-1 214), en förbättring med 31 223 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
 • 11 152 KSEK (-5 218), en förbättring med 16 370 KSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 293 363 KSEK (13 116).

PROFORMA SEX MÅNADER*

 • Nettoomsättning uppgick till 955 201 KSEK (864 032).
 • Justerat rörelseresultatet före avskrivningar (Justerad EBITDA) uppgick till 125 698 KSEK (86 086).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 95 045 KSEK (60 900).

* Proforman som presenteras i denna delårsrapport visar hur det konsoliderade resultatet för Humble Group hade sett ut om alla kommunicerade förvärv fram till datumet för denna delårsrapport hade konsoliderats från och med 1 januari 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Humble Group genomför emission av 20,5 miljoner aktier och tillför gruppen ca 502 MSEK.
 • Humble Group förvärvar Grahns Konfektyr, Kryddhuset i Ljung, Performance R Us, Nordic Sports Nutrition samt Viterna.
 • Humble ingår avtal om förvärv av Wellibites, Nordfood, Be:Son, Ewalco, FancyStage, Marabu samt Naty.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Humble emitterar framgångsrikt seniora säkerställda obligationer om 700 MSEK under ett ramverk på 1 500 MSEK.
 • Humble fullföljer förvärven av Wellibites, Nordfood, Be:Son, Ewalco, FancyStage, Marabu samt Naty.
 • Humble erhåller godkännande från obligationsinnehavare i det skriftliga förfarandet för att ändra villkoren avseende sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024.
 • Humble höjer finansiella tillväxtmål och lönsamhetsmål.

Läs mer

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting