Innehav

First Venture investerar i både noterade och onoterade tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.

Aktiva noterade innehav

First Venture investerar i noterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Vi investerar i företag där vi ser en betydande tillväxtpotential och där riskerna är hanterbara. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. I nedanstående företag har First Venture varit delägare från tidig start och innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. First Venture har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen eller valberedningen efter notering.
Innehav

Humble Group

  • Hälsa

Sprint Bioscience

  • Hälsa
Killinaro

Kiliaro

  • Teknik

Aktiva onoterade innehav

First Venture investerar i onoterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. First Venture går in som minoritetsägare i företagen och samarbetar med entreprenörsteamet och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv investerare utveckla framgångsrika företag och möjliggöra en notering.

CombiQ

  • Teknik

Virtual eTraining

  • Teknik
Nutribe

Nutribe

  • Teknik

Applied Nano Surfaces

  • Hållbarhet

Speedment

  • Teknik

Zigrid

  • Hållbarhet

Substansvärde

Substansvärde per 2021-06-30

First Ventures substansvärde uppgick den 30 juni 2021 till:

KategoriPortföljbolagVärde, SEK, 30 juni 2021Andel av portföljen
HälsaHumble Group93 371 069 SEK24.6%
HälsaSprint Bioscience 10 780 187 SEK2.8%
Noterat104 151 255 SEK27.4%
TeknologiKiliaro11 630 580 SEK3.1%
TeknologiSpeedment 9 860 774 SEK2.6%
HållbarhetZigrid 4 964 949 SEK1.3%
HållbarhetApplied Nano Surfaces 3 277 040 SEK0.9%
HälsaNutribe 708 000 SEK0.2%
TeknologiVirtual e-Training 2 569 440 SEK0.7%
TeknologiCombiQ 3 732 410 SEK1.0%
ÖvrigtÖvrigt 8 141 664 SEK5.5%
Onoterade44 884 857 SEK11.8%
Totalt innehav149 036 112 SEK39.2%
Kassa *
Tillgångar-skulder **231 028 545 SEK60.8 %
Substansvärde 380 064 657 SEK100%

* Kassan är 177 tkr per 0630,  emissionslikvid netto är 225,5 mkr och inbetalas i juli
** Inkl.likvida medel efter emission

First Venture redovisar aktuellt substansvärde per kvartalskifte under nästkommande månad.

Finansiella Placeringar

First Venture ser också andra möjligheter att skapa avkastning i noterade företag inom teknik, hälsa och hållbarhet. Det kan innebära att vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital alternativt deltar i olika former av bryggfinansiering.