First Venture substansvärde 31 januari 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 januari 2022 till 9,59 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 35,7 %.

Substansvärdets fördelning per 31 januari 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

102 100 766

2,72

28,4%

Sprint Bioscience

Hälsa

21 426 242

0,57

6,0%

Alelion

Hållbarhet

16 153 846

0,43

4,5%

Kiliaro

Teknologi

11 769 188

0,31

3,3%

Yaytrade

Hållbarhet

2 296 800

0,06

0,6%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

19 223 658

0,51

5,3%

 

 

172 970 499

4,61

48,1%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Mendi Innovation

Hälsa

16 649 873

0,44

4,6%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

2,7%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

2,4%

Zigrid

Hållbarhet

8 337 820

0,22

2,3%

Nutribe

Hälsa

6 534 250

0,17

1,8%

Lyckegård

Hållbarhet

6 212 995

0,17

1,7%

CombiQ

Teknologi

5 956 500

0,16

1,7%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

1,4%

ANS

Hållbarhet

3 277 040

0,09

0,9%

 

 

70 498 695

1,88

19,6%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

8 316 813

0,22

2,3%

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

251 786 007

6,71

70,0%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder***

107 949 530

2,88

30,0%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

359 735 537

9,59

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 23,55 kr/aktie, Sprint Bioscience 4,38 kr/aktie, Alelion 1,12 Kiliaro 3,55 kr/aktie, Yaytrade 2,64 kr/aktie

**Varav ca 92 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting