Humble förvärvar TRUE GUM – ett europeiskt foodtech-bolag inom tuggumin, mintpastiller och halstabletter

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Group 472 ApS (”True Gum” eller “Bolaget”), avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget och dess dotterbolag (“Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 352,4 miljoner* kronor, varav 237,2 miljoner kronor utgör fast köpeskilling (”Köpeskillingen”), 31,6 miljoner kronor utgör uppskjuten köpeskilling och upp till 83,6 miljoner kronor utgör tilläggsköpeskillingar som baseras på Bolagets framtida EBITDA-resultat för räkenskapsåren 2022-2024. Av Köpeskillingen kommer 155,7 miljoner kronor erläggas kontant och 81,5 miljoner kronor i form av 2 605 591 nyemitterade aktier i Humble, vilka emitteras till en kurs om 31,31 kronor per aktie. True Gum är ett snabbväxande foodtech-bolag från Danmark som på bara tre år har blivit en europeisk marknadsledare inom hållbara tuggummin och mintpastiller. Bolagets huvudmarknader inkluderar Danmark, Sverige och Tyskland och produktsortimentet, som består av tuggummin, mintpastiller och halstabletter, är fritt från plast, socker och animaliska ingredienser. Bolagets uppskattade nettoomsättning respektive EBITA för 2022 uppgår till ca 133,1 miljoner kronor respektive ca 22,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en 2018–2022 estimerad årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) på 205 %.   

Läs mer

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting