Sprint Bioscience börjar marknadsföra ytterligare ett cancerläkemedelsprogram

Sprint Bioscience meddelar idag att man börjar marknadsföra DISA-programmet till potentiella partners och offentliggör efter en rad forskningsframsteg cancerläkemedelsprogrammets målprotein, TREX1. Målsättningen med programmet, som befinner sig i preklinisk fas, är att utveckla läkemedel som hämmar proteinet TREX1 i syfte att förstärka effekten av immunonkologisk terapi, strålbehandling och kemoterapi vid behandling av cancer. Bolaget kommer inleda diskussioner med potentiella samarbetspartners i samband med BioEurope-konferensen i oktober.

Cancerceller har ofta förhöjda nivåer av DNA-fragment som felaktigt hamnat utanför cellkärnan. Eftersom DNA-fragment som finns utanför cellkärnan kan aktivera immunsystemet är cancerceller beroende av att dessa DNA-fragment städas bort snabbt – gör de inte det kommer kroppens immunförsvar att attackera cancercellerna.

Läs mer