First Venture investerar 1,5 mkr i Dlaboratory Sweden AB

 

Text

Description automatically generated

 

 

First Venture har förvärvat aktier i Dlaboratory Sweden AB (”publ”) till ett värde om 1,5 mkr, motsvarande ca 3,7% av dLab, vilket gör First Venture till en av de största externa ägare tillsammans med Gainbridge Capital. Priset per aktie uppgår till 2,39 kr, vilket motsvarar en rabatt om ca 25% mot dLabs stängningskurs (3,19 kr/aktie) per den 10 november 2022.

 

”Vi är glada över att få in First Venture som nya ägare i dLab. Deras fokus på hållbarhet och långsiktighet kommer vara mycket värdefull för bolagets fortsatta resa.  Vi är även väldigt tacksamma över Almi Invest som stått vid bolagets sida under många år och stöttat och möjliggjort bolagets etablering och utveckling”, säger Tove Janzon, Styrelseordförande dLab

 

”Fantastiskt kul att få in First Venture och Gainbridge som ägare och en mycket positiv signal för bolaget i den förändrings- och tillväxtresa vi är på. Ser fram emot att jobba med och för dem samt övriga aktieägare framåt”, säger Rickard Jacobson, VD dLab

 

”Vi ser dLab som en central aktör i omställningen till hållbar energiproduktion och mer humana elpriser. Om problemen med bristande underhåll av elnäten inte korrigeras kommer tillgången till el ofrånkomligen att påverkas, vilket påverkar konsumenternas möjlighet att välja hållbara alternativ samt ökar elpriser. Utöver att vi uppskattar dLabs roll som en central aktör i den framtida elförsörjning är vi även imponerade av dLabs utveckling under 2022. Under det senaste kvartalet har bolaget både ökat sin omsättning med över 55% jämfört med samma period föregående år och har även uppnått ett positivt EBITDA resultat. Vi är glada över att få vara en del av dLabs resa!” säger David Wendel, VD på First Venture.

 

Om dLab

 

Hela vårt samhälle är beroende av en pålitlig och kontinuerlig tillgång till el för att fungera. Trots den oerhörda vikten av trygg tillgång till el är elavbrott och kvalitetsincidenter en daglig utmaning över hela världen. Den allt viktigare omställningen till hållbar elproduktion gör att transporter via elnätet blir allt mer komplexa vilket ökar risken för bl a elavbrott, varför en lösning för att stabilisera elnäten aldrig har varit viktigare. Den årliga kostnaden för produktionsbortfall och avbrott orsakade av instabila elnät kostar samhället fler miljarder dollar varje år, och en av de största orsakerna bakom dessa samhällskostnader är att en detaljerad och kontinuerlig översikt över elnätens behov av underhåll tidigare inte varit möjlig. Genom dLabs patenterade och kostnadseffektiva tjänster kan dessa enorma kostnader undvikas samtidigt som elnätet blir avsevärt mer pålitligt.

 

Den innovativa IT-plattformen säkerställer insamling, analys och presentation av tillstånds- och hälsoinformation för att driva och utveckla framtidens elnät. Bolagets lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet med färre avbrott. På Bolagets kundlista finns välrenommerade elnätsföretag så som E.ON, Ellevio, Vattenfall mfl.

 

Genom dLabs patenterade mjukvarulösning erbjuds automatisk analys av händelser i elnätet. Inom loppet av några minuter efter att en händelse inträffat i elnätet finns information tillgänglig och analyserad i valfritt gränssnitt. Vidare erbjuder dLab en kostnadseffektiv elkvalitetsövervakning som kontinuerligt mäter och observerar strömmar och spänningar i strategiska punkter i elnätet. Mätvärdesanalysen sker i realtid, data analyseras i molntjänsten och resultatet kan ses via webb, samt i en automatiskt genererad veckorapport.

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den

9 november 2022, kl. 18:15 CEST.

 

 

Om First Venture Sweden AB

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida: www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting