Historia

Historia

First Venture är en utveckling av vårt tidigare arbete inom Första Entreprenörsfonden som grundades 2006 och där den första fonden startade 2010. I Första Entreprenörsfonden investerade vi i tidig fas och var med och utvecklade bolagen. Vi var i princip medgrundare och arbetade nära entreprenörsteamen från tidig fas till notering och även därefter. Vi har tillbringat många år i ”Valley of death” tillsammans med våra portföljbolag och arbetat intensivt med att vända den negativa trenden för att skapa en hög värdetillväxt. Baserat på våra erfarenheter under mer än tio år bildades First Venture Sweden AB 2017.

Första Entrepenadfonden
New York

Värdeskapande åtgärder (hög värdetillväxt)

För att bryta den negativa trenden i ”Valley of death” och skapa hög värdetillväxt behövs en mängd åtgärder som skiljer sig mellan bolagen naturligtvis. Men här sammanfattar vi några av de åtgärder som visat sig viktiga i olika bolag och beroende på utvecklingsfas. Det är viktigt att utveckla en hållbar produkt och affärsmodell nära kunderna.

Det är kunderna som slutgiltigt bedömer nyttan och värdet av produkten. För att vända det negativa kassaflödet behöver intäkterna öka snabbare än kostnaderna och i det skedet behövs en ökad försäljning och marknadsföring och att följa upp att satsningarna ger avsedd effekt och att kunderna är nöjda. Entreprenörsteamet som tagit fram och lanserat produkten behöver ofta utvecklas och kompletteras med nya personer i kommersialiseringsfasen och detsamma gäller styrelsen. Affärsutveckling hamnar också i fokus både i styrelse och ledning, med mål, strategier, affärsmodell vilket behövs internt i bolaget men också för extern kommunikation. Slutligen är det väldigt viktigt att ta fram en finansieringsmodell och kommunikationsplan anpassad till företagets situation och strategier.