First Venture Sweden AB (publ) publicerar halvårsrapport för januari – juni 2022

First Venture har under det andra kvartalet välkomnat tre nya bolag till portföljen och gjort en följdinvestering i portföljbolag som dubblar värderingen

”Vi har under våren sett både svenska och utländska tillväxtbolag som tvingats sänka sina värderingar med 80 – 90% för att säkra fortsatt finansiering av kraftigt blödande verksamheter. Denna utveckling är onekligen tragisk för aktieägare, anställda och andra intressenter i dessa bolag, men för mig är det också ett kvitto på att First Ventures investeringsstrategi är både sund och långsiktig. För även om vi investerar i tillväxtbolag är vår investeringsstrategi inte baserad på att portföljbolagen har en nästintill outtömlig källa av billigt kapital nära till hands. Tvärt om! Vi investerar i bolag som befinner sig i, eller i direkt anslutning till, brytpunkten i den s k Valley of Death. Rent konkret innebär detta att vi vill se att bolagen har en tydlig och rimlig plan för kunna finansiera sin operativa verksamhet med eget kassaflöde.” – David Wendel, VD First Venture Sweden AB
 

Finansiell sammanfattning april – juni 2022

  • Substansvärdet uppgick till 294 377 285 kr motsvarande 7,84 kr/aktie per den 30 juni 2022.
  • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 73,4 mkr, motsvarande ca 24,9 procent av substansvärdet.
  • Resultatet i kronor per aktie för perioden uppgick till -0,11 kr.

Händelser under rapportperioden

         I april tecknades aktier till ett värde om ca 4 mkr i CombiQ AB. Genom investeringen blev First Venture största ägare i CombiQ med ett ägande om ca 31%, samtidigt som bolagets värdering ökade med 105%.

         First Venture har investerat ca 3,6 mkr i Mindforce Game Lab.

         I maj förvärvades inkråmet från bolaget Applied Nano Surfaces AB genom dotterbolaget Tribonex AB samtidigt som ca 4 mkr investerades i Tribonex.

         Den 7 juni investerades ca 6,5 mkr i Digital Diabetes Analytics Sweden, motsvarande ca 10% av aktierna i bolaget.

 

Händelser efter rapportperioden

         I juli beslutades att First Venture byter CFO under hösten 2022.

         I augusti investerades ca 5 mkr i Knodd Vård AB.

Läs rapporten i dess helhet här.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB

 

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting