First Venture substansvärde 30 november 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 november 2022 till 6,50 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 32,5 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-nov 2022 uppgår till -37,9 %. First North All-share Index avkastade -44,0 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 30 november 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

Humble Group

Hälsa

38 889 336

1,04

15,9%

Alelion

Hållbarhet

7 528 846

0,20

3,1%

Lyckegård

Hållbarhet

7 970 306

0,21

3,3%

Sprint Bioscience

Hälsa

5 926 964

0,16

2,4%

Kiliaro

Teknologi

5 739 104

0,15

2,4%

Copperstone

Hållbarhet

2 393 900

0,06

1,0%

Dlaboratory

Hållbarhet

2 140 167

0,06

0,9%

Spherio

Hållbarhet

647 900

0,02

0,3%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

14 167 787

0,38

5,8%

 

 

85 404 311

2,28

35,0%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Mendi Innovation

Hälsa

20 617 532

0,55

8,4%

Verduro

Hälsa

18 440 000

0,49

7,6%

CombiQ

Teknologi

16 238 100

0,43

6,7%

Zigrid

Hållbarhet

10 598 140

0,28

4,3%

Tribonex

Hållbarhet

10 550 800

0,28

4,3%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

4,0%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

3,5%

Digital Diabetes Analytics

Hälsa

6 741 500

0,18

2,8%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

2,1%

Knodd

Hälsa

4 998 850

0,13

2,0%

Mindforce Game Lab

Hälsa

3 599 876

0,10

1,5%

 

 

115 315 015

3,07

47,2%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

2 083 457

0,06

0,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

202 802 782

5,40

83,1%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

41 283 109

1,10

16,9%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

244 085 891

6,50

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 8,97 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,59 kr/aktie, Alelion 0,52 kr/aktie, Kiliaro 1,75 kr/aktie, Spherio 0,16 kr/aktie

Lyckegård 3,05 kr/aktie, Copperstone 1,29 kr/aktie, Dlab 3,41 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 20,7 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting