First Venture utser David Wendel till ny verkställande direktör.

Styrelsen i First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture” eller ”Bolaget”) har utsett David Wendel till ny VD. David tillträder den 1 november 2021. David Wendel kommer närmast från Daniel Wellington AB där han ansvarat för tillväxtbolagets expansion och affärsutveckling. First Ventures nuvarande VD Rune Nordlander, kommer även fortsättningsvis att fokusera på Bolagets investeringsverksamhet.

David Wendel kommer närmast från Daniel Wellington AB där han ansvarat för tillväxtbolagets expansion och affärsutveckling. David har även en bakgrund från advokatbyrå samt H&M-gruppen där han bland annat arbetat med globala tillväxt- och expansionsfrågor. David har bland annat en jur.kand. från Stockholms universitet och en utbildning inom Sustainable Finance & Investments från Harvard University.

”Vi i styrelsen ser det som ett naturligt steg att David tar över som VD i First Venture. David är kompetent, driven och entreprenörsinriktad och har ett stort engagemang. Det känns mycket bra att David kommer in och stärker organisationen och samtidigt kan frigöra tid för Rune Nordlander till att öka sitt fokus på investeringsverksamheten.” – Peter Werme, styrelseordförande First Venture Sweden AB

”Jag känner mig otroligt hedrad och ödmjuk över det förtroende styrelsen givit mig och ser med glädje fram emot att vidareutveckla First Venture tillsammans med vårt fantastiska team. Jag har följt First Venture under en längre tid och är väldigt imponerad över Bolagets förmåga att identifera tillväxtbolag med starka entreprenörsteam med stor potential, en förmåga som vi ska värna och förädla under de kommande åren. Jag är väldigt glad över att både Rune Nordlander och Peter Werme kommer vara fortsatt aktiva inom First Venture och våra portföljbolag, och jag ser mycket fram emot att vara en del av First Ventures spännande framtid” – David Wendel, First Ventures tillträdande VD.

”Vi är väldigt glada över att kunna välkomna David Wendel som ny VD i First Venture. Hans erfarenhet inom affärsutveckling och expansion av entreprenörsledda internationella tillväxtbolag samt förståelse för kapitalmarknaden ger honom utmärkta förutsättningar att leda bolaget i dess fortsatta utveckling och tillväxt. Efter vår fantastiska resa mot notering av First Venture ser jag fram emot att tillsammans med teamet fortsatt skapa värdetillväxt i nya och befntliga portföljbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet” – Rune Nordlander, styrelseledamot, medgrundare och avgående VD First Venture Sweden AB

För vidare information, vänligen kontakta:

Peter Werme, styrelseordförande, First Venture Sweden AB Tel: +46706267899
E-post: peter.werme@frst-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information fnns på bolagets hemsida; www.frst- venture.se.

Certifed Adviser är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifedadviser@redeye.se
 

wkr0006.pdf