First Ventures substansvärde 28 februari 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 28 februari 2023 till 6,56 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 43,7 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till 1,1 %. First North All-share Index avkastade 4,6 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 28 februari 2023

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

Humble Group

Hälsa

39 886 499

1,06

16,2%

Lyckegård

Hållbarhet

7 656 720

0,20

3,1%

Alelion

Hållbarhet

7 038 462

0,19

2,9%

Sprint Bioscience

Hälsa

6 159 288

0,16

2,5%

Kiliaro

Teknologi

6 147 873

0,16

2,5%

Copperstone

Hållbarhet

2 689 900

0,07

1,1%

Dlaboratory

Hållbarhet

2 193 514

0,06

0,9%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

14 351 329

0,38

5,8%

 

 

86 123 585

2,30

35,0%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Tribonex

Hållbarhet

21 152 400

0,56

8,6%

Mendi Innovation

Hälsa

20 617 532

0,55

8,4%

Verduro

Hälsa

18 440 000

0,49

7,5%

CombiQ

Teknologi

18 629 180

0,50

7,6%

Zigrid

Hållbarhet

10 598 140

0,28

4,3%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

3,5%

Speedment

Teknologi

7 363 565

0,20

3,0%

Digital Diabetes Analytics

Hälsa

6 741 500

0,18

2,7%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

2,1%

Knodd

Hälsa

4 516 600

0,12

1,8%

Mindforce Game Lab

Hälsa

2 788 200

0,07

1,1%

 

 

124 516 560

3,32

50,6%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

1 918 457

0,05

0,8%

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

212 558 602

5,66

86,4%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

33 587 510

0,90

13,6%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

246 146 112

6,56

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 9,20 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,61 kr/aktie, Alelion 0,49 kr/aktie, Kiliaro 1,88 kr/aktie

Lyckegård 2,93 kr/aktie, Copperstone 1,45 kr/aktie, Dlab 3,49 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 14,2 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting