First Venture publicerar månadsbrev för augusti

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter

 

First Venture investerar i Knodd Vård och publicerar halvårsrapport. Lyckegård förvärvar Östorps Bevattning. Humble Groups delårsrapport visar hög tillväxt. Starkt kvartal för Sprint Bioscience. Portföljbolaget Alelion visar ökad omsättning och tillväxt.

 

First Venture investerar i Knodd Vård

First Venture har tecknat aktier till ett värde om ca 5 mkr i Knodd Vård motsvarande ca 3% av bolaget. Genom nyemissionen, där även Orkla och Linbo Invest finns med på investerarsidan, tar Knodd in ca 30 mkr i syfte att fortsätta bolagets tillväxtresa.

Knodd grundades år 2018 av entreprenörerna Josefine Svegborn och Jakob Hedlund i syfte att en digital barnavårdscentral för barn och småbarnsföräldrar. Genom Knodds tjänst får föräldrar support, guidning och vård, dels genom korta digitala kurser (t.ex. hjärt- och lungräddning för barn) och dels genom Knodds digitala vårdtjänst som är bemannad av läkare och sjuksystrar specialiserade på pediatrik/barnsjukvård.

 

Kommentar från First Venture:

”Barnfamiljer som söker sig till akutvården får därför utstå långa väntetider i väntrum. Knodds fokus på snabb (i genomsnitt 4 minuters väntan) och personlig specialistvård löser ett stort problem för såväl småbarnsföräldrar som för vården. Behovet av Knodds tjänster blir, för mig, tydligt när man ser bolagets tillväxt i kombination med en kundnöjdhet på 98% och ett snittbetyg på 4,98/5.0. Vi är väldigt glada över att få vara en del av Knodds resa, och stolta över att Knodd kan erbjuda småbarnsföräldrar en kompetent och personlig specialistvård”, säger David Wendel, VD på First Venture.

 

Läs mer

 

First Venture publicerar halvårsrapport

First Venture har under det andra kvartalet välkomnat tre nya bolag till portföljen; Mindforce Game Lab, Tribonex samt Digital Diabetes Analytics. Vidare har First Venture deltagit i portföljbolaget CombiQs senaste emission, genom vilken bolagets värdering ökade med 105%.

 

Läs hela rapporten här

 

Portföljbolaget Lyckegård förvärvar Östorps Bevattning.

Lyckegård Group förvärvar samtliga aktier i Östorps Bevattning AB i Laholm. Östorps marknadsför och säljer projekt med egenutvecklade produkter inom bevattning och är en av marknadsledarna inom bevattning mot lantbruket i Sverige. Östorps skapar ett nytt, självständigt affärsområde i Lyckegård och bidrar till en ökad rörelsemarginal och ett förstärkt kassaflöde. Nuvarande ägare och VD Peter Johansson fortsätter i sin roll som operativ chef för verksamheten.

Läs mer

  

Humble Groups delårsrapport visar hög tillväxt, stärkt bruttovinstmarginal och strategiska investeringar

Humble Group har haft ett händelserikt första halvår 2022, med 13 genomförda förvärv och en försäljning om 2 994 MSEK proforma. Totalt nådde bolaget en omsättningsökning om 586 MSEK, vilket innebär en organisk tillväxt om 24 % för alla gruppens förvärvade bolag. De bolag som ägdes av Humble under hela perioden 2021 hade en organisk tillväxt om 50 %. Humble har stärkt bruttomarginalen för det tredje kvartalet i rad och samtidigt genomfört flera större investeringar och satsningar för att fortsätta växa affären internationellt, med nya produkter till fler kanaler och marknader. Bolaget har även etablerat en skalbar plattform för att öka lönsamheten och koncernens långsiktiga tillväxt.

Läs hela rapporten här

Sprint Bioscience har stort intresse för sina projekt

Årets andra kvartal fortlöpte i god takt, såväl inom Sprint Bioscience utlicensierade som deras interna cancerläkemedelsprogram. Kvartalets höjdpunkt var partneringkonferensen BIO International i San Diego, USA, där deras interna projekt väckte branschens intresse. Med en bred och växande portfölj av utlicensierade program och flera interna parallella program för utlicensiering ökar de möjligheterna till kommande kontinuerliga intäktsströmmar.

De fortsätter att nyttja sin gedigna erfarenhet för att med begränsade investeringar bygga en bred portfölj av cancerläkemedelsprogram som efter utlicensiering kan generera kontinuerliga intäkter. Det stora intresset för deras program och målproteiner från den globala läkemedelsindustrin ger dem goda möjligheter att leverera på sin strategi och att nå sina mål.

 

Läs hela halvårsrapporten här

Alelion visar ökad omsättning och tillväxt

Alelion fortsätter tillväxtresan och ökar omsättningen med 50% för första halvåret jämfört med 2021 Liksom för de större tillverkarna i automotivebranschen har många mindre tillverkare också problem med tillgången till olika slags komponenter. Ett tillverkningssystem som fram till nu varit uppbyggt kring så liten lagerhållning som möjligt ökar känsligheten. Deras kunder signalerar fulla orderböcker men har trots detta varit tvungna att skjuta tillverkning framåt. Detta har för deras del påverkat dem genom uppskjutna leveranser av 13 Mkr under andra kvartalet.

 

Läs mer

 

 

 

 

Länkar

 

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/first-venture-investerar-i-knodd-vard-ab-tillsammans-med-orkla-och-linbo-invest,c3619736

https://first-venture.se/wp-content/uploads/2022/08/Halva%CC%8Arsrapport-1-januari-30-juni-2022-1.pdf

https://borsvarlden.com/artiklar/lyckegard-forvarvar-ostorps-bevattning-for-35-miljoner-kronor

https://humble.newsroom.cision.com/releasedetail.html?hog-tillvaxt-starkt-bruttovinstmarginal-och-strategiska-investeringar-delarsrapport-q2-2022&releaseIdentifier=12489A00AEFC2427

https://storage.mfn.se/ac733126-fcf6-4884-8ce2-53ce6cacba90/delarsrapport-q2-2022.pdf?

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/okad-omsattning-och-tillvaxt-men-med-kortsiktiga-bakslag,c3614395

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting