Nyheter & Press

First Ventures substansvärde 28 februari 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 28 februari 2023 till 6,56 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 43,7 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till 1,1 %. First North All-share Index avkastade 4,6 % under samma period. Substansvärdets fördelning per 28 februari 2023 Andel av substansvärdet Noterade Sektor Marknadsvärde,…

Läs mer

Ny investeringsvertikal öppnar för ökat investeringsmandat och löpande kassaflöde till First Venture

Non-regulatory pressrelease

Lansering av struktur för alternativa investeringsfonder First Venture har under snart två decennier etablerat ett starkt varumärke bland svenska early stage-investerare samtidigt som bolagets aktiva investeringsstrategi har tagit ett stort antal bolag från den s.k. Valley of Death till lönsamhet, börsnotering, m.m. First Venture kan idag meddela att bolaget sedan slutet av 2022 arbetat med…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för februari

Non-regulatory pressrelease

NYHETER FRÅN MÅNADEN SOM GÅTT · First Venture: VD David Wendel medverkar i paneldiskussion · Alelion: Ökad omsättning trots komponentbrist · Sprint Bioscience: Positiva resultat i NASH-studie · Kiliaro: Får tiotusentals användare på några timmar · First Venture: Bokslutskommuniké 2022 · Humble Group: Fortsatt stark tillväxt och en bra start på 2023 · Lyckegård: Får…

Läs mer

Bevisad motståndskraft och fortsatta framsteg trots utmanande marknadsklimat - Bokslutskommuniké 2022

Regulatory pressrelease

”Nu när vi nu lägger 2022 bakom oss kan vi konstatera att det varit ett år präglat av oroligheter. Stigande inflation, elpriser och räntor samt fortsatta störningar i leverantörskedjor, är fortsatt närvarande, för att inte tala om Ryssland invasion av Ukraina som pågått i ett år. Trots det utmanande marknadsklimatet ser jag flera styrkebesked när…

Läs mer

First Ventures substansvärde 31 januari 2023

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 januari 2023 till 6,86 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 43,5 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för januari 2023 uppgår till 5,7 %. First North All-share Index avkastade 4,4 % under samma period. Substansvärdets fördelning per 31 januari 2023 Andel av substansvärdet Noterade Sektor…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för januari

Non-regulatory pressrelease

NYHETER FRÅN MÅNADEN SOM GÅTT · Alelion: Diskussioner om långsiktigt partnerskap med Exide Technologies har inletts · Tribonex: Växande kundbas och ökande värdering vid ny finansieringsrunda · Kiliaro: VD Elie Komo uttalar sig om planerna för 2023 · Cling, dLab & Zigrid: Tre portföljbolag upptagna på Climate Startup Map · Spherio Group: First Venture säljer sitt innehav…

Läs mer

First Ventures substansvärde 31 december 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 december 2022 till 6,59 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 41,1 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-dec 2022 uppgår till -37,1 %. First North All-share Index avkastade -43,6 % under samma period. Substansvärdets fördelning per 31 december 2022 Andel av substansvärdet Noterade…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för december

Non-regulatory pressrelease

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden.  NYHETER FRÅN MÅNADEN SOM GÅTT · First Venture: Analyst Group släpper uppdaterad aktieanalys avseende First Venture. · Kiliaro: Nytt samarbete avseende förinstallationer och intresse från internationella sportklubbar. · Humble: Uppköpsintresse får kursen att stiga. · Alelion: Tredje året med stark tillväxt och goda…

Läs mer

First Venture substansvärde 30 november 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 november 2022 till 6,50 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 32,5 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-nov 2022 uppgår till -37,9 %. First North All-share Index avkastade -44,0 % under samma period. Substansvärdets fördelning per 30 november 2022 Andel av substansvärdet Noterade…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för november

Non-regulatory pressrelease

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter First Venture ökar sitt ägande i Mendi Innovations samtidigt som bolaget ställer om för fortsatt tillväxt. Kiliaro fortsätter expansionen i Turkiet med nya strategiska samarbeten. Ett flertal nya målproteiner för behandling av akut myeloid leukemi…

Läs mer

First Venture Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2022

Regulatory pressrelease

Positivt momentum i flera portföljbolag och goda utsikter för framtiden samtidigt som ett nytt bolag har välkomnats till portföljen under det tredje kvartalet. ”Framtiden ser helt fantastisk ut! Utifrån ett makroperspektiv har det tredjekvartalet onekligen varit tuff, med ökande elpriser, inflation och räntehöjningar. Utvecklingen kan vid en första anblick te sig negativ, i vart fall…

Läs mer

First Venture investerar 1,5 mkr i Dlaboratory Sweden AB

Non-regulatory pressrelease

[Text Description automatically generated] First Venture har förvärvat aktier i Dlaboratory Sweden AB (”publ”) till ett värde om 1,5 mkr, motsvarande ca 3,7% av dLab, vilket gör First Venture till en av de största externa ägare tillsammans med Gainbridge Capital. Priset per aktie uppgår till 2,39 kr, vilket motsvarar en rabatt om ca 25% mot…

Läs mer

First Venture substansvärde 31 oktober 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 oktober 2022 till 6,64 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 35,2 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-okt 2022 uppgår till -36,6 %. First North All-share Index avkastade -43,4 % under samma period. Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2022 Andel av substansvärdet Noterade…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för oktober

Non-regulatory pressrelease

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter Alelion säkrar 2023 med en orderstock på 230 mkr. Kiliaro når ytterligare 4,5 miljoner medlemmar genom nytt samarbete. First Venture ser ökat engagemang från större aktieägare. Lyckegård slutför förvärv och presenterar framtidsvision för Aktiespararna. Förändringsresan…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma 27 oktober 2022 i First Venture Sweden AB

Regulatory pressrelease

Den extra bolagsstämma som sammankallats på begäran av större aktieägare M2 Asset Management AB och Modelio Equity AB (publ) genomfördes den 27 oktober 2022 i Advokatfirman Delphis lokaler. I enlighet med större aktieägares förslag valdes Erik Borgblad och Johan Varland till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Rune Nordlander och Jan Petersson…

Läs mer

First Venture substansvärde 30 september 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 september 2022 till 6,74 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 36,4 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-sept 2022 uppgår till -35,6 %. First North All-share Index avkastade -41,8 % under samma period. Substansvärdets fördelning per 30 september 2022 Andel av substansvärdet Noterade…

Läs mer

Ökat engagemang från stora aktieägare och förslag på nya styrelseledamöter

Non-regulatory pressrelease

First Venture har som tidigare meddelats kallat till extra bolagsstämma med syfte att ombilda styrelsen. Kallelsen kommer efter ett önskemål från Rutger Arnhult, största enskilda aktieägare i First Venture, som ser en fortsatt stor potential i investeringar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet och som vill öka sitt engagemang i bolaget genom att…

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FIRST VENTURE SWEDEN AB

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i First Venture Sweden AB, (”Bolaget”), org.nr 559124-1251, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 oktober 2022 klockan 13:30 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13:00. Kallelse sker i enlighet med 7 kap. 13 § 2 st. aktiebolagslagen efter begäran av aktieägare som äger…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för september

Non-regulatory pressrelease

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter First Venture investerar i Knodd Vård – framtidens digitala hälsoplattform för barn och småbarnsföräldrar. Lyckegård samlar sin logistik i Östergötland. Alelion får största ordern hittills. Kiliaros app förinstalleras i miljontals smartphones. Intervju med Humble Groups…

Läs mer

First Venture substansvärde 31 augusti 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 augusti 2022 till 7,44 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 31,4 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-aug 2022 uppgår till -29,0 %. First North All-share Index avkastade -44,1 % under samma period.

Läs mer

Analyst Group publicerar uppdaterad aktieanalys avseende First Venture

Non-regulatory pressrelease

Under fredagen den 2 september 2022 publicerade Analyst Group sin aktieanalys avseende First Venture Sweden AB efter halvårsrapporten 2022. I analysen pekar Analyst Group på en aktiekurs mellan 6,54 – 8,41 kr/aktie i ett base- respektive ett bull-scenario. I sin analys pekar Analyst Group bland annat på att First Ventures starka managementteam, erfarna storägare och…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för augusti

Non-regulatory pressrelease

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter First Venture investerar i Knodd Vård och publicerar halvårsrapport. Lyckegård förvärvar Östorps Bevattning. Humble Groups delårsrapport visar hög tillväxt. Starkt kvartal för Sprint Bioscience. Portföljbolaget Alelion visar ökad omsättning och tillväxt. First Venture investerar i…

Läs mer

First Venture Sweden AB (publ) publicerar halvårsrapport för januari – juni 2022

Regulatory pressrelease

First Venture har under det andra kvartalet välkomnat tre nya bolag till portföljen och gjort en följdinvestering i portföljbolag som dubblar värderingen

Läs mer

First Venture investerar i Knodd Vård AB tillsammans med Orkla och Linbo Invest

Non-regulatory pressrelease

First Venture har tecknat aktier till ett värde om ca 5 mkr i Knodd Vård AB (”Knodd”), motsvarande ca 3% av bolaget. Genom nyemissionen, där även Orkla och Linbo Invest finns med på investerarsidan, tar Knodd in ca 30 mkr i syfte att fortsätta bolagets tillväxtresa. Knodd grundades år 2018 av entreprenörerna Josefine Svegborn och…

Läs mer

First Venture substansvärde 31 juli 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 juli 2022 till 8,08 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 34,6 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-juli 2022 uppgår till -22,8 %. First North All-share Index avkastade -31,6 % under samma period.

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för juli

Non-regulatory pressrelease

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter Forbes publicerar artikel om portföljbolaget Mendi. Humble Group köper PRIVAB och BODY SCIENCE. Alelion Energy genomför nyemission. Spherio Group beslutar om riktad emission. Forbes publicerar artikel om portföljbolaget Mendi.io Tidsskriften Forbes publicerade i juli en…

Läs mer

First Venture substansvärde 30 juni 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 juni 2022 till 7,84 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 38,9 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-juni 2022 uppgår till -25,1 %. First North All-share Index avkastade -32,3 % under samma period.

Läs mer

First Venture Sweden AB byter Chief Financial Officer (CFO) under hösten 2022

Regulatory pressrelease

First Venture Sweden AB och Pia Johansson, CFO, har idag gemensamt beslutat att Pia Johansson lämnar sitt uppdrag hos First Venture. Processen att hitta hennes efterträdare har påbörjats och First Venture avser att tillsätta en ny CFO inom tre månader. David Wendel, VD på First Venture kommenterar: ”Jag vill tacka Pia för hennes arbete och…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för juni

Non-regulatory pressrelease

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter First Venture introducerar First Venture Day”. First Venture investera i Digital Diabetes Analytics. VD David Wendel medverkar i Produktionsänglar. Humble Group förvärvar portugisiska LEV group. Kiliaro avser att växa genom förvärv. Sprint Bioscience tar nästa…

Läs mer

First Venture substansvärde 31 maj 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 maj 2022 till 8,59 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 39,0 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-maj 2022 uppgår till -17,9 %. First North All-share Index avkastade -23,5 % under samma period.

Läs mer

First Venture investerar ca 6,5 mkr i Digital Diabetes Analytics

Non-regulatory pressrelease

First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture”) har tecknat aktier till ett värde om ca 6,5 mkr i Digital Diabetes Analytics Sweden AB (”DDAnalytics”), motsvarande 10 % av aktierna i bolaget. Genom emissionen tar DDA in ca 22 mkr i syfte att skala upp verksamheten. Bland investerarna finns, utöver First Venture, den Schweizisk-baserade fonden Serpentine…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för maj

Non-regulatory pressrelease

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter First Venture övertar verksamheten i Applied Nano Surfaces genom nybildat dotterbolag. First Ventures VD David Wendel intervjuas i Dagens Industri om hållbara investeringar. First Venture publicerar delårsrapport Q1. Analyst Group uppdaterar aktieanalys avseende First Venture.…

Läs mer

Analyst Group publicerar uppdaterad aktieanalys avseende First Venture

Non-regulatory pressrelease

Under tisdagen den 31 maj 2022 publicerade Analyst Group sin uppdaterade aktieanalys avseende First Venture Sweden AB efter första kvartalsrapporten 2022. I analysen pekar Analyst Group på en aktiekurs mellan 8,58 – 10,41 kr/aktie i ett base- respektive ett bull-scenario. Analyst Group bedömer att  First Venture har en ”attraktiv värdering sett till substansvärdet” samt att…

Läs mer

Analyst Group publicerar kommentar på First Ventures Q1-rapport

Non-regulatory pressrelease

Under tisdagen den 17 maj 2022 publicerade Analyst Group sin aktieanalys och kommentar avseende First Venture Sweden ABs kvartalsrapport för första kvartalet 2022. I analysen lyfter Analyst Group bland annat fram att ”[First Ventures] likvida position ger goda förutsättningar att fortsatt exekvera på uttalad strategi”. I sin kommentar lyfter Analyst Group även fram sina tankar…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2022 i First Venture Sweden AB

Regulatory pressrelease

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i First Venture Sweden AB (”Bolaget”) idag den 17 maj 2022 beslutades bland annat följande: Fastställande av resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2021. Utdelning Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman beviljade…

Läs mer

First Venture Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – mars 2022

Regulatory pressrelease

Fyra nya bolag till portföljen och fortsatt stark likviditet ”Det första kvartalet av 2022 har varit händelserikt och, utifrån ett omvärldsperspektiv, tragiskt i många avseenden. Även om vi under våren sett sjunkande värderingar på den noterade marknaden så har First Ventures onoterade innehav inte påverkats negativt av marknadsnedgången, utan har istället fortsatt att öka i…

Läs mer

First Venture substansvärde 30 april 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 april 2022 till 8,25 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 41,9 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2022 uppgår till -21,2 %. First North All-share Index avkastade -24,8 % under samma period.

Läs mer

First Venture förvärvar patent, teknik, maskinpark och lokaler samt övertar kundrelationer och anställda från Applied Nano Surfaces ABs konkursbo genom det nybildade dotterbolaget Tribonex AB

Non-regulatory pressrelease

First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture”) har förvärvat allt inkråm från Applied Nano Surfaces ABs (”ANS”) konkursbo för 1 mkr samt övertagit samtliga anställda och de centrala kundrelationerna från ANS genom First Ventures nybildade dotterbolag Tribonex AB (”Tribonex”). Vidare har First Venture investerat 4 mkr i Tribonex i syfte att skala upp Tribonexs verksamhet.…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för april

Non-regulatory pressrelease

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter  under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter First Venture publicerar årsredovisning 2021. Alelion bygger kompetenscentrum för avancerad batteritekning. Sprint Bioscience VADA-program ytterligare validerat. Investering i Mindforce Game Lab. CombiQ's värdering mer än dubbleras. Yaytrade ändrar namn och inriktning. First Venture publicerar årsredovisning…

Läs mer

First Venture Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning 2021

Regulatory pressrelease

First Venture har idag publicerat sin årsredovisning för 2021. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.first-venture.se. First Ventures årsstämma kommer att hållas tisdagen den 17 maj 2022 kl. 10.00. För mer information, vänligen se separat kallelse som bland annat finns tillgänglig på bolagets hemsida. För vidare information, vänligen kontakta: David Wendel, VD First Venture Sweden…

Läs mer

First Venture substansvärde 31 mars 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 mars 2022 till 8,50 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 36,5 %.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FIRST VENTURE SWEDEN AB

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i First Venture Sweden AB, (”Bolaget”), org.nr 559124-1251, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 9:30. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden…

Läs mer

First Venture investerar i Mindforce Game Lab – framtidens sjukdomsbehandling genom digitalisering och gamification

Non-regulatory pressrelease

First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture”) har tecknat aktier till ett värde om ca 3,6 mkr i Mindforce Game Lab AB (”Mindforce”), motsvarande ca 3,3 % av aktierna i bolaget efter full utspädning. Mindforce affärsidé är att hjälpa människor att förbättra deras hälsa genom mobilspel och appar. Mänsklighetens hälsa har aldrig varit i större…

Läs mer

First Venture Sweden AB (publ) ökar sitt ägande i CombiQ AB samtidigt som bolagets värdering mer än dubbleras.

Non-regulatory pressrelease

First Venture har tecknat aktier till ett värde om ca 4 mkr i CombiQ ABs nyemission och genom nyemissionen blir First Venture största ägare i CombiQ med ett ägande om ca 31%. Den totala emissionslikviden uppgår till ca 7,5 mkr och genom emissionen tillkommer nya aktieägare och värderingen av CombiQ ökar med ca 105%. CombiQ…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för mars

Non-regulatory pressrelease

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter Verduro introduceras som nytt portföljbolag. Intervju med VD David Wendel. Fortsatt internationalisering för Lyckegård. Copperstone ansöker om miljötillstånd för Kirunagruva. Humble ingår i aktieöverlåtelseavtal. Kiliaros VD Elie Komo intervjuas i Direkt Studios. Nytt portföljbolag med…

Läs mer

First Venture substansvärde 28 februari 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 28 februari 2022 till 9,01 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 44,5 %.

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för februari

Non-regulatory pressrelease

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter  under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter VD David Wendel kommenterar sina 100 första dagar på First Venture. Stanford Brainstorm Alumni, Cody Rall, gör recension på portföljbolaget Mendi.io. Humble Group visar stark lönsamhet och organisk tillväxt. First Ventures bokslutskommuniké visar på ett…

Läs mer

Nytt portföljbolag med förvärvsstrategi inom hälsa och hållbarhet till First Venture Sweden AB

Non-regulatory pressrelease

First Venture välkomnar det nybildade intressebolaget Verduro Group AB (”Verduro”) som nytt portföljbolag, som ett led i att stärka marknadspositionen inom hälsa, kost och träning. First Ventures ägande i Verduro uppgår till ca 25 %. First Ventures aktier i Nutribe AB avses att överlåtas till Verduro Group i samband med uppstarten. Utöver ägandet i Nutribe…

Läs mer

First Venture Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké för januari – december 2021

Regulatory pressrelease

Åtta större förvärv genomförda under året och stor kassa inför 2022

Läs mer

First Venture substansvärde 31 januari 2022

Non-regulatory pressrelease

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 januari 2022 till 9,59 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 35,7 %. Substansvärdets fördelning per 31 januari 2022 Andel av substansvärdet Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie*** % tillgångar SEK* Humble Group Hälsa 102 100 766 2,72 28,4% Sprint Bioscience Hälsa 21 426 242 0,57 6,0% Alelion…

Läs mer

Humble förvärvar TRUE GUM – ett europeiskt foodtech-bolag inom tuggumin, mintpastiller och halstabletter

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Group 472 ApS (”True Gum” eller “Bolaget”), avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget och dess dotterbolag (“Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 352,4 miljoner* kronor, varav 237,2 miljoner kronor utgör fast köpeskilling (”Köpeskillingen”), 31,6 miljoner kronor utgör uppskjuten köpeskilling och upp […]

Humble höjer finansiella mål och inleder processen för att byta redovisningsprinciper till IFRS samt byta marknadsplats till NASDAQS huvudlista

Styrelsen i Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) antog den 26 mars 2021 finansiella mål för Humble-koncernen på medellång sikt. Styrelsen beslutade den 10 augusti 2021 att höjda det finansiella tillväxtmålet och lönsamhetsmålet. Mot bakgrund av en fortsatt stark tillväxt, hög tillgång till attraktiva förvärv samt positivt mottagande från marknaden för nya produkter och […]

The Humble Co. inleder samarbete med Disney i Nordamerika

Humble Groups dotterbolag och varumärke The Humble Co. (”Bolaget”) har inlett ett samarbete med Disney och kommer under Q1 2022 inledningsvis att lansera tandborstar med de kända figurerna Cars och Lilo & Stitch på den mexikanska marknaden. The Humble Co.’s framfart i USA spiller över till Mexiko och Bolaget förstärker sin närvaro på marknaden genom en […]

First Venture publicerar substansvärde månadsvis

Med start idag kommer First Venture Sweden AB månadsvis publicera en uppdatering av bolagets substansvärde. First Ventures substansvärde per aktie uppgick till 9,85 kronor per 2021-09-30. Rabatten i förhållande till börskursen var 28,5 %. Registrera dig här för att ta del av First Venture Sweden ABs uppdateringar avseende substansvärde, nyhetsbrev och pressmeddelanden. Läs mer

Humble förvärvar vegansk tillverkare SOYA OY, med varumärkena JALOTOFU och JALOTEMPE

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Soya Oy (”Soya” eller “Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (“Transaktionen”). Köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till en fast ersättning om ca 24,6 miljoner kronor (”Köpeskillingen”). Rörliga tilläggsköpeskillingar kan även komma att utgå baserade på framtida EBITDA-resultat för 2022 och […]

Stärkande kvartal för Sprint Bioscience

En intensiv och nyhetstät period läggs till handlingarna när Sprint Bioscience rapporterar det tredje kvartalet 2021. Licensavtal och företrädesemission gör att bolaget nu står i sin hittills starkaste finansiella position, redo att ta nästa steg i utvecklingen. BioStock kontaktade vd Erik Kinnman för att få hans syn på det gångna kvartalet och på framtiden. Med […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR SWECARB OCH VARUMÄRKET VITARGO

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Swecarb AB (“Bolaget”) avseende samtliga aktier i Bolaget (“Transaktionen”). Bolaget förvärvas till en värdering om cirka 27,4 miljoner kronor på kassa och skuldfri bas. Köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till en fast ersättning om 30 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt en fast tilläggsköpeskilling […]

Månadsbrev First Venture september 2021

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. First Venture:s noterade innehav Humble Group, Kiliaro, och Sprint Bioscience hade en aktiv period med fulltecknade emissioner, nya cancerläkemedelsprogram, och internationella bolagsförvärv.   Humble förvärvar Solent och slår ihop försäljningsnätverk Humble Group AB:s (publ) har ingått ett bindande avtal med ägarna av Solent […]

Humble emitterar framgångsrikt ytterligare obligationer om 500 miljoner kronor

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ytterligare obligationer om 500 000 000 kronor (de ”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under dess existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 (ISIN: SE0016273742) med ett ramverk om 1 500 000 000 kronor (”Obligationslånet”). Totalt utestående belopp under Obligationslånet är efter Emissionen 1 200 000 000 kronor. Emissionslikviden kommer att bidra med […]

Sprint Bioscience börjar marknadsföra ytterligare ett cancerläkemedelsprogram

Sprint Bioscience meddelar idag att man börjar marknadsföra DISA-programmet till potentiella partners och offentliggör efter en rad forskningsframsteg cancerläkemedelsprogrammets målprotein, TREX1. Målsättningen med programmet, som befinner sig i preklinisk fas, är att utveckla läkemedel som hämmar proteinet TREX1 i syfte att förstärka effekten av immunonkologisk terapi, strålbehandling och kemoterapi vid behandling av cancer. Bolaget kommer […]

Humble Group har genomfört en emission av 36 miljoner aktier och tillförs cirka 846 miljoner SEK

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 36 miljoner aktier, till en teckningskurs om 23,5 SEK per aktie, vilket medför en emissionslikvid om cirka 846 miljoner SEK (“Nyemissionen”). Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) och Skandinaviska Enskilda Banken […]

HUMBLE BESLUTAR ATT INGÅ AVSIKTSFÖRKLARINGAR AVSEENDE FÖRVÄRV AV SEX BOLAG

Humble Group AB:s (”Humble”) styrelse har beslutat att uppdra åt ledningen i Humble att gå vidare med förvärv av sex europeiska bolag (”Bolagen”) samt att ingå avsiktsförklaringar med säljarna till Bolagen. Efter att avsiktsförklaringarna har ingåtts kommer Humble genomföra en sedvanlig due diligence-granskning av Bolagens legala, finansiella och skattemässiga förhållanden samt förhandla villkoren i aktieöverlåtelseavtalen. […]

Kiliaro rekryterar expert på partnerskapsaffärer

Kiliaro förstärker organisationen med Michael Bengtsson, som har 20 års erfarenhet av B2B-försäljning med fokus på internationella partnerskapsaffärer. – Med Michael får vi en värdefull kompetens som vi har saknat tidigare, säger vd Elie Komo. Kiliaro har en uttalad tillväxtstrategi i B2B-partnerskap som syftar till att öka användarbasen på de olika geografiska marknaderna. För att […]

Idag inleds handeln i Kiliaros aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

STOCKHOLM, SVERIGE – 17 september 2021: Idag inleds handeln i Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”KILI” och ISIN-kod SE0016275333 och teckningsoptioner av serie TO1 handlas under kortnamnet ”KILI TO1” och ISIN-kod SE0016288559. Emission av units inför notering Noteringen på […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR EN KONCERN MED VARUMÄRKENA HEALTHYCO, PRO!BRANDS, ALOES ALOE VERA OCH WOLVERINE

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Swedish Food Group AB (”SFG” eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget och dess dotterbolag (”Transaktionen”). Den fasta köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till 251,5 miljoner kronor (”Köpeskillingen”). Av Köpeskillingen ska 101,5 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 150 […]

Sprint Bioscience lägger till nytt cancerläkemedelsprogram till sin projektportfölj

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget breddar sin pipeline med ytterligare ett läkemedelsprogram för behandling av solida tumörer. Programmet går under namnet NIMA och syftar till att ta fram läkemedel för att hämma ett kroppseget protein som är förknippat med sämre överlevnad vid en rad olika former av cancer. En viktig aspekt i […]

Sprint Bioscience offentliggör utfall i företrädesemission

Sprint Bioscience AB (“Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 6 augusti 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden löpte ut den 31 augusti 2021, tecknades, med och utan stöd av teckningsrätter, till cirka 65 procent. Resterande del av Företrädesemission, cirka […]

CombiQ tecknar avtal gällande IoT tjänster med Strömsholmen – ett världsledande företag inom gasfjädrar lanserar ny digital tjänst

CombiQ breddar sin kundbas genom ett nytt avtal med Strömsholmen, ett världsledande företag inom gasfjädrar och gashydrauliska system. Avtalet är nästa steg i ett samarbete där Strömsholmen valt CombiQ som leverantör. Samarbetet innebär nya innovativa produkter och tjänster för att hjälpa kunder att förbättra produktionsflöden och effektivisera processer. Digitaliseringen inom industrin går allt snabbare. Ett […]

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH STIGANDE LÖNSAMHET, DELÅRSRAPPORT Q2 2021

”Det är mycket glädjande att summera första halvåret 2021, där Humble Group växte omsättningen med hela 3 296 % och nådde en stabil och växande lönsamhet. Proforma tangerar vi nästan 2 miljarder kronor i omsättning, stark organisk tillväxt i alla verksamheter och taktar en justerad EBITDA på över en kvarts miljard kronor – en riktig […]

Idag inleds anmälningsperioden i Kiliaro AB:s emission av units inför notering

Bakgrund och motiv Kiliaro är ett teknikföretag som tillhandahåller en social bildgalleri-app med tillhörande molnlagringstjänst. Appen gör det möjligt för privatpersoner att automatiskt dela bilder och video med andra samt att interagera socialt kring innehållet. På det viset kombinerar appen funktionen av lagring från en vanlig bildgalleri-app med interaktionen från social-media-appar. Kiliaro erbjuder obegränsad lagring […]

Kiliaro AB erhåller preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt inför noteringsemission

Nasdaq Stockholms beslut är bland annat villkorat av att Kiliaro uppfyller ägarspridningskravet samt att Bolaget tillförs tillräckligt med likvid för att täcka rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna. VD Elie Komo kommenterar ”I takt med ökad digitalisering och stark tillväxt av volymen digitala bilder och videoklipp som tas med mobiltelefonen skapas ett växande behov av […]

HUMBLE HÖJER FINANSIELLA TILLVÄXTMÅL OCH LÖNSAMHETSMÅL

HUMBLE HÖJER FINANSIELLA TILLVÄXTMÅL OCH LÖNSAMHETSMÅL ONS, AUG 11, 2021 11:31 CET Styrelsen i Humble Group AB (publ) (”Humble”) antog den 26 mars 2021 finansiella mål för Humble-koncernen på medellång sikt. Styrelsen har idag beslutat att höja det finansiella tillväxtmålet till en nettoomsättning om 13 miljarder kronor proforma (ökning med 63 procent från tidigare 8 […]

Sprint Bioscience utlicensierar cancerläkemedelsprogrammet Vps34 till Deciphera Pharmaceuticals

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget licensierat sitt cancerläkemedelsprogram Vps34 till det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals. Licensavtalet avser de exklusiva globala rättigheterna till programmet. Avtalet har ett sammanlagt potentiellt värde på upp till 277 miljoner USD, samt utöver det royalties på nivåer från mitten av enkelsiffriga till låga tvåsiffriga procenttal på försäljning av […]

Nutribe förvärvar Swiftr

Nutribe förvärvar Swiftr Nutribe AB har förvärvat 100% av aktierna i Swiftr AB som driver det digitala träningskortet Swiftr. Nutribe ser detta som ett strategiskt uppköp för att bredda sin produktportfölj inom hälsa. Nutribe:s fokus ligger annars på utbildningar och konsultationer inom kost och hälsa, men med förvärvet av Swiftr AB tar bolaget steget in […]

BIOSTOCK: SPRINT BIOSCIENCE STÄRKER KASSAN MED FÖRETRÄDESEMISSION OCH KONVERTIBEL

Huddingebaserade Sprint Bioscience meddelade under onsdagsmorgonen att man ämnar genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 65 Mkr för att finansiera existerande såväl som nya prekliniska utvecklingsprojekt. Inför emissionen har bolaget ingått avtal om ett konvertibellån om ytterligare 10 Mkr med en av bolagets större ägare. Via konvertibel och företrädesemissionen tillförs bolaget totalt 75 Mkr före […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR NATY, ETT VÄRLDSLEDANDE FMCG-BOLAG OCH VARUMÄRKE FÖR MILJÖVÄNLIGA BLÖJOR OCH PERSONAL CARE-PRODUKTER

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Naty AB (”Naty eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 850 miljoner kronor och består av en fast ersättning om 750 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar om upp till 100 miljoner kronor baserade […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR MARABU, EN VÄLRENOMMERAD DISTRIBUTÖR I TYSKLAND

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Marabu Markenvertrieb GmbH (”Marabu eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till en fast ersättning om ca 75,9 miljoner kronor* (”Köpeskillingen”) samt rörliga tilläggsköpeskillingar upp till maximalt 13,2 miljoner kronor baserade på framtida EBITDA-resultat. Av Köpeskillingen ska ca […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR EWALCO, EN LEDANDE FOODTECH-KONCERN

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av koncernen Ewalco Holding AB (”Ewalco eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till en fast ersättning om 110 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar baserade på framtida EBITDA-resultat. Av Köpeskillingen ska 55 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 55 […]

Fredrik Paulún tillträder som VD på Nutribe AB

Näringsfysiologen Fredrik Paulún blir 1/6 2021 VD för Nutribe AB. Han värvades tack vare sin djupgående kunskap inom entreprenörskap och hälsa. Fredrik säger ”Näringslära är mitt stora intresse, levebröd och livsstil, och jag har spenderat de senaste tre decennierna med att hjälpa allmänheten äta nyttigare. Till min hjälp har jag haft böcker, mässor, föreläsningar, kostrådgivning och […]

Humble förvärvar två bolag – Nordfood och Be:Son

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har genom dotterbolaget Green Sales NewCo AB tecknat bindande avtal med ägarna av Nordfood AB (”Nordfood”) och Be:Son Gross AB (”Be:Son” och tillsammans med Nordfood, ”Bolagen”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolagen (”Transaktionerna”). Köpeskillingarna uppgår till fast ersättningar om 62 miljoner kronor (”Köpeskillingarna”) samt rörliga tilläggsköpeskillingar om upp till […]

Humble acquires Wellibities – Takes a leading position in healthy sweets

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has entered into a binding agreement with the owner of Wellibites AB (“Wellibites” or the “Company”) regarding the acquisition of all the shares in the Company. Wellibites is a fast-growing company and leading brand within sugar-free and vitamin-enriched sweets. Since the launch, the company has experienced strong growth with good […]

Sprint Bioscience presenterar bolag och projekt för investerare och internationella läkemedelsbolag

Sprint Biosience AB (publ) meddelar bolagets närmaste planer för digitala investermöten samt ett internationellt partneringmöte. Aktiespararnas Småbolagsdagar, 7-8 juni Aktiesparnas årliga småbolagsdagar innehåller bolagspresentationer, utbildningsinslag, paneldebatter och intervjuer. Möjlighet ges att digital ta del av vd Erik Kinnsmans presentation av bolaget via film och streaming. Mer information kommer att finnas här: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagarna BIO International Convention Digital, 14–18 […]