Nyheter & Press

  • Nyheter på First Venture
  • Nyheter Innehav

First Venture publicerar månadsbrev med information om innehaven

icke-regulatoriskt

Med start idag så går ett månadsbrev ut med en sammanfattning av de främsta nyheterna från First Ventures innehav ut till aktieägare som har anmält sitt intresse på bolagets hemsida.

Läs mer

First Venture Halvårsrapport för januari – juni 2021

Regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Läs mer

First Venture utser David Wendel till ny verkställande direktör.

Regulatoriskt

Styrelsen i First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture” eller ”Bolaget”) har utsett David Wendel till ny VD. David tillträder den 1 november 2021. David Wendel kommer närmast från Daniel Wellington AB där han ansvarat för tillväxtbolagets expansion och affärsutveckling. First Ventures nuvarande VD Rune Nordlander, kommer även fortsättningsvis att fokusera på Bolagets investeringsverksamhet.

Läs mer

First Venture har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel av Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är fredagen den 2 juli 2021.

Läs mer

First Venture offentliggör utfall av erbjudandet av B-aktier

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet om 245 MSEK inför noteringen av B-aktierna på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades. Intresset var stort och Erbjudandet, som riktades mot institutionella investerare i Sverige och allmänheten i Sverige, Finland, Danmark och Norge, övertecknades från över 3 100…

Läs mer

First Venture offentliggör prospekt och erhåller preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) meddelar idag att prospektet avseende noteringen på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) samt nyemissionen av B-aktier om 245 MSEK (”Erbjudandet”) med en potentiell övertilldelningsemission om 25 MSEK har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. First Venture har även ansökt om upptagande…

Läs mer

First Venture offentliggör avsikt för notering på Nasdaq First North Growth Market

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) är ett svenskt investeringsbolag med fokus på sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet. Investeringsportföljen består av sammanlagt 13 tillväxtbolag varav 9 inom fokussektorerna positionerade i globala makrotrender i teman som (i) digitalisering (ii) hållbar konsumtion och produktion för hälsa och klimatet. Bolagets största innehav är Food tech…

Läs mer

Årsredovisning 2020

icke-regulatoriskt

Styrelsen för First Venture Sweden AB avger årsredovisning för 2020

Läs mer

Årsredovisning 2019

icke-regulatoriskt

Styrelsen för Första Entreprenörsfonden 2018 AB avger årsredovisning för 2019

Läs mer

Humble Group undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission av upp till cirka 33 miljoner aktier

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” eller ”Bolaget”) (noterat på Nasdaq First North Growth Market, under tickern HUMBLE) avser att, som kommunicerat av Bolaget tidigare idag, undersöka förutsättningarna att genomföra en riktad emission av upp till ca 33 miljoner aktier i Bolaget (”Nyemissionen”). Nyemissionen avses riktas till svenska och internationella institutionella investerare. Humble Group har […]

Kiliaro AB:s emission av units inför notering fulltecknad

STOCKHOLM, SVERIGE – 10 september 2021: Anmälningsperioden i Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller “Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market avslutades den 6 september 2021. Emissionen tecknades till totalt cirka 21 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 101 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget således cirka 20,7 […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR EN KONCERN MED VARUMÄRKENA HEALTHYCO, PRO!BRANDS, ALOES ALOE VERA OCH WOLVERINE

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Swedish Food Group AB (”SFG” eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget och dess dotterbolag (”Transaktionen”). Den fasta köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till 251,5 miljoner kronor (”Köpeskillingen”). Av Köpeskillingen ska 101,5 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 150 […]

Sprint Bioscience lägger till nytt cancerläkemedelsprogram till sin projektportfölj

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget breddar sin pipeline med ytterligare ett läkemedelsprogram för behandling av solida tumörer. Programmet går under namnet NIMA och syftar till att ta fram läkemedel för att hämma ett kroppseget protein som är förknippat med sämre överlevnad vid en rad olika former av cancer. En viktig aspekt i […]

CombiQ tecknar avtal gällande IoT tjänster med Strömsholmen – ett världsledande företag inom gasfjädrar lanserar ny digital tjänst

CombiQ breddar sin kundbas genom ett nytt avtal med Strömsholmen, ett världsledande företag inom gasfjädrar och gashydrauliska system. Avtalet är nästa steg i ett samarbete där Strömsholmen valt CombiQ som leverantör. Samarbetet innebär nya innovativa produkter och tjänster för att hjälpa kunder att förbättra produktionsflöden och effektivisera processer. Digitaliseringen inom industrin går allt snabbare. Ett […]

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH STIGANDE LÖNSAMHET, DELÅRSRAPPORT Q2 2021

”Det är mycket glädjande att summera första halvåret 2021, där Humble Group växte omsättningen med hela 3 296 % och nådde en stabil och växande lönsamhet. Proforma tangerar vi nästan 2 miljarder kronor i omsättning, stark organisk tillväxt i alla verksamheter och taktar en justerad EBITDA på över en kvarts miljard kronor – en riktig […]

Idag inleds anmälningsperioden i Kiliaro AB:s emission av units inför notering

Bakgrund och motiv Kiliaro är ett teknikföretag som tillhandahåller en social bildgalleri-app med tillhörande molnlagringstjänst. Appen gör det möjligt för privatpersoner att automatiskt dela bilder och video med andra samt att interagera socialt kring innehållet. På det viset kombinerar appen funktionen av lagring från en vanlig bildgalleri-app med interaktionen från social-media-appar. Kiliaro erbjuder obegränsad lagring […]

Kiliaro AB erhåller preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt inför noteringsemission

Nasdaq Stockholms beslut är bland annat villkorat av att Kiliaro uppfyller ägarspridningskravet samt att Bolaget tillförs tillräckligt med likvid för att täcka rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna. VD Elie Komo kommenterar ”I takt med ökad digitalisering och stark tillväxt av volymen digitala bilder och videoklipp som tas med mobiltelefonen skapas ett växande behov av […]

HUMBLE HÖJER FINANSIELLA TILLVÄXTMÅL OCH LÖNSAMHETSMÅL

HUMBLE HÖJER FINANSIELLA TILLVÄXTMÅL OCH LÖNSAMHETSMÅL ONS, AUG 11, 2021 11:31 CET Styrelsen i Humble Group AB (publ) (”Humble”) antog den 26 mars 2021 finansiella mål för Humble-koncernen på medellång sikt. Styrelsen har idag beslutat att höja det finansiella tillväxtmålet till en nettoomsättning om 13 miljarder kronor proforma (ökning med 63 procent från tidigare 8 […]

Sprint Bioscience utlicensierar cancerläkemedelsprogrammet Vps34 till Deciphera Pharmaceuticals

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget licensierat sitt cancerläkemedelsprogram Vps34 till det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals. Licensavtalet avser de exklusiva globala rättigheterna till programmet. Avtalet har ett sammanlagt potentiellt värde på upp till 277 miljoner USD, samt utöver det royalties på nivåer från mitten av enkelsiffriga till låga tvåsiffriga procenttal på försäljning av […]

Nutribe förvärvar Swiftr

Nutribe förvärvar Swiftr Nutribe AB har förvärvat 100% av aktierna i Swiftr AB som driver det digitala träningskortet Swiftr. Nutribe ser detta som ett strategiskt uppköp för att bredda sin produktportfölj inom hälsa. Nutribe:s fokus ligger annars på utbildningar och konsultationer inom kost och hälsa, men med förvärvet av Swiftr AB tar bolaget steget in […]

BIOSTOCK: SPRINT BIOSCIENCE STÄRKER KASSAN MED FÖRETRÄDESEMISSION OCH KONVERTIBEL

Huddingebaserade Sprint Bioscience meddelade under onsdagsmorgonen att man ämnar genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 65 Mkr för att finansiera existerande såväl som nya prekliniska utvecklingsprojekt. Inför emissionen har bolaget ingått avtal om ett konvertibellån om ytterligare 10 Mkr med en av bolagets större ägare. Via konvertibel och företrädesemissionen tillförs bolaget totalt 75 Mkr före […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR NATY, ETT VÄRLDSLEDANDE FMCG-BOLAG OCH VARUMÄRKE FÖR MILJÖVÄNLIGA BLÖJOR OCH PERSONAL CARE-PRODUKTER

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Naty AB (”Naty eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 850 miljoner kronor och består av en fast ersättning om 750 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar om upp till 100 miljoner kronor baserade […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR MARABU, EN VÄLRENOMMERAD DISTRIBUTÖR I TYSKLAND

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Marabu Markenvertrieb GmbH (”Marabu eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till en fast ersättning om ca 75,9 miljoner kronor* (”Köpeskillingen”) samt rörliga tilläggsköpeskillingar upp till maximalt 13,2 miljoner kronor baserade på framtida EBITDA-resultat. Av Köpeskillingen ska ca […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR EWALCO, EN LEDANDE FOODTECH-KONCERN

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av koncernen Ewalco Holding AB (”Ewalco eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till en fast ersättning om 110 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar baserade på framtida EBITDA-resultat. Av Köpeskillingen ska 55 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 55 […]

Fredrik Paulún tillträder som VD på Nutribe AB

Näringsfysiologen Fredrik Paulún blir 1/6 2021 VD för Nutribe AB. Han värvades tack vare sin djupgående kunskap inom entreprenörskap och hälsa. Fredrik säger ”Näringslära är mitt stora intresse, levebröd och livsstil, och jag har spenderat de senaste tre decennierna med att hjälpa allmänheten äta nyttigare. Till min hjälp har jag haft böcker, mässor, föreläsningar, kostrådgivning och […]

Humble förvärvar två bolag – Nordfood och Be:Son

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har genom dotterbolaget Green Sales NewCo AB tecknat bindande avtal med ägarna av Nordfood AB (”Nordfood”) och Be:Son Gross AB (”Be:Son” och tillsammans med Nordfood, ”Bolagen”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolagen (”Transaktionerna”). Köpeskillingarna uppgår till fast ersättningar om 62 miljoner kronor (”Köpeskillingarna”) samt rörliga tilläggsköpeskillingar om upp till […]

Humble acquires Wellibities – Takes a leading position in healthy sweets

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has entered into a binding agreement with the owner of Wellibites AB (“Wellibites” or the “Company”) regarding the acquisition of all the shares in the Company. Wellibites is a fast-growing company and leading brand within sugar-free and vitamin-enriched sweets. Since the launch, the company has experienced strong growth with good […]

Sprint Bioscience presenterar bolag och projekt för investerare och internationella läkemedelsbolag

Sprint Biosience AB (publ) meddelar bolagets närmaste planer för digitala investermöten samt ett internationellt partneringmöte. Aktiespararnas Småbolagsdagar, 7-8 juni Aktiesparnas årliga småbolagsdagar innehåller bolagspresentationer, utbildningsinslag, paneldebatter och intervjuer. Möjlighet ges att digital ta del av vd Erik Kinnsmans presentation av bolaget via film och streaming. Mer information kommer att finnas här: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagarna BIO International Convention Digital, 14–18 […]