Innehav

First Venture investerar i både noterade och onoterade tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.

Aktiva noterade innehav

First Venture investerar i noterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Vi investerar i företag där vi ser en betydande tillväxtpotential och där riskerna är hanterbara. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. I nedanstående företag har First Venture varit delägare från tidig start och innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. First Venture har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen eller valberedningen efter notering.
Innehav

Humble Group

  • Hälsa

Sprint Bioscience

  • Hälsa
Killinaro

Kiliaro

  • Teknik

Aktiva onoterade innehav

First Venture investerar i onoterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. First Venture går in som minoritetsägare i företagen och samarbetar med entreprenörsteamet och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv investerare utveckla framgångsrika företag och möjliggöra en notering.

CombiQ

  • Teknik

Virtual eTraining

  • Teknik
Nutribe

Nutribe

  • Hälsa
mendi

Mendi Innovations

  • Hälsa

Speedment

  • Teknik

Zigrid

  • Hållbarhet

Applied Nano Surfaces

  • Hållbarhet

Substansvärde

Substansvärde per 2021-10-31

First Ventures substansvärde uppgick den 31 oktober 2021 till:

KategoriPortföljbolagVärde, SEK, 31 oktober 2021Andel av portföljen
HälsaHumble Group*106 869 804 SEK28.7%
HälsaSprint Bioscience*24 997 282 SEK6.7%
TeknologiKiliaro*9 913 364 SEK2.7%
Noterat141 780 450 SEK38.1%
TeknologiSpeedment 9 860 774 SEK2.6%
TeknologiCombiQ 5 956 500 SEK1.6%
HållbarhetZigrid 4 964 949 SEK1.3%
HälsaNutribe 4 740 650 SEK1.3%
HållbarhetApplied Nano Surfaces 3 277 040 SEK0.9%
TeknologiVirtual e-Training 3 069 440 SEK0.8%
ÖvrigtÖvrigt 8 056 664 SEK2.2%
Onoterade39 926 017 SEK10.7%
Totalt innehav181 706 466 SEK48.8%
Tillgångar-skulder **190 704 727 SEK51.2 %
Substansvärde*** 372 411 193 SEK100%

* Baseras på aktiekurser: Humble 24,65 kr, Sprint Bioscience 5,11 kr och Kiliaro 2,99 kr
** Varav cirka 172 MSEK avser likvida medel
*** Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

First Venture redovisar aktuellt substansvärde under nästkommande månad.

Finansiella Placeringar

First Venture ser också andra möjligheter att skapa avkastning i noterade företag inom teknik, hälsa och hållbarhet. Det kan innebära att vi garanterar nyemissioner i företag som har behov av nytt kapital alternativt deltar i olika former av bryggfinansiering.