Notering Nasdaq First North 2 juli

Bakgrund

Investeringsbolaget First Ventures IPO övertecknad – noteras på Nasdaq First North med första handelsdag 2 juli

First Ventures grundare har lång erfarenhet av att investera och utveckla onoterade tillväxtbolag, där de bl a har varit med i Food tech-bolaget Humble Group från start, vilka nu är listade på Nasdaq First North med en värdering på 4,3 miljarder kronor. Med en spännande portfölj av ett antal lovande tillväxtbolag och nya identifierade bolag på radarn, har First Venture genomfört en finansiering om 245 MSEK i samband med notering på Nasdaq First North.
First Venture, som investerar i fokus sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet, kommer att använda det finansiella tillskottet från nyemissionen till att utvidga investeringsportföljen. First Venture investerar i bolag som befinner sig i eller nära en kommersialiseringsfas och oftast med en stark medvind i form av megatrender för att maximera potentialen att bli ledande inom sina respektive branscher. 

Nyemissionen som genomfördes 11-23 juni övertecknades och tillförde 245 MSEK till bolaget. Bland annat Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Tham Special Investment AB, Movenio Fastigheter AB, Roosgruppen AB och WMG Advisors LLP har gått in som ankarinvesterare. Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är planerad till fredag den 2 juli 2021. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”FIRST B”.

Det stora intresset för First Venture och erbjudandet gör mig oerhört stolt och är ytterligare ett bevis på First Venture’s investeringsfokus inom sektorerna Teknik, Hälsa och Hållbarhet och vår potential i att identifiera starka entreprenörsteam som skapar morgondagens stjärnor. Jag vill härmed önska alla nya aktieägare välkomna på den resa där vi nu tillsammans tar nästa steg i den fortsatta utvecklingen av vår investeringsportfölj.”

Rune Nordlander, VD och grundare

Noteringen av First Venture’s B-aktie är resultatet av ett hårt och engagerat arbete under många år. Noteringen skapar en stark plattform och en ökad finansiell kraft för att fortsätta stödja tillväxt i vår befintliga portfölj såväl som att investera i nya intressanta tillväxtbolag. Vi ser fram emot att fortsätta leverera god avkastning till våra aktieägare med målet att substansvärde ska uppgå till 2 miljarder inom tre år.”

Peter Werme, Styrelseordförande och grundare

 

Peter och Rune
Grundarna Peter Werme & Rune Nordlander

 

Fem skäl att investera i First Venture

  • Exponering mot lovande tillväxtbolag i megatrender
  • Starkt entreprenörsteam med lång erfarenhet av investeringar och utveckling av bolag
  • Sektorfokus på tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet
  • En diversifierad portfölj av noterade och onoterade bolag
  • En välrenommerad advisory board, styrelse, ägarbas och ett väletablerat nätverk bidrar till nya investeringsmöjlighet
Länkar
Videointervju 

Sitdown

Digital investerarträff

Portföljbolagen i korthet

Nedan är en sammanfattning med avrundningar. För fullständig information, se prospekt och pressmeddelande.

PortföljbolagVärdeAndel av portföljen
Humble Group96,9 MSEK64,7 %
Kiliaro11,5 MSEK7,7 %
Speedment9,9 MSEK6,6 %
Sprint Bioscience7,6 MSEK5.1 %
Zigrid5,0 MSEK3,3 %
Applied Nano Surfaces4,1 MSEK2,8 %
CombiQ3,7 MSEK2,5 %
Virtual e-Training2,6 MSEK1,7 %
Nutribe0,7 MSEK0,5 %
Övriga7,8 MSEK5,3 %
Investeringsportfölj149,8 MSEK100,0 %
Pressmeddelanden

First venture avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

First Venture offentliggör prospekt

Idag inleds teckningstiden i First Venture Sweden AB:s (publ) nyemission om upp till 250 MSEK inför notering vid Nasdaq First North Growth Market

 

 

 

Dokument

Informationsbroschyr inför notering (länk till pdf)

Prospekt (länk till pdf)

Anmälningssedel (länk till pdf)

Kvartalsrapport Q1 jan-mars 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Bolagsordning (länk till pdf)

Registreringsbevis