Innehav

First Venture investerar i både noterade och onoterade tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.

Aktiva noterade innehav

First Venture investerar i noterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Vi investerar i företag där vi ser en betydande tillväxtpotential och där riskerna är hanterbara. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. I nedanstående företag har First Venture varit delägare från tidig start och innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. First Venture har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen eller valberedningen efter notering.
Innehav

Humble Group

 • Hälsa

Sprint Bioscience

 • Hälsa
Killinaro

Kiliaro

 • Teknik

Alelion Energy

 • Hållbarhet

Lyckegård Group

 • Hållbarhet

Copperstone

 • Hållbarhet

dLab

 • Hållbarhet

Aktiva onoterade innehav

First Venture investerar i onoterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. First Venture går in som minoritetsägare i företagen och samarbetar med entreprenörsteamet och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv investerare utveckla framgångsrika företag och möjliggöra en notering.

CombiQ

 • Teknik

Virtual eTraining

 • Teknik

Verduro

 • Hälsa
mendi

Mendi Innovations

 • Hälsa

Speedment

 • Teknik

Zigrid

 • Hållbarhet

Tribonex

 • Hållbarhet

Cling Systems

 • Hållbarhet
Mindforce Gamelab

Mindforce Gamelab

 • Hälsa

OneTwo Analytics

 • Hälsa

Knodd Vård

 • Hälsa

Substansvärde

Substansvärde per 2023-02-28: 6,56 kr/aktie

First Ventures substansvärde uppgick per 28 februari 2023 till:

KategoriPortföljbolagVärde, SEK,
28 februari 2023
Substansvärde per
aktie 6,56 kr/aktie
Andel av portföljen
HälsaHumble Group*39 886 499 SEK1,0616.2%
HållbarhetLyckegård*7 656 720 SEK0,203.1%
HållbarhetAlelion*7 038 462 SEK0,192.9%
HälsaSprint Bioscience*6 159 288 SEK0,162.5%
TeknologiKiliaro*6 147 873 SEK0,162.5%
HållbarhetCopperstone*2 689 900 SEK0,071.1%
HållbarhetDlabratory*2 193 514 SEK0,060.9%
Kapitalförsäkring14 315 329 SEK0,385.8%
Noterat86 123 585 SEK2,3035.0%
HållbarhetTribonex 21 152 400 SEK0,568.6%
HälsaMendi Innovation20 617 532 SEK0,558.4%
HälsaVerduro18 440 000 SEK0,497.5%
TeknologiCombiQ 18 629 180 SEK0,507.6%
HållbarhetZigrid 10 598 140 SEK0,284.3%
HållbarhetCling8 600 003 SEK0,233.5%
TeknologiSpeedment 7 363 565 SEK0,203.0%
HälsaOne Two Analytics6 741 500 SEK0,182,7%
TeknologiVirtual e-Training 5 069 440 SEK0,142.1%
HälsaKnodd4 516 600 SEK0,121.8%
HälsaMindforce Game Lab2 788 200 SEK0,071.1%
Onoterade124 516 560 SEK3,3250.6%
ÖvrigtÖvriga onoterade värdepapper 1 918 457 SEK 0,050.8%
Totalt innehav212 558 602 SEK5,6686.4%
Tillgångar-skulder **33 587 510 SEK0,9013.6%
Substansvärde*** 246 146 112 SEK6,56100%

* Baseras på aktiekurser: Humble 9.20 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,61 kr/aktie, Alelion 0,49 kr/aktie och Kiliaro 1,88 kr/aktie, Lyckegård 2,93 kr/aktie, Copperstone 1,45 kr/aktie, Dlab 3,49 kr/aktie

** Varav ca 14,2 MSEK avser likvida medel

** *Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

First Venture redovisar aktuellt substansvärde under nästkommande månad