Notering och nyemissioner

First Venture investerar i både noterade och onoterade tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.

Aktiva noterade innehav

First Venture investerar i noterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Vi investerar i företag där vi ser en betydande tillväxtpotential och där riskerna är hanterbara. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. I nedanstående företag har First Venture varit delägare från tidig start och innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. First Venture har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen eller valberedningen efter notering.
Innehav

Bayn Group

  • Hälsa

Sprint Bioscience

  • Hälsa

Aktiva onoterade innehav

First Venture investerar i onoterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. First Venture går in som minoritetsägare i företagen och samarbetar med entreprenörsteamet och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv investerare utveckla framgångsrika företag och möjliggöra en notering.
Killinaro

Kiliaro

  • Teknik

CombiQ

  • Teknik

Virtual eTraining

  • Teknik

Applied Nano Surfaces

  • Hållbarhet

Speedment

  • Teknik

Zigrid

  • Hållbarhet
Nutribe

Nutribe

  • Hälsa

Substansvärde

Substansvärde per 2021-04-30

First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2021 uppgår till +XX,X %.

First Ventures substansvärde uppgick den 30 april 2021 till XXX kr per aktie.

KategoriPortföljbolagVärde, SEK, 31 december 2021Andel av portföljen
HälsaHumble Group*121 393 692 SEK30.9%
HälsaSprint Bioscience*23 456 354 SEK6.0%
HållbarhetAlelion*19 990 385 SEK5.1%
TeknologiKiliaro*12 569 998 SEK3.2%
Noterat193 654 056 SEK49.3%
HälsaMendi Innovation16 649 873 SEK4.2%
TeknologiSpeedment 9 860 774 SEK2.5%
HållbarhetCling8 600 003 SEK2.2%
HållbarhetZigrid 8 337 820 SEK2.1%
HälsaNutribe 6 534 250 SEK1.7%
TeknologiCombiQ 5 956 500 SEK1.5%
TeknologiVirtual e-Training 5 069 440 SEK1.3%
HållbarhetApplied Nano Surfaces 3 277 040 SEK0.9%
Onoterade60 723 283 SEK16.4%
ÖvrigtÖvriga onoterade värdepapper 8 425 646 SEK2.1%
Totalt innehav266 365 401 SEK67.8%
Tillgångar-skulder **126 498 811 SEK32.2 %
Substansvärde*** 392 864 212 SEK100%
First Venture redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2021: 16 augusti).

Finansiella Placeringar

First Venture ser också andra möjligheter att skapa avkastning i noterade företag inom teknik, hälsa och hållbarhet. Det kan innebära att vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital alternativt deltar i olika former av bryggfinansiering.