Idag inleds anmälningsperioden i Kiliaro AB:s emission av units inför notering

Bakgrund och motiv

Kiliaro är ett teknikföretag som tillhandahåller en social bildgalleri-app med tillhörande molnlagringstjänst. Appen gör det möjligt för privatpersoner att automatiskt dela bilder och video med andra samt att interagera socialt kring innehållet. På det viset kombinerar appen funktionen av lagring från en vanlig bildgalleri-app med interaktionen från social-media-appar. Kiliaro erbjuder obegränsad lagring till ett lågt pris, endast 19 kr/månad, och har högt ställda krav på integritet och säkerhet. Kiliaro finns i gratisversion, med möjlighet att uppgraderas till premiumversion. Bolagets idag drygt 10 000 användare, varav cirka 3 000 är betalande, har genererats av samarbeten med Tele2 samt genom organisk tillväxt. Bolaget är redo för att lanseras fullt ut på den svenska marknaden och under kommande år på utvalda målmarknader internationellt. Visionen är att bli nästa generationens bildgalleri-app.

Bolaget avser nu att noteras på First North och genomför en kapitalisering som är avsedd att finansiera Bolaget till och med break-even vid halvårsskiftet 2023. Fram till denna period är Bolagets avsikt att uppnå ett antal viktiga värdedrivande målsättningar, som att ingå nya partnerskap med ledande bolag inom till exempel telekom, retail, event och sport, expandera i Skandinavien och övriga Europa, samt öka antalet användare markant till cirka sex miljoner.

Mot denna bakgrund genomför Kiliaro nu en emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner). Mer information om Bolaget och erbjudandet presenteras i det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, samt investeringsteaser finns tillgängliga via Bolagets (www.kiliaro.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag

Anmälningsperiod: 23 augusti 2021 till och med den 6 september 2021.
Erbjudandepris: Erbjudandepriset är 26,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,60 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.
Minsta post: Minsta anmälningspost är 220 units, vilket motsvarar 5 808,00 SEK.
Emissionsvolym: Erbjudandet uppgår totalt till cirka 31 MSEK. Av detta kan Bolaget initialt tillföras cirka 20,7 MSEK (före avdrag för emissionskostnader). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 10,4 MSEK (före emissionskostnader).
Teckningsförbindelser: Cirka 10,5 MSEK av emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 51 procent av den initiala emissionsvolymen. Resterande del av den initiala delen av emissionen, motsvarande cirka 10,2 MSEK, är tillgänglig för allmänheten.
Antal aktier före nyemissionen: 5 708 544 aktier.
Värdering (pre-money): Cirka 37,7 MSEK.
Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 17 september 2021.
Ticker och ISIN-kod för aktien: KILI, SE0016275333
Lock up: Bolagets största ägare First Venture Sweden AB (i vilket styrelseordförande Peter Werme är delägare) har ingått lock up-avtal om 100 procent av sitt innehav under de första tolv månaderna efter notering på First North. Lock up innefattar även sådan investering som First Venture Sweden AB kan komma att bli tilldelad i den planerade emissionen. Övriga styrelsemedlemmar samt VD har ingått lock up-avtal enligt samma villkor som ovan. Vid fulltecknad emission kommer totalt cirka 53,9 procent av antalet aktier i Bolaget att vara under lock up.
Vidhängande teckningsoptioner: En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 6,60 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022.
Ticker och ISIN-kod för teckningsoption TO 1: KILI TO1, SE0016288559

 

Investerarpresentationer och IPO-film

Bolaget kommer den 25 augusti kl. 10:10 att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning i samband med Aktieportföljen Live. Se nedan för mer information.

  • Datum och tid: 25 augusti, kl.10:10
  • Länk till webbsändning:

Den 31 augusti sänds en podcast där Kiliaros VD, Elie Komo, samtalar med Småbolagspodden. Avsnittet publiceras via samtliga vedertagna svenska podcast-applikationer och webbtjänster, däribland Acast, iTunes och Spotify.

Bolaget har även producerat en IPO-film, som finns tillgänglig viahttps://kiliaro.com/en

Läs mer

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting