Innehav

First Venture investerar i både noterade och onoterade tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.

Aktiva noterade innehav

First Venture investerar i noterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Vi investerar i företag där vi ser en betydande tillväxtpotential och där riskerna är hanterbara. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. I nedanstående företag har First Venture varit delägare från tidig start och innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. First Venture har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen eller valberedningen efter notering.
Innehav

Humble Group

 • Hälsa

Sprint Bioscience

 • Hälsa
Killinaro

Kiliaro

 • Teknik

Alelion Energy

 • Hållbarhet

Lyckegård Group

 • Hållbarhet

Copperstone

 • Hållbarhet

dLab

 • Hållbarhet

Aktiva onoterade innehav

First Venture investerar i onoterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. First Venture går in som minoritetsägare i företagen och samarbetar med entreprenörsteamet och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv investerare utveckla framgångsrika företag och möjliggöra en notering.

CombiQ

 • Teknik

Virtual eTraining

 • Teknik

Verduro

 • Hälsa
mendi

Mendi Innovations

 • Hälsa

Speedment

 • Teknik

Zigrid

 • Hållbarhet

Tribonex

 • Hållbarhet

Cling Systems

 • Hållbarhet
Mindforce Gamelab

Mindforce Gamelab

 • Hälsa

OneTwo Analytics

 • Hälsa

Knodd Vård

 • Hälsa

Substansvärde

Substansvärde per 2023-04-30: 5,88 kr/aktie

First Ventures substansvärde uppgick per 30 april 2023 till:

KategoriPortföljbolagVärde, SEK,
30 april 2023
Substansvärde per
aktie 5,88 kr/aktie
Andel av portföljen
HälsaHumble Group*33 383 265 SEK0,8915.1%
TeknologiKiliaro*10 992 351 SEK0,295.0%
HållbarhetLyckegård*6 794 359 SEK0,183.1%
HälsaSprint Bioscience*6 094 952 SEK0,162.8%
HållbarhetAlelion*5 278 846 SEK0,142.4%
HållbarhetCopperstone*2 682 500 SEK0,071.2%
HållbarhetDlabratory*2 014 644 SEK0,050.9%
Kapitalförsäkring10 909 686 SEK0,294.9%
Noterat78 105 603 SEK2,0835.4%
HållbarhetTribonex21 152 400 SEK0,569.6%
HälsaMendi Innovation20 617 532 SEK0,559.4%
TeknologiCombiQ 18 629 180 SEK0,508.4%
HälsaVerduro18 440 000 SEK0,498.4%
HållbarhetZigrid 10 598 140 SEK0,284.8%
HållbarhetCling8 600 003 SEK0,233.9%
TeknologiSpeedment 7 363 565 SEK0,203.3%
HälsaOne Two Analytics6 741 500 SEK0,183,1%
TeknologiVirtual e-Training 5 069 440 SEK0,142.3%
HälsaKnodd4 516 600 SEK0,122.0%
HälsaMindforce Game Lab2 788 200 SEK0,071.3%
Onoterade124 516 560 SEK3,3256.5%
ÖvrigtÖvriga onoterade värdepapper 1 434 757 SEK 0,040.7%
Totalt innehav204 101 920 SEK5,4492.6%
Tillgångar-skulder **16 387 266 SEK0,447.4%
Substansvärde*** 220 489 186 SEK5,88100%

* Baseras på aktiekurser: Humble 7.70 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,60 kr/aktie, Alelion 0,37 kr/aktie och Kiliaro 1,39 kr/aktie, Lyckegård 2,60 kr/aktie, Copperstone 1,45 kr/aktie, Dlab 3,21 kr/aktie

** Varav ca 5,7 MSEK avser likvida medel

** *Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

First Venture redovisar aktuellt substansvärde under nästkommande månad

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting