Kiliaro rekryterar expert på partnerskapsaffärer

Kiliaro förstärker organisationen med Michael Bengtsson, som har 20 års erfarenhet av B2B-försäljning med fokus på internationella partnerskapsaffärer.

– Med Michael får vi en värdefull kompetens som vi har saknat tidigare, säger vd Elie Komo.

Kiliaro har en uttalad tillväxtstrategi i B2B-partnerskap som syftar till att öka användarbasen på de olika geografiska marknaderna. För att genomföra partnerskapsstrategin har bolaget under de senaste månaderna arbetat aktivt för att hitta rätt kandidat, som besitter rätt kompetens och erfarenhet. Bolaget meddelar idag att man rekryterar Michael Bengtsson, som närmast kommer från uppdraget Director VP global partnership på Stockholm Live – och som nu antar rollen som Head of Partner Sales Nordics på Kiliaro AB.

Läs mer