Innehav

First Venture investerar i både noterade och onoterade tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.

Aktiva noterade innehav

First Venture investerar i noterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Vi investerar i företag där vi ser en betydande tillväxtpotential och där riskerna är hanterbara. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. I nedanstående företag har First Venture varit delägare från tidig start och innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. First Venture har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen eller valberedningen efter notering.
Innehav

Humble Group

 • Hälsa

Sprint Bioscience

 • Hälsa
Killinaro

Kiliaro

 • Teknik

Alelion Energy

 • Hållbarhet

Lyckegård Group

 • Hållbarhet

Copperstone

 • Hållbarhet

dLab

 • Hållbarhet

Aktiva onoterade innehav

First Venture investerar i onoterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. First Venture går in som minoritetsägare i företagen och samarbetar med entreprenörsteamet och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv investerare utveckla framgångsrika företag och möjliggöra en notering.

CombiQ

 • Teknik

Virtual eTraining

 • Teknik

Verduro

 • Hälsa
mendi

Mendi Innovations

 • Hälsa

Speedment

 • Teknik

Zigrid

 • Hållbarhet

Tribonex

 • Hållbarhet

Cling Systems

 • Hållbarhet
Mindforce Gamelab

Mindforce Gamelab

 • Hälsa

OneTwo Analytics

 • Hälsa

Knodd Vård

 • Hälsa

Substansvärde

Substansvärde per 2022-12-31: 6,59 kr/aktie

First Ventures substansvärde uppgick per 31 december 2022 till:

KategoriPortföljbolagVärde, SEK,
31 december 2022
Substansvärde per
aktie 6,59 kr/aktie
Andel av portföljen
HälsaHumble Group*42 336 050 SEK1,1317.1%
HållbarhetLyckegård*8 231 627 SEK0,223.3%
TeknologiKiliaro*7 259 722 SEK0,192.9%
HållbarhetAlelion*6 980 769 SEK0,192.8%
HälsaSprint Bioscience*5 649 363 SEK0,152.3%
HållbarhetCopperstone*2 364 300 SEK0,061.0%
HållbarhetDlabratory*2 102 501 SEK0,060.9%
Kapitalförsäkring14 100 891 SEK0,385.7%
Noterat89 025 233 SEK2,3736.0%
HälsaMendi Innovation20 617 532 SEK0,558.3%
HälsaVerduro18 440 000 SEK0,497.5%
TeknologiCombiQ 16 238 100 SEK0,436.6%
HållbarhetTribonex 9 550 800 SEK0,294.5%
HållbarhetZigrid 10 598 140 SEK0,284.3%
TeknologiSpeedment 9 860 774 SEK0,264.0%
HållbarhetCling8 600 003 SEK0,233.5%
Digital Diabetes AnalyticsHälsa6 741 500 SEK0,182,7%
TeknologiVirtual e-Training 5 069 440 SEK0,142.1%
HälsaKnodd4 998 850 SEK0,132,0%
Mindforce Game LabHälsa3 599 876 SEK0,101.5%
Onoterade115 815 015 SEK3,0946.8%
ÖvrigtÖvriga onoterade värdepapper 2 090 657 SEK 0,060.8%
Totalt innehav206 930 905 SEK5,5183.7%
Tillgångar-skulder **40 318 627 SEK1,0716.3%
Substansvärde*** 247 249 532 SEK6,59100%

* Baseras på aktiekurser: Humble 9.76 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,55 kr/aktie, Alelion 0,48 kr/aktie och Kiliaro 2,22 kr/aktie, Lyckegård 3,15 kr/aktie, Copperstone 1,28 kr/aktie, Dlab 3,35 kr/aktie

** Varav ca 17,6 MSEK avser likvida medel

** *Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

First Venture redovisar aktuellt substansvärde under nästkommande månad