News & Press

  • News First Venture
  • News our Holdings

First Venture ökar innehavet i Humble Group

icke-regulatoriskt

First Venture har köpt aktier i Humble Group för cirka 5 Mkr och ökar innehavet.

Read more

First Venture publicerar månadsbrev med information om innehaven

icke-regulatoriskt

Med start idag så går ett månadsbrev ut med en sammanfattning av de främsta nyheterna från First Ventures innehav ut till aktieägare som har anmält sitt intresse på bolagets hemsida.

Read more

First Venture Halvårsrapport för januari – juni 2021

Regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Read more

First Venture utser David Wendel till ny verkställande direktör.

Regulatoriskt

Styrelsen i First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture” eller ”Bolaget”) har utsett David Wendel till ny VD. David tillträder den 1 november 2021. David Wendel kommer närmast från Daniel Wellington AB där han ansvarat för tillväxtbolagets expansion och affärsutveckling. First Ventures nuvarande VD Rune Nordlander, kommer även fortsättningsvis att fokusera på Bolagets investeringsverksamhet.

Read more

First Venture har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel av Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är fredagen den 2 juli 2021.

Read more

First Venture offentliggör utfall av erbjudandet av B-aktier

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet om 245 MSEK inför noteringen av B-aktierna på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades. Intresset var stort och Erbjudandet, som riktades mot institutionella investerare i Sverige och allmänheten i Sverige, Finland, Danmark och Norge, övertecknades från över 3 100…

Read more

First Venture offentliggör prospekt och erhåller preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) meddelar idag att prospektet avseende noteringen på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) samt nyemissionen av B-aktier om 245 MSEK (”Erbjudandet”) med en potentiell övertilldelningsemission om 25 MSEK har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. First Venture har även ansökt om upptagande…

Read more

First Venture offentliggör avsikt för notering på Nasdaq First North Growth Market

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) är ett svenskt investeringsbolag med fokus på sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet. Investeringsportföljen består av sammanlagt 13 tillväxtbolag varav 9 inom fokussektorerna positionerade i globala makrotrender i teman som (i) digitalisering (ii) hållbar konsumtion och produktion för hälsa och klimatet. Bolagets största innehav är Food tech…

Read more

Årsredovisning 2020

icke-regulatoriskt

Styrelsen för First Venture Sweden AB avger årsredovisning för 2020

Read more

Årsredovisning 2019

icke-regulatoriskt

Styrelsen för Första Entreprenörsfonden 2018 AB avger årsredovisning för 2019

Read more

HUMBLE RAISES FINANCIAL TARGETS REGARDING GROWTH AND PROFITABILITY

HUMBLE RAISES FINANCIAL TARGETS REGARDING GROWTH AND PROFITABILITY ONS, AUG 11, 2021 14:45 CET The board of Humble Group AB (publ) (“Humble”) adopted new medium-term financial targets for the Humble Group on the 26th of March 2021. Today, the board has decided to raise the financial growth target to a net turnover of SEK 13 billion […]

SPRINT BIOSCIENCE LICENSES THE CANCER DRUG PROGRAM VPS34 TO DECIPHERA PHARMACEUTICALS

Sprint Bioscience AB (publ) announces today that the company has licensed its cancer drug program Vps34 to the US pharmaceutical company Deciphera Pharmaceuticals. The license agreement covers exclusive global rights to the program. The agreement has a total potential value of up to USD 277 million, plus additional tiered percentage royalties ranging from the mid-single-digits […]

HUMBLE ACQUIRES NATY, A WORLD-LEADING FMCG-COMPANY AND BRAND WITHIN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DIAPERS AND PERSONAL CARE PRODUCTS

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has signed a binding agreement with the owners of Naty AB (”Naty or ”the Company”) regarding the acquisition of all shares in the Company (”the Transaction”). The total purchase price amounts to a maximum of SEK 850 million and is comprised of a fixed remuneration of SEK 750 million (”the […]

Humble Group contemplates issuance of new senior secured bonds of SEK 700m under a framework amount of SEK 1,500m and initiates a written procedure to amend the terms and conditions of existing bonds

Humble Group AB (publ) (“Humble Group” or the “Company”) has mandated Carnegie Investment Bank as Sole Bookrunner to arrange a series of investor calls with selected Nordic fixed income investors to explore the conditions for the Company to issue senior secured bonds in the expected amount of SEK 700,000,000 under a framework amount of SEK […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR EWALCO, EN LEDANDE FOODTECH-KONCERN

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av koncernen Ewalco Holding AB (”Ewalco eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till en fast ersättning om 110 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar baserade på framtida EBITDA-resultat. Av Köpeskillingen ska 55 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 55 […]

Fredrik Paulún tillträder som VD på Nutribe AB

Näringsfysiologen Fredrik Paulún blir 1/6 2021 VD för Nutribe AB. Han värvades tack vare sin djupgående kunskap inom entreprenörskap och hälsa. Fredrik säger ”Näringslära är mitt stora intresse, levebröd och livsstil, och jag har spenderat de senaste tre decennierna med att hjälpa allmänheten äta nyttigare. Till min hjälp har jag haft böcker, mässor, föreläsningar, kostrådgivning och […]

Humble acquires two companies – Nordfood and Be:Son

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has through the subsidiary Green Sales NewCo AB signed a binding agreement with the owners of Nordfood AB (“Nordfood”) and Be:Son Gross AB (“Be:Son” and together with Nordfood, “the Companies”) regarding the acquisition of all of the shares in the Companies (“the Transactions”). The purchase price amounts to 62 million […]

Humble acquires Wellibities – Takes a leading position in healthy sweets

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has entered into a binding agreement with the owner of Wellibites AB (“Wellibites” or the “Company”) regarding the acquisition of all the shares in the Company. Wellibites is a fast-growing company and leading brand within sugar-free and vitamin-enriched sweets. Since the launch, the company has experienced strong growth with good […]

Sprint Bioscience presenterar bolag och projekt för investerare och internationella läkemedelsbolag

Sprint Biosience AB (publ) meddelar bolagets närmaste planer för digitala investermöten samt ett internationellt partneringmöte. Aktiespararnas Småbolagsdagar, 7-8 juni Aktiesparnas årliga småbolagsdagar innehåller bolagspresentationer, utbildningsinslag, paneldebatter och intervjuer. Möjlighet ges att digital ta del av vd Erik Kinnsmans presentation av bolaget via film och streaming. Mer information kommer att finnas här: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagarna BIO International Convention Digital, 14–18 […]