Humble Group har genomfört en emission av 36 miljoner aktier och tillförs cirka 846 miljoner SEK

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 36 miljoner aktier, till en teckningskurs om 23,5 SEK per aktie, vilket medför en emissionslikvid om cirka 846 miljoner SEK (“Nyemissionen”). Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) som Joint Bookrunners. Nyemissionen var övertecknad och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive vissa befintliga aktieägare, deltog i transaktionen.

Bolaget har slutfört det accelererade bookbuilding-förfarandet som Bolaget offentliggjorde den 23 september 2021. Styrelsen för Humble Group har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 36 miljoner aktier, till en teckningskurs om 23,5 SEK per aktie, vilket resulterar i en emissionslikvid om cirka 846 miljoner SEK före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 1,5 % mot den volymviktade snittkursen (VWAP) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market den 23 september 2021. Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021.

Läs mer

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting