First Venture substansvärde 30 juni 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 juni 2022 till 7,84 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 38,9 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-juni 2022 uppgår till -25,1 %. First North All-share Index avkastade -32,3 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 30 juni 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

62 777 881

1,67

21,3%

Sprint Bioscience

Hälsa

15 164 692

0,40

5,2%

Alelion

Hållbarhet

11 697 115

0,31

4,0%

Kiliaro

Teknologi

5 475 997

0,15

1,9%

Lyckegård

Hållbarhet

4 251 087

0,11

1,4%

Copperstone

Hållbarhet

1 772 300

0,05

0,6%

Spherio

Hållbarhet

413 250

0,01

0,1%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

15 043 356

0,40

5,1%

 

 

116 595 677

3,11

39,6%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Verduro

Hälsa

17 520 000

0,47

6,0%

Mendi Innovation

Hälsa

16 649 873

0,44

5,7%

CombiQ

Teknologi

16 238 100

0,43

5,5%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

3,3%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

2,9%

Zigrid

Hållbarhet

8 337 820

0,22

2,8%

Tribonex

Hållbarhet

7 050 800

0,19

2,4%

Digital Diabetes Analytics Hälsa 6 741 500 0,18 2,3%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

1,7%

Mindforce Game Lab

Hälsa

3 599 876

0,10

1,2%

 

 

99 668 186

2,66

33,9%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

4 716 866

0,13

1,6%

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

220 980 029

5,89

75,1%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

73 396 555

1,96

24,9%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

294 376 584

7,84

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 14,48 kr/aktie, Sprint Bioscience 3,10 kr/aktie, Alelion 0,81, Kiliaro 1,67 kr/aktie, Spherio 0,47 kr/aktie

Lyckegård 2,35 kr/aktie, Copperstone 0,96 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 56,7 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting