First Venture publicerar månadsbrev för februari

NYHETER FRÅN MÅNADEN SOM GÅTT

  • First Venture: VD David Wendel medverkar i paneldiskussion
  • Alelion: Ökad omsättning trots komponentbrist
  • Sprint Bioscience: Positiva resultat i NASH-studie
  • Kiliaro: Får tiotusentals användare på några timmar
  • First Venture: Bokslutskommuniké 2022
  • Humble Group: Fortsatt stark tillväxt och en bra start på 2023
  • Lyckegård: Får order ifrån Tyskland värd 3Mkr

 

Månadsbreven från First Venture adresserar utvalda nyheter från våra portföljbolag. Du hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter

FIRST VENTURE:  VD DAVID WENDEL MEDVERKAR I SCIENCE WEEK 2023 PANELDISKUSSION

Under Science Week 2023 (Södertälje Science Park 1-3 feb) hade DI TV en direktsänd paneldiskussion där David även satt med i juryn för Science Weeks “draknäste”. Diskussionen låg runt nystartade hårdvaruföretag och hur viktigt det är att anpassa företagen för hållbarhet redan ifrån start. 20 olika hållbarhetsbolag fick chansen att pitcha sina idéer framför en större publik och investerare.

Se hela klippet här.

Se vilka de pitchande företagen var.

 

ALELION ÖKAR OMSÄTTNINGEN TROTS KOMPONENTSBRIST

Portföljbolaget Alelions totala orderstock uppgår till ca 350 Mkr. Turbulensen på marknaden och komponentbrist i värdekedjan saktade ner leveranstakten i Q4 men trots strukturella motsättningar ökade omsättningen med 47% på årsbasis. Den försenade leveranstakten påverkade i stort Alelions rörelsekapital och likviditet vilket styrelsen har agerat på.
"Komponentbrist, dels internt men framför allt hos våra kunder, har lett till försenade utleveranser under november och december 2022. Följden är en oplanerad höjning av vårt rörelsekapital vilket lett till likviditetsbrist i bolaget. Uppkommen situation har behandlats i styrelsen och åtgärdsplan upprättats. Ett första steg i åtgärdsplanen är att Alelion har förlängt ett tidigare beviljat lån på sammanlagt 30 Mkr till mars 2024 samt dessutom förlängt den checkkredit på ytterligare 15 Mkr som tidigare beviljats. Mot bakgrund av bolagets tidigare lyckade aktiviteter gällande finansiering har rapporten upprättats utifrån antagande om fortsatt drift då ledningens och styrelsens bedömning är att ytterligare finansiering är nära förestående," säger Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB.

Läs mer här.

 

SPRINT BIOSCIENCE VISAR POSITIVA RESULTAT I NASH-STUDIE

I Sprint Bioscience NASH-program undersöks en ny verkningsmekanism och ett målprotein som är involverat och andra vävnader, inflammatorisk respons och bindvävsbildning (fibros) i levern vid NASH. Programmet utlicensierades till LG Chem 2019 och sedan dess har Sprint Bioscience erhållit upfront-betalning och ersättning för forskningsaktiviteter samt milstolpsbetalningar. Värdet på licensavtalet är 230 miljoner dollar, och därutöver kommer royalties på försäljning på de produkter som når marknaden.

”Det är mycket glädjande att idag kunna rapportera positiva resultat i vårt NASH-program som vi utlicensierat till LG Chem. Programmet berör en ny mekanism för behandling av etablerad NASH. Fibros är svårt att behandla i dag och det faktum att vi ser en reversering av fibros i denna studie ger programmet en enastående möjlighet”, säger Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience.

Läs mer här. 

 

KILIAROS FÅR TIOTUSENSTALS ANVÄNDARE PÅ NÅGRA TIMMAR

Kiliaros marknadsaktiviteter med turkiska partners Media Markt, Turkish Airlines och Zubizu genererade tiotusentals användare på bara några timmar. Ett bevis på att Kiliaro hittat rätt partnerskap och marknadsstrategi. Det planeras flera marknadsaktiviteter närmaste perioderna vilket förväntas öka användarbasen markant.

“Det är kul att vi får den starten vi förväntade oss av årets sälj- och marknadsaktiviteter. Användartillväxten på den turkiska marknaden visar på att vi hittat rätt med vår partnerstrategi och marketing-koncept, samt att det finns ett stort behov av vår tjänst. Att tillägga är att vi tillsammans med våra partners gjort stora framsteg i Kiliaros varumärkesigenkänning på den turkiska marknaden,” säger bolagets VD Elie Komo. 

Läs mer här.

 

FIRST VENTURE: BEVISAD MOTSTÅNDSKRAFT OCH FORTSATTA FRAMSTEG TROTS UTMANANDE MARKNADSKLIMAT - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

”Nu när vi nu lägger 2022 bakom oss kan vi konstatera att det varit ett år präglat av oroligheter. Stigande inflation, elpriser och räntor samt fortsatta störningar i leverantörskedjor, är fortsatt närvarande, för att inte tala om Ryssland invasion av Ukraina som pågått i ett år.

Trots det utmanande marknadsklimatet ser jag flera styrkebesked när jag summerar året för First Venture. Vi slår jämförbart index på helårsbasis och ser att flera av våra portföljbolag fortsätter att utvecklas positivt. För att nämna några höjdpunkter så har Alelion Energy Systems säkrat en orderstock på 230 mkr för 2023, att jämföra med omsättningen under 2022 som uppgick till ca 78 mkr; Kiliaro har genom en lyckad utlandsexpansion ökat sin användarbas med tusentals procent under 2022; och Lyckegård har under året slutfört ett förvärv och visat upp sitt första lönsamma kvartal.

2022 var ett år präglat av oro, men som långsiktig investerare med en spännande portfölj ser jag fortsatt ljust på framtiden. Vi kommer fortsätta utveckla våra portfölj-bolag och First Venture i syfte att ge er, våra aktieägare, en hög riskjusterad avkastning som ni kan vara stolta över. Både ur ett finansiellt och ett etiskt perspektiv.”

– David Wendel, VD First Venture Sweden AB

Läs hela bokslutskommunikén här.

 

HUMBLE GROUP: FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH EN BRA START PÅ 2023, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

Humble Group uppvisar en organisk tillväxt på 21% under fjärde kvartalet vilket är mycket högre än FMGC-marknaden växer. Humble Group har även haft en stark start på året med en organisk tillväxt på över 20% i januari detta år. Detta i kombination med en ökad lönsamhet anser Humble Groups VD Simon Petrén att bolaget står väl rustat inför 2023.

“Jag känner stor optimism inför 2023 givet alla projekt och initiativ som pågår inom koncernen. Året har börjat starkt med en organisk tillväxt i januari på över 20 % och förbättrad lönsamhet i många av dotterbolagen. Därtill genomsyras organisation av härlig energi och positiv anda som gör att vi står väl rustade inför framtiden. Resan mot att bygga det ledande FMCG-bolaget med fokus på hälsosamma och hållbara produkter fortsätter”, säger VD Simon Petrén

 Läs hela bokslutskommunikén här.

 

LYCKEGÅRD: FÅR ORDER IFRÅN TYSKLAND VÄRD 3MKR

Portföljbolaget Lyckegårds affärsområde Soil & Seed tar in en order på 3 Mkr ifrån en tysk kund. Totalt omfattar ordern 3 maskiner som ska levereras under första halvåret av 2023. Lyckegårdsmaskiner är konstruerade för att ge flexibla lösningar på att driva jordbruk utan bekämpningsmedel.

”Denna order är ett viktigt steg framåt i våra ansträngningar att utöka vår närvaro på den tyska marknaden och vår satsning att erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter för ett hållbart jordbruk.

Vi ser goda tillväxtmöjligheter och försäljningspotential på den tyska marknaden och vi anser att ordern bekräftar den växande efterfrågan på våra produkter”, säger Lyckegårds VD, Christian Bjärntoft.

 Läs mer här.

 

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting