Kiliaro AB erhåller preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt inför noteringsemission

Nasdaq Stockholms beslut är bland annat villkorat av att Kiliaro uppfyller ägarspridningskravet samt att Bolaget tillförs tillräckligt med likvid för att täcka rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna.

VD Elie Komo kommenterar

”I takt med ökad digitalisering och stark tillväxt av volymen digitala bilder och videoklipp som tas med mobiltelefonen skapas ett växande behov av smarta digitala tjänster som är anpassade för lagring, organisering och delning av privatpersoners bildgallerier. Kiliaro är en unik bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk foto- och videodelning och chatfunktionalitet direkt i appen. Tillsammans med ett oslagbart erbjudande av molnlagring med obegränsat utrymme för endast 19 kr/mån samt hög nivå på integritet och säkerhet, är Kiliaro här för att ta bildgalleriet för privatpersoner till nästa nivå. Vi är nu redo att lansera tjänsten fullt ut på den svenska marknaden och vidare ut i världen, med visionen att bli marknadens ’go-to-app’ för socialisering kring foton och video, som står utanför de stora tech-bolagens ekosystem, med deras omdiskuterade hantering av användardata och integritet. Kombinationen av detta gör att vi ser betydande potential för Kiliaro att fylla ett viktigt marknadsgap och bli det perfekta hemmet för våra minnen.

Bakgrund och motiv

Kiliaro är ett teknikföretag som tillhandahåller en social bildgalleri-app med tillhörande molnlagringstjänst. Appen gör det möjligt för privatpersoner att automatiskt dela bilder och video med andra samt att interagera socialt kring innehållet. På det viset kombinerar appen funktionen av lagring från en vanlig bildgalleri-app med interaktionen från social-media-appar. Kiliaro erbjuder obegränsad lagring till ett lågt pris, endast 19 kr/månad, och har högt ställda krav på integritet och säkerhet. Kiliaro finns i gratisversion, med möjlighet att uppgraderas till premiumversion. Bolagets idag drygt 10 000 användare, varav cirka 3 000 är betalande, har genererats av samarbeten med Tele2 samt genom organisk tillväxt. Bolaget är redo för att lanseras fullt ut på den svenska marknaden och under kommande år på utvalda målmarknader internationellt. Visionen är att bli nästa generationens bildgalleri-app.

Bolaget avser nu att noteras på First North och genomför en kapitalisering som är avsedd att finansiera Bolaget till och med break-even vid halvårsskiftet 2023. Fram till denna period är Bolagets avsikt att uppnå ett antal viktiga värdedrivande målsättningar, som att ingå nya partnerskap med ledande bolag inom till exempel telekom, retail, event och sport, expandera i Skandinavien och övriga Europa, samt öka antalet användare markant till cirka sex miljoner.

Mot denna bakgrund genomför Kiliaro nu en emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner). Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt via Bolagets (www.kiliaro.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Investeringsteaser kommer att finnas tillgänglig på ovan nämnda hemsidor i samband med anmälningsperiodens inledande den 23 augusti 2021.

Läs mer

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting