First Venture substansvärde 30 september 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 september 2022 till 6,74 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 36,4 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-sept 2022 uppgår till -35,6 %. First North All-share Index avkastade -41,8 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 30 september 2022

Andel av substansvärdet
Noterade tillgångar Sektor Marknadsvärde, SEK* Kr/aktie*** %
Humble Group Hälsa 40 016 563 1,07 15,8%
Kiliaro Teknologi 7 946 452 0,21 3,1%
Alelion Hållbarhet 6 562 500 0,17 2,6%
Lyckegård Hållbarhet 5 960 070 0,16 2,4%
Sprint Bioscience Hälsa 4 891 836 0,13 1,9%
Copperstone Hållbarhet 1 990 600 0,05 0,8%
Spherio Hållbarhet 964 580 0,03 0,4%
Kapitalförsäkring 13 280 664 0,35 5,3%
81 613 266 2,17 32,3%
Onoterade tillgångar
Verduro Hälsa 18 440 000 0,49 7,3%
Mendi Innovation Hälsa 16 649 873 0,44 6,6%
CombiQ Teknologi 16 238 100 0,43 6,4%
Zigrid Hållbarhet 10 598 140 0,28 4,2%
Speedment Teknologi 9 860 774 0,26 3,9%
Tribonex Hållbarhet 9 050 800 0,24 3,6%
Cling Hållbarhet 8 600 003 0,23 3,4%
Digital Diabetes Analytics Hälsa 6 741 500 0,18 2,7%
Virtual eTraining Teknologi 5 069 440 0,14 2,0%
Knodd Hälsa 4 998 850 0,13 2,0%
Mindforce Game Lab Hälsa 3 599 876 0,10 1,4%
109 847 356 2,93 43,4%
Övriga onoterade värdepapper 2 052 857 0,05 0,8%
Totalt innehav 193 513 479 5,16 76,5%
Övriga tillgångar-skulder** 59 306 384 1,58 23,5%
Substansvärde 252 819 863 6,74 100,0%
* Baseras på aktiekurser: Humble 9,23 kr/aktie, Sprint Bioscience 1,00 kr/aktie, Alelion 0,45 kr/aktie, Kiliaro 2,43 kr/aktie, Spherio 0,53 kr/aktie
Lyckegård 3,20 kr/aktie, Copperstone 1,07 kr/aktie
**Varav ca 40,8 MSEK avser likvida medel
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting