Idag inleds handeln i Kiliaros aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

STOCKHOLM, SVERIGE – 17 september 2021: Idag inleds handeln i Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”KILI” och ISIN-kod SE0016275333 och teckningsoptioner av serie TO1 handlas under kortnamnet ”KILI TO1” och ISIN-kod SE0016288559.

Emission av units inför notering

Noteringen på First North föregås av en emission av units, vars teckningstid pågick under augusti/september 2021. Emissionen tecknades till totalt cirka 21 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 101 procent, och Bolaget tillfördes cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget tillfördes genom emissionen cirka 260 nya aktieägare.

Läs mer