Ökat engagemang från stora aktieägare och förslag på nya styrelseledamöter

First Venture har som tidigare meddelats kallat till extra bolagsstämma med syfte att ombilda styrelsen. Kallelsen kommer efter ett önskemål från Rutger Arnhult, största enskilda aktieägare i First Venture, som ser en fortsatt stor potential i investeringar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet och som vill öka sitt engagemang i bolaget genom att välja in Johan Varland och Erik Borgblad i bolagets styrelse.

Rune Nordlander, medgrundare till First Venture, och Jan Petersson som kom in i styrelsen i samband med noteringen kliver av sina styrelseposter i samband med detta. Jan Petersson kommer vara fortsatt engagerad i First Venture som rådgivare och Rune Nordlander kommer vara fortsatt operativ i bolaget.

”Från hela styrelsen vill jag tacka Jan och Rune för deras förtjänstfulla arbete under sin tid som styrelseledamöter i First Venture. De har bidragit med många värdefulla insikter och perspektiv i styrelsearbetet. Vi är väldigt glada och tacksamma att Jan Petersson kvarstår som rådgivare och att Rune kvarstår som operativ och aktiv i bolaget även framåt. De har bidragit med mycket värdefulla insatser under sin tid som styrelseledamöter” säger Peter Werme, styrelseordförande First Venture.

”Vi har en fantastisk ägarbild med några av Sveriges mest profilerade investerare, bland annat Rutger Arnhult, Håkan Roos och familjen Tham, samt en stor mängd privatsparare. Det engagemang våra aktieägare visat är inte bara en validering av vår investeringsfilosofi utan även en viktig del i First Ventures framtid. Vi glada och tacksamma för Rutgers engagemang i och intresse för investeringar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Vi har alltid haft en nära och givande dialog med våra större ägare och Rutgers fortsatta engagemang kommer vara en viktig del i vårt framtida arbete." säger David Wendel, VD på First Venture

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting