First Venture Omvärlden

Omvärlden

Marknaden

Antalet svenska onoterade och noterade bolag med ett market cap under 500 Mkr inom teknik, hälsa och hållbarhet ökar i snabb takt. Det innebär generellt en bolagen är dåligt genomlysta och är ”underanalyserade” vilket ger möjlighet till en låg värdering och en låg konkurrens om intressanta investerings-case. Det är också ett väldigt starkt deal-flow i Sverige inom vårt fokusområde med en stark tradition och ingenjörskultur.

Antalet noterade bolag inom vårt fokusområde ökar också i en mycket snabb takt och idag finns det fler än 700 bolag att välja bland. Det har också historiskt varit en väsentligt högre värdetillväxt i småbolag jämfört med large caps.