First Venture investerar i Knodd Vård AB tillsammans med Orkla och Linbo Invest

First Venture har tecknat aktier till ett värde om ca 5 mkr i Knodd Vård AB (”Knodd”), motsvarande ca 3% av bolaget. Genom nyemissionen, där även Orkla och Linbo Invest finns med på investerarsidan, tar Knodd in ca 30 mkr i syfte att fortsätta bolagets tillväxtresa.

Knodd grundades år 2018 av entreprenörerna Josefine Svegborn och Jakob Hedlund i syfte att en digital barnavårdscentral för barn och småbarnsföräldrar. Genom Knodds tjänst får föräldrar support, guidning och vård, dels genom korta digitala kurser (t.ex. hjärt- och lungräddning för barn) och dels genom Knodds digitala vårdtjänst som är bemannad av läkare och sjuksystrar specialiserade på pediatrik/barnsjukvård.

 

“Vi har breddat vårt koncept från barnsjukvård till att vara ett mer kontinuerligt stöd för föräldrar, och målet är att bli en one stop shop för barns hälsa”
säger Jakob Hedlund, VD på Knodd.

 

Sedan lanseringen i november 2018 har Knodd växt med i genomsnitt 8-10% per månad och ger idag vård i över 10 000 patientmöten varje månad. En stor del av bolagets tillväxt har hittills varit organisk och bygger på en i branschen oöverträffad kundnöjdhet, något som tydligt framgår av tjänstens betyg på appstore. Från bolagets över 150 000 patienter har fler än 10 000 betygsatt Knodd i appstore, med ett genomsnittligt betyg på 4.98/5.0. Ett oöverträffat betyg inom vårdbranschen.

A picture containing text, person, people, posing

Description automatically generated

 

”En småbarnsförälder som söker vård till sitt barn vill ha korrekt och snabb vård. Samtidigt ser vi att trycket på landets akutmottagningar är högt. Rapporter från sjukvården visar att 50% av besöken inom barnakuten skulle kunna ha hanterats av specialister inom primärvården. Barnfamiljer som söker sig till akutvården får därför utstå långa väntetider i väntrum. Knodds fokus på snabb (i genomsnitt 4 minuters väntan) och personlig specialistvård löser ett stort problem för såväl småbarnsföräldrar som för vården. Behovet av Knodds tjänster blir, för mig, tydligt när man ser bolagets tillväxt i kombination med en kundnöjdhet på 98% och ett snittbetyg på 4,98/5.0. Vi är väldigt glada över att få vara en del av Knodds resa, och stolta över att Knodd kan erbjuda småbarnsföräldrar en kompetent och personlig specialistvård”, säger David Wendel, VD på First Venture.

”Genom tillskottet av kapital kan vi såväl bredda oss med fler tjänsteerbjudanden som skala upp vår bevisade modell för att nå ännu fler föräldrar. Det känns väldigt bra att ha hittat nya starka ägare som delar vår vision och ambition. Tillsammans kommer vi bygga Europas ledande vårdtjänst för småbarnsföräldrar.”, säger Jakob Hedlund, VD på Knodd.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB; e-post: certifiedadviser@redeye.se

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting