News & Press

  • News First Venture
  • News our Holdings

Analyst Group publicerar aktieanalys av First Venture Sweden AB

icke-regulatoriskt

Under måndagen den 20 december 2021 publicerade Analyst Group sin aktieanalys avseende First Venture Sweden AB. I analysen pekar Analyst Group på ett värdering intervall mellan 10,3 – 12,8 kr/aktie i ett base- respektive ett bull-scenario. ”Analyst Group anser att de onoterade portföljinnehaven medför en intressant exponering mot en annars svårinvesterad sektor. Styrelsens samlade erfarenhet,…

Läs mer

First Venture Sweden AB tecknar aktier i Cling Systems AB till ett värde om cirka 8,6 Mkr

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) har avtalat om att teckna aktier i Cling Systems ABs kommande nyemission till ett värde om cirka 8,6 mkr, motsvarande cirka 9,8 procent av aktierna i bolaget. Genom emissionen, som har en total emissionslikvid om ca 21 mkr, blir First Venture tillsammans med San Fransisco-baserade Trucks Venture Capital största externa…

Läs mer

First Venture substansvärde 30 november 2021

icke-regulatoriskt

First Ventures substansvärde per aktie uppgick till 10,18 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 26 %. Substansvärdets fördelning per 30 november 2021 +-------------+----------++-------------++-------------+++----+ | | | |Andel av | | | | | |substansvärdet| | +-------------+----------++-------------++-------------+++----+ |Noterade |Sektor |Marknadsvärde,|Kr/aktie |% | |tillgångar | |SEK | | | +-------------+----------++-------------++-------------+++----+ | | | | | |…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för november

icke-regulatoriskt

Månadsbrevet för november 2021 innehåller en sammanfattning av de främsta nyheterna från First Venture Sweden ABs innehav samt nyheter om delårsrapporten Q3 samt investering i Lyckegård Group AB. Registrera dig här https://first-venture.se/nyhetsbrev/ för att ta del av First Venture Sweden ABs nyhetsbrev och pressmeddelande. För vidare information, vänligen kontakta: David Wendel, Verkställande Direktör, First Venture Sweden AB…

Läs mer

First Venture Sweden AB tecknar aktier i Alelion Energy Systems AB till ett värde om cirka 15 Mkr

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) har tecknat aktier i Alelion Energy Systems ABs (publ) nyemission till ett värde om cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 5 procent av aktierna, till en teckningskurs om 1,04 kr per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 11,9 procent räknat på den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market…

Läs mer

First Venture Delårsrapport för januari – september 2021

icke-regulatoriskt

Mendi och Lyckegård nya tillväxtbolag i portföljen   ”Om vi under första halvåret förstärkte våra förutsättningar för framgångsrik tillväxt och värdebyggande i First Venture, så har vi under tredje kvartalet använt våra nya resurser och möjligheter för att efter rapportperioden börja se resultatet av vårt arbete, vilket känns väldigt tillfredsställande.” säger Rune Nordlander, avgående VD…

Läs mer

First Venture substansvärde 31 Oktober 2021

icke-regulatoriskt

First Ventures substansvärde per aktie uppgick till 9,92 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 29,0 %. Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2021 Andel av substansvärdet Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie % tillgångar SEK Humble Group Hälsa 106 869 804 2,85 28,7% Sprint Hälsa 24 997 282 0,67 6,7% Bioscience Kiliaro Teknologi 9 913 364 0,26…

Läs mer

First Venture Sweden AB har träffat avtal om att investera cirka 5 Mkr i Lyckegård Group AB

icke-regulatoriskt

First Venture Sweden AB (”First Venture”) har utfärdat en bryggfinansiering till Lyckegård Group AB (”Lyckegård”) om ca 3,5 mkr inför Lyckegårds planerade notering på First North under 2022. Brygglånet är avsett att, till en premie, omvandlas till aktier i Lyckegård i samband med den nyemission som Lyckegård planerar att genomföra inför noteringen. Utöver bryggfinansieringen har…

Läs mer

First Venture publicerar substansvärde månadsvis

icke-regulatoriskt

Med start idag kommer First Venture Sweden AB månadsvis publicera en uppdatering av bolagets substansvärde. First Ventures substansvärde per aktie uppgick till 9,85 kronor per 2021-09-30. Rabatten i förhållande till börskursen var 28,5 %. Registrera dig här (https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/SubscriptionRegistrationDialog) för att ta del av First Venture Sweden ABs uppdateringar avseende substansvärde, nyhetsbrev och pressmeddelanden. För vidare information,…

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev för oktober

icke-regulatoriskt

Månadsbrevet för oktober 2021 innehåller en sammanfattning av de främsta nyheterna från First Venture Sweden ABs innehav samt nyheter om investering i Mendi Innovations AB och David Wendel som nytillträdd VD för First Venture Sweden AB. Registrera dig här https://first-venture.se/nyhetsbrev/ för att ta del av First Venture Sweden ABs nyhetsbrev och pressmeddelande. För vidare information, vänligen kontakta:…

Läs mer

Nytillträdd VD kommenterar om First Ventures framtidsvisioner

icke-regulatoriskt

Under morgonen den 1 november 2021 tillträdde David Wendel som ny VD på First Venture Sweden AB (se pressrelease här (https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/david-wendel-tilltrader-som-vd-for-first-venture-sweden-ab,c3444694)). I samband med tillträdet gav David Wendel en intervju där bland annat Bolagets framtidsvisioner och den senaste investeringen, i neurofeedback-bolaget Mendi Innovations AB, diskuterades. Se intervjun här (https://www.youtube.com/embed/itLVxCn-NBQ). Avseende investeringen i Mendi Innovations AB säger David…

Läs mer

David Wendel tillträder som VD för First Venture Sweden AB

icke-regulatoriskt

I enlighet med vad som kommunicerades i pressmeddelandet från First Venture Sweden AB (”First Venture” eller ”Bolaget”) den 30 juli 2021, har David Wendel nu tillträtt som VD för Bolaget per den 1 november 2021. ”Det känns mycket bra att vara på plats som ny VD på First Venture, särskilt med tanke på det momentum…

Läs mer

First Venture förvärvar aktier i Mendi Innovations AB

Regulatoriskt

First Venture Sweden AB (publ) har träffat avtal om att investera cirka 16,6 MSEK motsvarande cirka 8,2 procent av aktierna i Mendi Innovations AB och blir därmed största externa ägare. Mendi är ett ledande företag inom neurofeedback-teknologi för hemmabruk (www.mendi.io).

Läs mer

First Venture ökar innehavet i Humble Group

icke-regulatoriskt

First Venture har köpt aktier i Humble Group för cirka 5 Mkr och ökar innehavet.

Läs mer

First Venture publicerar månadsbrev med information om innehaven

icke-regulatoriskt

Med start idag så går ett månadsbrev ut med en sammanfattning av de främsta nyheterna från First Ventures innehav ut till aktieägare som har anmält sitt intresse på bolagets hemsida.

Läs mer

Applied Nano Surfaces partners with Precision Finishing, Inc to support its wear and friction reduction treatment technology, Triboconditioning® CG in North America

In its drive for innovative solutions to problematic component wear and friction, Applied Nano Surfaces has expanded its North America footprint through a technology development and production partnership with Precision Finishing, Inc. Uppsala Sweden, November 5, 2021. Applied Nano Surfaces (ANS) has entered a strategic partnership with Precision Finishing Inc., to advance a unique variant […]

HUMBLE RAISES FINANCIAL TARGETS REGARDING GROWTH AND PROFITABILITY

HUMBLE RAISES FINANCIAL TARGETS REGARDING GROWTH AND PROFITABILITY ONS, AUG 11, 2021 14:45 CET The board of Humble Group AB (publ) (“Humble”) adopted new medium-term financial targets for the Humble Group on the 26th of March 2021. Today, the board has decided to raise the financial growth target to a net turnover of SEK 13 billion […]

SPRINT BIOSCIENCE LICENSES THE CANCER DRUG PROGRAM VPS34 TO DECIPHERA PHARMACEUTICALS

Sprint Bioscience AB (publ) announces today that the company has licensed its cancer drug program Vps34 to the US pharmaceutical company Deciphera Pharmaceuticals. The license agreement covers exclusive global rights to the program. The agreement has a total potential value of up to USD 277 million, plus additional tiered percentage royalties ranging from the mid-single-digits […]

HUMBLE ACQUIRES NATY, A WORLD-LEADING FMCG-COMPANY AND BRAND WITHIN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DIAPERS AND PERSONAL CARE PRODUCTS

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has signed a binding agreement with the owners of Naty AB (”Naty or ”the Company”) regarding the acquisition of all shares in the Company (”the Transaction”). The total purchase price amounts to a maximum of SEK 850 million and is comprised of a fixed remuneration of SEK 750 million (”the […]

Humble Group contemplates issuance of new senior secured bonds of SEK 700m under a framework amount of SEK 1,500m and initiates a written procedure to amend the terms and conditions of existing bonds

Humble Group AB (publ) (“Humble Group” or the “Company”) has mandated Carnegie Investment Bank as Sole Bookrunner to arrange a series of investor calls with selected Nordic fixed income investors to explore the conditions for the Company to issue senior secured bonds in the expected amount of SEK 700,000,000 under a framework amount of SEK […]

HUMBLE FÖRVÄRVAR EWALCO, EN LEDANDE FOODTECH-KONCERN

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av koncernen Ewalco Holding AB (”Ewalco eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till en fast ersättning om 110 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar baserade på framtida EBITDA-resultat. Av Köpeskillingen ska 55 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 55 […]

Fredrik Paulún tillträder som VD på Nutribe AB

Näringsfysiologen Fredrik Paulún blir 1/6 2021 VD för Nutribe AB. Han värvades tack vare sin djupgående kunskap inom entreprenörskap och hälsa. Fredrik säger ”Näringslära är mitt stora intresse, levebröd och livsstil, och jag har spenderat de senaste tre decennierna med att hjälpa allmänheten äta nyttigare. Till min hjälp har jag haft böcker, mässor, föreläsningar, kostrådgivning och […]

Humble acquires two companies – Nordfood and Be:Son

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has through the subsidiary Green Sales NewCo AB signed a binding agreement with the owners of Nordfood AB (“Nordfood”) and Be:Son Gross AB (“Be:Son” and together with Nordfood, “the Companies”) regarding the acquisition of all of the shares in the Companies (“the Transactions”). The purchase price amounts to 62 million […]

Humble acquires Wellibities – Takes a leading position in healthy sweets

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has entered into a binding agreement with the owner of Wellibites AB (“Wellibites” or the “Company”) regarding the acquisition of all the shares in the Company. Wellibites is a fast-growing company and leading brand within sugar-free and vitamin-enriched sweets. Since the launch, the company has experienced strong growth with good […]

Sprint Bioscience presenterar bolag och projekt för investerare och internationella läkemedelsbolag

Sprint Biosience AB (publ) meddelar bolagets närmaste planer för digitala investermöten samt ett internationellt partneringmöte. Aktiespararnas Småbolagsdagar, 7-8 juni Aktiesparnas årliga småbolagsdagar innehåller bolagspresentationer, utbildningsinslag, paneldebatter och intervjuer. Möjlighet ges att digital ta del av vd Erik Kinnsmans presentation av bolaget via film och streaming. Mer information kommer att finnas här: https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagarna BIO International Convention Digital, 14–18 […]