First Ventures substansvärde 31 december 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 december 2022 till 6,59 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 41,1 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-dec 2022 uppgår till -37,1 %. First North All-share Index avkastade -43,6 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 31 december 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

Humble Group

Hälsa

42 336 050

1,13

17,1%

Lyckegård

Hållbarhet

8 231 627

0,22

3,3%

Kiliaro

Teknologi

7 259 722

0,19

2,9%

Alelion

Hållbarhet

6 980 769

0,19

2,8%

Sprint Bioscience

Hälsa

5 649 363

0,15

2,3%

Copperstone

Hållbarhet

2 364 300

0,06

1,0%

Dlaboratory

Hållbarhet

2 102 510

0,06

0,9%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

14 100 891

0,38

5,7%

 

 

89 025 233

2,37

36,0%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Mendi Innovation

Hälsa

20 617 532

0,55

8,3%

Verduro

Hälsa

18 440 000

0,49

7,5%

CombiQ

Teknologi

16 238 100

0,43

6,6%

Tribonex

Hållbarhet

11 050 800

0,29

4,5%

Zigrid

Hållbarhet

10 598 140

0,28

4,3%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

4,0%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

3,5%

Digital Diabetes Analytics

Hälsa

6 741 500

0,18

2,7%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

2,1%

Knodd

Hälsa

4 998 850

0,13

2,0%

Mindforce Game Lab

Hälsa

3 599 876

0,10

1,5%

 

 

115 815 015

3,09

46,8%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

2 090 657

0,06

0,8%

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

206 930 905

5,51

83,7%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

40 318 627

1,07

16,3%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

247 249 532

6,59

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 9,76 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,55 kr/aktie, Alelion 0,48 kr/aktie, Kiliaro 2,22 kr/aktie

Lyckegård 3,15 kr/aktie, Copperstone 1,28 kr/aktie, Dlab 3,35 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 17,6 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting