Innehav

First Venture investerar i både noterade och onoterade tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet.

Aktiva noterade innehav

First Venture investerar i noterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Vi investerar i företag där vi ser en betydande tillväxtpotential och där riskerna är hanterbara. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. I nedanstående företag har First Venture varit delägare från tidig start och innan de blev publikt noterade och vi deltog aktivt i deras respektive noteringsprocesser. First Venture har en aktiv roll genom att vara representerade i styrelsen eller valberedningen efter notering.
Innehav

Humble Group

 • Hälsa

Sprint Bioscience

 • Hälsa
Killinaro

Kiliaro

 • Teknik

Alelion Energy

 • Hållbarhet

Lyckegård Group

 • Hållbarhet
Spherio Group

Spherio Group

 • Hållbarhet

Copperstone

 • Hållbarhet

Aktiva onoterade innehav

First Venture investerar i onoterade bolag med ett market cap lägre än 500 Mkr. Investeringar sker inom teknik, hälsa och hållbarhet och där det finns ett starkt entreprenörsteam. Nära botten av ”Valley of death” är vårt fokusområde. First Venture går in som minoritetsägare i företagen och samarbetar med entreprenörsteamet och andra aktiva delägare. Affärsidén är att som en aktiv investerare utveckla framgångsrika företag och möjliggöra en notering.

CombiQ

 • Teknik

Virtual eTraining

 • Teknik

Verduro

 • Hälsa
mendi

Mendi Innovations

 • Hälsa

Speedment

 • Teknik

Zigrid

 • Hållbarhet

Tribonex

 • Hållbarhet

Cling Systems

 • Hållbarhet
Mindforce Gamelab

Mindforce Gamelab

 • Hälsa

Digital Diabetes Analytics

 • Hälsa

Substansvärde

Substansvärde per 2022-08-31: 7,44 kr/aktie

First Ventures substansvärde uppgick den 31 augusti 2022 till:

KategoriPortföljbolagVärde, SEK, 31 augusti 2022Substansvärde per
aktie 7,44 kr/aktie
Andel av portföljen
HälsaHumble Group*57 792 068 SEK1,8920.7%
HälsaSprint Bioscience*12 572 019 SEK0,344.5%
HållbarhetAlelion*7 283 654 SEK0,192.6%
HållbarhetLyckegård*7 114 834 SEK0,192.5%
TeknologiKiliaro*3 797 243 SEK0,101.4%
HållbarhetCopperstone*2 109 000 SEK0,060.8%
HållbarhetSpherio*848 000 SEK0,020.3%
Kapitalförsäkring15 054 289 SEK0,405.4%
Noterat106 571 107 SEK2,8438.2%
HälsaVerduro18 440 000 SEK0,496.6%
HälsaMendi Innovation16 649 873 SEK0,446.0%
TeknologiCombiQ 16 238 100 SEK0,435.8%
TeknologiSpeedment 9 860 774 SEK0,263.5%
HållbarhetCling8 600 003 SEK0,233.1%
HållbarhetZigrid 10 598 140 SEK0,283.8%
HållbarhetTribonex 8 050 800 SEK0,212.9%
Digital Diabetes AnalyticsHälsa6 741 500 SEK0,182,4%
TeknologiVirtual e-Training 5 069 440 SEK0,141.8%
HälsaKnodd4 998 850 SEK0,131,8%
Mindforce Game LabHälsa3 599 876 SEK0,101.3%
Onoterade108 847 356 SEK2,9039.0%
ÖvrigtÖvriga onoterade värdepapper 2 060 957 SEK 0,050.7%
Totalt innehav217 479 420 SEK5,8077.9%
Tillgångar-skulder **61 551 033 SEK1,6422.1%
Substansvärde*** 279 030 423 SEK7,44100%

* Baseras på aktiekurser: Humble 13.33 kr/aktie, Sprint Bioscience 2,57 kr/aktie, Alelion 0,50 kr/aktie och Kiliaro 1,16 kr/aktie, Spherio 0,40kr/aktie, Lyckegård 3,82 kr/aktie, Copperstone 1,14 kr/aktie

** Varav ca 44,4 MSEK avser likvida medel

** *Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

First Venture redovisar aktuellt substansvärde under nästkommande månad