Humble förvärvar vegansk tillverkare SOYA OY, med varumärkena JALOTOFU och JALOTEMPE

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Soya Oy (”Soya” eller “Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (“Transaktionen”). Köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till en fast ersättning om ca 24,6 miljoner kronor (”Köpeskillingen”). Rörliga tilläggsköpeskillingar kan även komma att utgå baserade på framtida EBITDA-resultat för 2022 och 2023. Av Köpeskillingen ska ca 14,7 miljoner kronor erläggas kontant och resterande ca 9,9 miljoner kronor i form av 370 917 aktier i Humble, vilka emitteras till kurs om 26,71 kronor. Soya har etablerat sina egna varumärken Jalotofu och Jalotempe som är marknadsledande finska varumärken inom veganska livsmedel, samt bedriver egen produktion av tofu och tempe. Bolagets verksamhet utgörs främst av produktion av Jalotofu till den finska marknaden, samt av private label-produkter som återfinns hos ett flertal av Nordens största dagligvaruhandlare. Hållbarhet präglar Bolagets verksamhet över hela värdekedjan, där färdigställandet av en biogasanläggning markerar en viktig milstolpe för Soya. Bolagets uppskattade omsättning respektive EBITDA för de kommande tolv månaderna uppgår till ca 46,8 miljoner kronor respektive ca 5,5 miljoner kronor.

Läs mer

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting