Sprint Bioscience utlicensierar cancerläkemedelsprogrammet Vps34 till Deciphera Pharmaceuticals

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget licensierat sitt cancerläkemedelsprogram Vps34 till det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals. Licensavtalet avser de exklusiva globala rättigheterna till programmet. Avtalet har ett sammanlagt potentiellt värde på upp till 277 miljoner USD, samt utöver det royalties på nivåer från mitten av enkelsiffriga till låga tvåsiffriga procenttal på försäljning av ett framtida läkemedel från programmet, om det godkänns. Vid avtalets ingående kommer Sprint Bioscience erhålla en upfrontbetalning om 4 miljoner USD, vilken kommer att bokföras under det tredje kvartalet 2021.

Den valda partnern Deciphera Pharmaceuticals Inc., grundat 2003, är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av nya betydelsefulla läkemedel till patienter för behandling av cancer. Bolaget har en godkänd produkt på marknaden i flera geografiska områden, samt tre läkemedelskandidater i klinisk utveckling. Bolaget är noterat på Nasdaq Global Select Market med ett marknadsvärde om cirka två miljarder USD. Med ett tydligt fokus på att förbättra livet för människor som lever med cancer och expertis med erfarenhet av att få ut ett nytt läkemedel på marknaden, bedöms Deciphera vara en ytterst attraktiv partner för Sprint Biosciences Vps34-program. Deciphera tar nu över det fulla ansvaret för att driva och resurssätta programmet och via fortsatta utvecklingsinsatser ta programmet till klinik och vidare ut på marknaden.

”Dagens tillkännagivande utgör exempel på Decipheras fokus på att upptäcka, utveckla och leverera betydelsefulla nya läkemedel för behandling av patienter med cancer, liksom på vårt målmedvetna arbete med att komplettera våra robusta interna forskningsprogram med partnerskapsmöjligheter som denna. Detta Vps34-program passar väl in i vår växande pipeline och förbättrar våra möjligheter att utforska potentialen med att reglera autofagi vid cancer”, säger Dan Flynn, Executive Vice President och Chief Scientific Officer (CSO) för Deciphera Pharmaceuticals.

Deciphera övertar nu projektets fortsatta utveckling och samtliga därmed förknippade kostnader.

”Licensavtalet med Deciphera Pharmaceuticals är det hittills mest omfattande som Sprint Biosciences tecknat och ytterligare ett bevis på vår förmåga att kontinuerligt generera banbrytande läkemedelsprojekt med stor kommersiell potential. Vi tillför nu vår portfölj ytterligare ett projekt där resursstarka samarbetspartners redan i ett tidigt skede tar över ansvaret och alla kostnader för den fortsatta utvecklingen, samtidigt som vi kan räkna med milstolppengar när projekten uppnår förutbestämda mål. I takt med att antalet utlicensierade projekt ökar och vidareutvecklas skapar vi fler och fler möjligheter till löpande intäkter. Den sammanlagda intäktspotentialen från våra aktiva licensavtal har nu ökat till cirka 747 miljoner USD, och utöver det eventuella royaltybetalningar”, säger Erik Kinnman, vd för Sprint Bioscience.

Förutom upfrontbetalningen har Sprint Bioscience rätt till betalningar kopplade till fördefinierade milstolpar under projektets fortsatta utveckling, dess regulatoriska process och kommersialisering av ett potentiellt läkemedel. Det sammanlagda värdet av dessa betalningar uppgår till 277 miljoner USD. Om projektet resulterar i ett godkänt läkemedel har Sprint Bioscience även rätt till royalties på nivåer från mitten av enkelsiffriga till låga tvåsiffriga procenttal på försäljning av ett framtida läkemedel från programmet.

Läs mer

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting