Sprint Bioscience lägger till nytt cancerläkemedelsprogram till sin projektportfölj

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget breddar sin pipeline med ytterligare ett läkemedelsprogram för behandling av solida tumörer. Programmet går under namnet NIMA och syftar till att ta fram läkemedel för att hämma ett kroppseget protein som är förknippat med sämre överlevnad vid en rad olika former av cancer.

En viktig aspekt i utvecklingen av en tumör är att cancercellerna kan påverka sin egen omgivning för att underlätta tumörens tillväxt. Denna omgivning kallas för tumörens mikromiljö och skiljer sig från miljön runt de friska cellerna i kroppen. Cancercellernas förmåga att omprogrammera de friska celler som finns i tumören underlättar tumörtillväxten och kan hämma kroppens immunförsvar.

NIMA-programmet fokuserar på ett målprotein som producerar metaboliter vilka visats vara viktiga för denna omprogrammering av tumörens mikromiljö. Sprint Bioscience utvecklar hämmare av detta målprotein för att återställa balansen och därmed hindra cancercellernas tillväxt och samtidigt öka immunförsvarets möjlighet att angripa dem. Höga nivåer av det aktuella målproteinet har påträffats i tumörer från bland annat äggstockscancer, bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer. Patienter med höga nivåer av detta protein har en sämre överlevnadsprognos.

– Vi har ännu en gång kunnat identifiera ett målprotein som utgör en väldigt attraktiv startpunkt för ett nytt läkemedelsprogram. Ambitionen är att påverka tumörernas mikromiljö så att cancercellernas tillväxt hämmas och kroppens immunförsvar lättare kan bekämpa dem. Vi kommer att på ett tids- och resurseffektivt sätt driva projektet till en punkt då det kan docka in i ett internationellt läkemedelsföretags portfölj och utvecklas vidare i klinik mot marknad och cancerpatienter som har behov av nya behandlingsalternativ, säger Erik Kinnman, vd, Sprint Bioscience.

Läs mer

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting