Nyheter & Press

  • Nyheter på First Venture
  • Nyheter Innehav

First Venture Delårsrapport för januari – september 2021

icke-regulatoriskt

Mendi och Lyckegård nya tillväxtbolag i portföljen   ”Om vi under första halvåret förstärkte våra förutsättningar för framgångsrik tillväxt och värdebyggande i First Venture, så har vi under tredje kvartalet använt våra nya resurser och möjligheter för att efter rapportperioden börja se resultatet av vårt arbete, vilket känns väldigt tillfredsställande.” säger Rune Nordlander, avgående VD…

Läs mer

First Venture substansvärde 31 Oktober 2021

icke-regulatoriskt

First Ventures substansvärde per aktie uppgick till 9,92 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 29,0 %. Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2021 Andel av substansvärdet Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie % tillgångar SEK Humble Group Hälsa 106 869 804 2,85 28,7% Sprint Hälsa 24 997 282 0,67 6,7% Bioscience Kiliaro Teknologi 9 913 364 0,26…

Läs mer

First Venture Sweden AB har träffat avtal om att investera cirka 5 Mkr i Lyckegård Group AB

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (”First Venture”) har utfärdat en bryggfinansiering till Lyckegård Group AB (”Lyckegård”) om ca 3,5 mkr inför Lyckegårds planerade notering på First North under 2022. Brygglånet är avsett att, till en premie, omvandlas till aktier i Lyckegård i samband med den nyemission som Lyckegård planerar att genomföra inför noteringen. Utöver bryggfinansieringen har…

Läs mer

First Venture publicerar substansvärde månadsvis

icke-regulatoriskt

Med start idag kommer First Venture Sweden AB månadsvis publicera en uppdatering av bolagets substansvärde. First Ventures substansvärde per aktie uppgick till 9,85 kronor per 2021-09-30. Rabatten i förhållande till börskursen var 28,5 %. Registrera dig här (https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/SubscriptionRegistrationDialog) för att ta del av First Venture Sweden ABs uppdateringar avseende substansvärde, nyhetsbrev och pressmeddelanden. För vidare information,…

Läs mer

Nytillträdd VD kommenterar om First Ventures framtidsvisioner

icke-regulatoriskt

Under morgonen den 1 november 2021 tillträdde David Wendel som ny VD på First Venture Sweden AB (se pressrelease här (https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/david-wendel-tilltrader-som-vd-for-first-venture-sweden-ab,c3444694)). I samband med tillträdet gav David Wendel en intervju där bland annat Bolagets framtidsvisioner och den senaste investeringen, i neurofeedback-bolaget Mendi Innovations AB, diskuterades. Se intervjun här (https://www.youtube.com/embed/itLVxCn-NBQ). Avseende investeringen i Mendi Innovations AB säger David…

Läs mer

David Wendel tillträder som VD för First Venture Sweden AB

icke-regulatoriskt

I enlighet med vad som kommunicerades i pressmeddelandet från First Venture Sweden AB (”First Venture” eller ”Bolaget”) den 30 juli 2021, har David Wendel nu tillträtt som VD för Bolaget per den 1 november 2021. ”Det känns mycket bra att vara på plats som ny VD på First Venture, särskilt med tanke på det momentum…

Läs mer

First Venture förvärvar aktier i Mendi Innovations AB

Regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) har träffat avtal om att investera cirka 16,6 MSEK motsvarande cirka 8,2 procent av aktierna i Mendi Innovations AB och blir därmed största externa ägare. Mendi är ett ledande företag inom neurofeedback-teknologi för hemmabruk (www.mendi.io).

Läs mer

First Venture ökar innehavet i Humble Group

icke-regulatoriskt

First Venture har köpt aktier i Humble Group för cirka 5 Mkr och ökar innehavet.

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev med information om innehaven

icke-regulatoriskt

Med start idag så går ett månadsbrev ut med en sammanfattning av de främsta nyheterna från First Ventures innehav ut till aktieägare som har anmält sitt intresse på bolagets hemsida.

Läs mer

First Venture Halvårsrapport för januari – juni 2021

Regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Läs mer

First Venture Halvårsrapport för januari – juni 2021

Regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Läs mer

First Venture utser David Wendel till ny verkställande direktör.

Regulatoriskt

Styrelsen i First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture” eller ”Bolaget”) har utsett David Wendel till ny VD. David tillträder den 1 november 2021. David Wendel kommer närmast från Daniel Wellington AB där han ansvarat för tillväxtbolagets expansion och affärsutveckling. First Ventures nuvarande VD Rune Nordlander, kommer även fortsättningsvis att fokusera på Bolagets investeringsverksamhet.

Läs mer

First Venture har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel av Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är fredagen den 2 juli 2021.

Läs mer

First Venture offentliggör utfall av erbjudandet av B-aktier

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet om 245 MSEK inför noteringen av B-aktierna på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades. Intresset var stort och Erbjudandet, som riktades mot institutionella investerare i Sverige och allmänheten i Sverige, Finland, Danmark och Norge, övertecknades från över 3 100…

Läs mer

First Venture offentliggör prospekt och erhåller preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) meddelar idag att prospektet avseende noteringen på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) samt nyemissionen av B-aktier om 245 MSEK (”Erbjudandet”) med en potentiell övertilldelningsemission om 25 MSEK har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. First Venture har även ansökt om upptagande…

Läs mer

The Humble Co. inleder samarbete med Disney i Nordamerika

Humble Groups dotterbolag och varumärke The Humble Co. (”Bolaget”) har inlett ett samarbete med Disney och kommer under Q1 2022 inledningsvis att lansera tandborstar med de kända figurerna Cars och Lilo & Stitch på den mexikanska marknaden. The Humble Co.’s framfart i USA spiller över till Mexiko och Bolaget förstärker sin närvaro på marknaden genom en […]

First Venture publicerar substansvärde månadsvis

Med start idag kommer First Venture Sweden AB månadsvis publicera en uppdatering av bolagets substansvärde. First Ventures substansvärde per aktie uppgick till 9,85 kronor per 2021-09-30. Rabatten i förhållande till börskursen var 28,5 %. Registrera dig här för att ta del av First Venture Sweden ABs uppdateringar avseende substansvärde, nyhetsbrev och pressmeddelanden. Läs mer

Stärkande kvartal för Sprint Bioscience

En intensiv och nyhetstät period läggs till handlingarna när Sprint Bioscience rapporterar det tredje kvartalet 2021. Licensavtal och företrädesemission gör att bolaget nu står i sin hittills starkaste finansiella position, redo att ta nästa steg i utvecklingen. BioStock kontaktade vd Erik Kinnman för att få hans syn på det gångna kvartalet och på framtiden. Med […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR SWECARB OCH VARUMÄRKET VITARGO

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Swecarb AB (“Bolaget”) avseende samtliga aktier i Bolaget (“Transaktionen”). Bolaget förvärvas till en värdering om cirka 27,4 miljoner kronor på kassa och skuldfri bas. Köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till en fast ersättning om 30 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt en fast tilläggsköpeskilling […]

Månadsbrev First Venture september 2021

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. First Venture:s noterade innehav Humble Group, Kiliaro, och Sprint Bioscience hade en aktiv period med fulltecknade emissioner, nya cancerläkemedelsprogram, och internationella bolagsförvärv.   Humble förvärvar Solent och slår ihop försäljningsnätverk Humble Group AB:s (publ) har ingått ett bindande avtal med ägarna av Solent […]

Humble emitterar framgångsrikt ytterligare obligationer om 500 miljoner kronor

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ytterligare obligationer om 500 000 000 kronor (de ”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under dess existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 (ISIN: SE0016273742) med ett ramverk om 1 500 000 000 kronor (”Obligationslånet”). Totalt utestående belopp under Obligationslånet är efter Emissionen 1 200 000 000 kronor. Emissionslikviden kommer att bidra med […]

Sprint Bioscience börjar marknadsföra ytterligare ett cancerläkemedelsprogram

Sprint Bioscience meddelar idag att man börjar marknadsföra DISA-programmet till potentiella partners och offentliggör efter en rad forskningsframsteg cancerläkemedelsprogrammets målprotein, TREX1. Målsättningen med programmet, som befinner sig i preklinisk fas, är att utveckla läkemedel som hämmar proteinet TREX1 i syfte att förstärka effekten av immunonkologisk terapi, strålbehandling och kemoterapi vid behandling av cancer. Bolaget kommer […]

Humble Group har genomfört en emission av 36 miljoner aktier och tillförs cirka 846 miljoner SEK

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 36 miljoner aktier, till en teckningskurs om 23,5 SEK per aktie, vilket medför en emissionslikvid om cirka 846 miljoner SEK (“Nyemissionen”). Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) och Skandinaviska Enskilda Banken […]

HUMBLE BESLUTAR ATT INGÅ AVSIKTSFÖRKLARINGAR AVSEENDE FÖRVÄRV AV SEX BOLAG

Humble Group AB:s (”Humble”) styrelse har beslutat att uppdra åt ledningen i Humble att gå vidare med förvärv av sex europeiska bolag (”Bolagen”) samt att ingå avsiktsförklaringar med säljarna till Bolagen. Efter att avsiktsförklaringarna har ingåtts kommer Humble genomföra en sedvanlig due diligence-granskning av Bolagens legala, finansiella och skattemässiga förhållanden samt förhandla villkoren i aktieöverlåtelseavtalen. […]

Kiliaro rekryterar expert på partnerskapsaffärer

Kiliaro förstärker organisationen med Michael Bengtsson, som har 20 års erfarenhet av B2B-försäljning med fokus på internationella partnerskapsaffärer. – Med Michael får vi en värdefull kompetens som vi har saknat tidigare, säger vd Elie Komo. Kiliaro har en uttalad tillväxtstrategi i B2B-partnerskap som syftar till att öka användarbasen på de olika geografiska marknaderna. För att […]

Idag inleds handeln i Kiliaros aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

STOCKHOLM, SVERIGE – 17 september 2021: Idag inleds handeln i Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”KILI” och ISIN-kod SE0016275333 och teckningsoptioner av serie TO1 handlas under kortnamnet ”KILI TO1” och ISIN-kod SE0016288559. Emission av units inför notering Noteringen på […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR EN KONCERN MED VARUMÄRKENA HEALTHYCO, PRO!BRANDS, ALOES ALOE VERA OCH WOLVERINE

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Swedish Food Group AB (”SFG” eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget och dess dotterbolag (”Transaktionen”). Den fasta köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till 251,5 miljoner kronor (”Köpeskillingen”). Av Köpeskillingen ska 101,5 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 150 […]

Sprint Bioscience lägger till nytt cancerläkemedelsprogram till sin projektportfölj

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget breddar sin pipeline med ytterligare ett läkemedelsprogram för behandling av solida tumörer. Programmet går under namnet NIMA och syftar till att ta fram läkemedel för att hämma ett kroppseget protein som är förknippat med sämre överlevnad vid en rad olika former av cancer. En viktig aspekt i […]

Sprint Bioscience offentliggör utfall i företrädesemission

Sprint Bioscience AB (“Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 6 augusti 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden löpte ut den 31 augusti 2021, tecknades, med och utan stöd av teckningsrätter, till cirka 65 procent. Resterande del av Företrädesemission, cirka […]

CombiQ tecknar avtal gällande IoT tjänster med Strömsholmen – ett världsledande företag inom gasfjädrar lanserar ny digital tjänst

CombiQ breddar sin kundbas genom ett nytt avtal med Strömsholmen, ett världsledande företag inom gasfjädrar och gashydrauliska system. Avtalet är nästa steg i ett samarbete där Strömsholmen valt CombiQ som leverantör. Samarbetet innebär nya innovativa produkter och tjänster för att hjälpa kunder att förbättra produktionsflöden och effektivisera processer. Digitaliseringen inom industrin går allt snabbare. Ett […]

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH STIGANDE LÖNSAMHET, DELÅRSRAPPORT Q2 2021

”Det är mycket glädjande att summera första halvåret 2021, där Humble Group växte omsättningen med hela 3 296 % och nådde en stabil och växande lönsamhet. Proforma tangerar vi nästan 2 miljarder kronor i omsättning, stark organisk tillväxt i alla verksamheter och taktar en justerad EBITDA på över en kvarts miljard kronor – en riktig […]

Idag inleds anmälningsperioden i Kiliaro AB:s emission av units inför notering

Bakgrund och motiv Kiliaro är ett teknikföretag som tillhandahåller en social bildgalleri-app med tillhörande molnlagringstjänst. Appen gör det möjligt för privatpersoner att automatiskt dela bilder och video med andra samt att interagera socialt kring innehållet. På det viset kombinerar appen funktionen av lagring från en vanlig bildgalleri-app med interaktionen från social-media-appar. Kiliaro erbjuder obegränsad lagring […]

Kiliaro AB erhåller preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt inför noteringsemission

Nasdaq Stockholms beslut är bland annat villkorat av att Kiliaro uppfyller ägarspridningskravet samt att Bolaget tillförs tillräckligt med likvid för att täcka rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna. VD Elie Komo kommenterar ”I takt med ökad digitalisering och stark tillväxt av volymen digitala bilder och videoklipp som tas med mobiltelefonen skapas ett växande behov av […]

HUMBLE HÖJER FINANSIELLA TILLVÄXTMÅL OCH LÖNSAMHETSMÅL

HUMBLE HÖJER FINANSIELLA TILLVÄXTMÅL OCH LÖNSAMHETSMÅL ONS, AUG 11, 2021 11:31 CET Styrelsen i Humble Group AB (publ) (”Humble”) antog den 26 mars 2021 finansiella mål för Humble-koncernen på medellång sikt. Styrelsen har idag beslutat att höja det finansiella tillväxtmålet till en nettoomsättning om 13 miljarder kronor proforma (ökning med 63 procent från tidigare 8 […]

Sprint Bioscience utlicensierar cancerläkemedelsprogrammet Vps34 till Deciphera Pharmaceuticals

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget licensierat sitt cancerläkemedelsprogram Vps34 till det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals. Licensavtalet avser de exklusiva globala rättigheterna till programmet. Avtalet har ett sammanlagt potentiellt värde på upp till 277 miljoner USD, samt utöver det royalties på nivåer från mitten av enkelsiffriga till låga tvåsiffriga procenttal på försäljning av […]

Nutribe förvärvar Swiftr

Nutribe förvärvar Swiftr Nutribe AB har förvärvat 100% av aktierna i Swiftr AB som driver det digitala träningskortet Swiftr. Nutribe ser detta som ett strategiskt uppköp för att bredda sin produktportfölj inom hälsa. Nutribe:s fokus ligger annars på utbildningar och konsultationer inom kost och hälsa, men med förvärvet av Swiftr AB tar bolaget steget in […]

BIOSTOCK: SPRINT BIOSCIENCE STÄRKER KASSAN MED FÖRETRÄDESEMISSION OCH KONVERTIBEL

Huddingebaserade Sprint Bioscience meddelade under onsdagsmorgonen att man ämnar genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 65 Mkr för att finansiera existerande såväl som nya prekliniska utvecklingsprojekt. Inför emissionen har bolaget ingått avtal om ett konvertibellån om ytterligare 10 Mkr med en av bolagets större ägare. Via konvertibel och företrädesemissionen tillförs bolaget totalt 75 Mkr före […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR NATY, ETT VÄRLDSLEDANDE FMCG-BOLAG OCH VARUMÄRKE FÖR MILJÖVÄNLIGA BLÖJOR OCH PERSONAL CARE-PRODUKTER

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Naty AB (”Naty eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 850 miljoner kronor och består av en fast ersättning om 750 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar om upp till 100 miljoner kronor baserade […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR MARABU, EN VÄLRENOMMERAD DISTRIBUTÖR I TYSKLAND

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Marabu Markenvertrieb GmbH (”Marabu eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till en fast ersättning om ca 75,9 miljoner kronor* (”Köpeskillingen”) samt rörliga tilläggsköpeskillingar upp till maximalt 13,2 miljoner kronor baserade på framtida EBITDA-resultat. Av Köpeskillingen ska ca […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR EWALCO, EN LEDANDE FOODTECH-KONCERN

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av koncernen Ewalco Holding AB (”Ewalco eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till en fast ersättning om 110 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar baserade på framtida EBITDA-resultat. Av Köpeskillingen ska 55 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 55 […]

Fredrik Paulún tillträder som VD på Nutribe AB

Näringsfysiologen Fredrik Paulún blir 1/6 2021 VD för Nutribe AB. Han värvades tack vare sin djupgående kunskap inom entreprenörskap och hälsa. Fredrik säger ”Näringslära är mitt stora intresse, levebröd och livsstil, och jag har spenderat de senaste tre decennierna med att hjälpa allmänheten äta nyttigare. Till min hjälp har jag haft böcker, mässor, föreläsningar, kostrådgivning och […]

Humble förvärvar två bolag – Nordfood och Be:Son

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har genom dotterbolaget Green Sales NewCo AB tecknat bindande avtal med ägarna av Nordfood AB (”Nordfood”) och Be:Son Gross AB (”Be:Son” och tillsammans med Nordfood, ”Bolagen”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolagen (”Transaktionerna”). Köpeskillingarna uppgår till fast ersättningar om 62 miljoner kronor (”Köpeskillingarna”) samt rörliga tilläggsköpeskillingar om upp till […]

Humble acquires Wellibities – Takes a leading position in healthy sweets

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has entered into a binding agreement with the owner of Wellibites AB (“Wellibites” or the “Company”) regarding the acquisition of all the shares in the Company. Wellibites is a fast-growing company and leading brand within sugar-free and vitamin-enriched sweets. Since the launch, the company has experienced strong growth with good […]

Sprint Bioscience presenterar bolag och projekt för investerare och internationella läkemedelsbolag

Sprint Biosience AB (publ) meddelar bolagets närmaste planer för digitala investermöten samt ett internationellt partneringmöte. Aktiespararnas Småbolagsdagar, 7-8 juni Aktiesparnas årliga småbolagsdagar innehåller bolagspresentationer, utbildningsinslag, paneldebatter och intervjuer. Möjlighet ges att digital ta del av vd Erik Kinnsmans presentation av bolaget via film och streaming. Mer information kommer att finnas här: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagarna BIO International Convention Digital, 14–18 […]