Humble emitterar framgångsrikt ytterligare obligationer om 500 miljoner kronor

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ytterligare obligationer om 500 000 000 kronor (de ”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under dess existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 (ISIN: SE0016273742) med ett ramverk om 1 500 000 000 kronor (”Obligationslånet”). Totalt utestående belopp under Obligationslånet är efter Emissionen 1 200 000 000 kronor. Emissionslikviden kommer att bidra med fortsatt finansiell flexibilitet inför framtida förvärv så som beskrivs i Bolagets pressmeddelande publicerat den 23 september 2021.

Emissionen möttes av ett starkt intresse från Nordiska institutionella investerare och var kraftigt övertecknad. De Ytterligare Obligationerna emitteras till ett pris om 104 % av det nominella beloppet, vilket motsvarar en finansieringskostnad om 3m Stibor + 7.07 % till förfall.

Likviddagen förväntas bli den 5 oktober 2021 och Bolaget avser att notera de Ytterligare Obligationerna på Nasdaq First North Bond Market.

Läs mer