HUMBLE FÖRVÄRVAR EWALCO, EN LEDANDE FOODTECH-KONCERN

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av koncernen Ewalco Holding AB (”Ewalco eller ”Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till en fast ersättning om 110 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt tilläggsköpeskillingar baserade på framtida EBITDA-resultat. Av Köpeskillingen ska 55 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 55 miljoner kronor i form av vederlagsaktier, vilka emitteras till en kurs om VWAP 14 handelsdagar inför avtalsdagen. Ewalco är en snabbväxande koncern med en ledande position inom foodtech för ingredienser till sportsnutrition och livsmedel. Bolaget har haft en stark underliggande lönsamhet under alla verksamhetsår. Bolagen i Ewalco-koncernen har tillsammans en total omsättning och EBITDA om 279,3 miljoner respektive 15,3 miljoner kronor för de senaste 12 månaderna. Ewalco-koncernen äger två fastigheter som ingår i Transaktionen.

”Ewalco är ett drömbolag att få in i Humble-koncernen, som en ledande foodtech-aktör för ingredienser i Norden och med ett fantastiskt entreprenörsteam blir möjligheterna enorma. Nu adderar vi specialistkompetens på ingrediens- och R&D-sidan som möjliggör en snabbare expansion och kommersialisering av Humbles framstående ingredienslösningar EUREBA och NAVIA. Att ännu ett bolag med över 40 års verksamhetshistorik väljer att ta steget och bli en del av vår grupp är det finaste kvittot som vi kan få. Med förvärvet har vi etablerat en mycket stark bas för att växa ingrediensvertikalen och med marknadens utveckling så är tajmingen perfekt. ” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

Det känns otroligt spännande och roligt att Ewalco går in i nästa fas och blir en del av Humble. Vi har byggt upp ett stabilt och lönsamt bolag med en ledande position inom våra specialistområden, där vi även ser en mycket stark utveckling inom nya kategorier, främst ingredienser för functional food och sportnutrition som idag svarar för över 50 % av vår omsättning. Under alla år med produktutveckling och R&D så ser vi även väldigt positivt på att kunna nyttja den breda kompetensen som finns i Ewalco för att skapa mervärde hos Humble. Simon och teamet har en fantastisk vision som vi delar. Tillsammans ska vi nu se till att driva utvecklingen av bättre produkter för människan och planeten.” säger Mattias Petersson, VD Ewalco Holding AB.

TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Bolagen i Ewalco-koncernen har tillsammans en omsättning och EBITDA för de senaste 12 månaderna på 279,3 miljoner kronor respektive 15,3 miljoner kronor.
  • Bolagen prognostiserar en genomsnittlig omsättning och lönsamhetstillväxt på ca 25 % per år framöver, med fokus på foodtech, sportsnutrition och functional food.
  • Ewalco-koncernen äger två fastigheter som ingår i Transaktionen.
  • Ewalco har en mycket anrik verksamhetshistorik som sträcker sig 41 år sedan starten 1980, med en stabil underliggande lönsamhet, tillväxt och starka kassaflöden.
  • Köpeskillingen uppgår till 110 miljoner kronor. Av Köpeskillingen ska 55 miljoner kronor, motsvarande 50 %, erläggas kontant och 55 miljoner kronor, motsvarande 50 %, erläggas i form av vederlagsaktier som emitteras till en kurs motsvarande VWAP 14 handelsdagar inför avtalsdagen, vilket ger en total utspädning om ca 1,3 %.
  • Tilläggsköpeskillingar kommer att erläggas och beräknas baserat på EBITDA-resultat för 2021, 2022 och 2023.
  • Ewalco och ledningen i Humble har identifierat flera materiella potentiella synergier i ingrediensvertikalen, med potentialen att kommersialisera EUREBA och NAVIA i en betydligt snabbare takt genom den stora kundbasen i Ewalco-koncernen och dess bolag.
  • Säljarna har ingått lock up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av Köpeskillingen för en period om ett år från tillträdesdagen.
  • Majoriteten av Ewalcos grundare har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla Bolaget under minst tre år efter Transaktionens genomförande.
  • Tillträde kommer att ske senast 60 dagar från avtalsdagen.

Länk till hela pressmeddelandet Läs mer

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting