Humble höjer finansiella mål och inleder processen för att byta redovisningsprinciper till IFRS samt byta marknadsplats till NASDAQS huvudlista

Styrelsen i Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) antog den 26 mars 2021 finansiella mål för Humble-koncernen på medellång sikt. Styrelsen beslutade den 10 augusti 2021 att höjda det finansiella tillväxtmålet och lönsamhetsmålet. Mot bakgrund av en fortsatt stark tillväxt, hög tillgång till attraktiva förvärv samt positivt mottagande från marknaden för nya produkter och varumärken, har styrelsen idag beslutat att återigen höja det finansiella tillväxtmålet till en nettoomsättning om 16 miljarder kronor samt höja och uppdatera lönsamhetsmålet om ett fast justerat EBITDA-mål från 1,5 miljarder kronor till ett fast justerat EBITA-mål om 1,9 miljarder kronor. Övriga finansiella mål och tidsperioden för målen om medellång sikt (2025) kvarstår oförändrade. Styrelsen har även beslutat att Bolaget ska inleda processen för att byta redovisningsprinciper från K3 till IFRS och byta marknadsplats till reglerad marknad. Båda bytena beräknas kunna ske under 2023.

Läs mer

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting