First Venture publicerar månadsbrev för februari

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter  under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter

 

VD David Wendel kommenterar sina 100 första dagar på First Venture. Stanford Brainstorm Alumni, Cody Rall, gör recension på portföljbolaget Mendi.io. Humble Group visar stark lönsamhet och organisk tillväxt. First Ventures bokslutskommuniké visar på ett starkt sista kvartal. Alelion säkrar en ny order för 8,2 Mkr. Fortsatt värdebyggande och expansion för Sprint Bioscience. First Venture tecknar aktier i Copperstone Resources AB (publ).

 

David Wendel kommenterar sina 100 första dagar som VD på First Venture

First Venture har investerat i bolag med stor tillväxtpotential som dessutom har en klar positiv inverkan på människa och planet. Vi har även haft ett fortsatt nära samarbete med våra portföljbolag för att säkerställa våra investeringar och supportera entreprenörsteamen i deras resa och vi har förbättrat vår kommunikation med våra aktieägare och med aktiemarknaden. Under resterande del av 2022 kommer vi fortsätta att arbeta med vår aktiva och långsiktiga investeringsstrategi, där såväl follow on-investeringar som investeringar i nya bolag kommer bidra till att skapa värde för våra aktieägare. Han hoppas att ni har samma passion för ansvarsfulla investeringar med stor tillväxtpotential som han har!

 

Läs mer

Stanford Brainstorm Alumni, Cody Rall, gör recension på Mendi

 

Cody Rall, utbildad läkare inom psykiatri, Stanford Brainstorm och grundare av Techforpsyche, gör en insiktsfull och djupgående recension av portföljbolaget Mendi:s teknologi och vetenskapen bakom produkten. I sin recension ger han en överblick på hur produkten kan öka fokus och koncentration hos användaren. Mendi's CTO och Co-founder, Rickard Eklöf, samt Mendi:s vetenskapsansvarig, Mustafa S. Hamada, kommenterar i klippet. (www.mendi.io)

 

Kommentar från First Venture:

”Mendi har en väldigt spännande och välutvecklad teknik som vi ser stor potential för och det är alltid kul att läsa positiva recensioner från Mendis användare, särskilt när de kommer ifrån väletablerade namn inom nerufeedback-branschen som Dr Cody Rall. Jag tror dock att det här är den första i en rad av liknande positiva recensioner som vi kommer att få läsa under 2022.” – David Wendel, VD First Venture

Se recensionen

 

Humble Group visar stark lönsamhet och organisk tillväxt 2021

Portföljbolaget Humble Group presenterar det absolut starkaste kvartalet i bolagets historia, där de når en nettoomsättning på 862 miljoner kronor och justerad EBITA på 154 miljoner kronor, med en justerad EBITA-marginal om 17 %. De redovisar även stabila kassaflöden från deras 29 verksamheter och har för de bolag som ägts under hela perioden en organisk tillväxt på hela 42 % för fjärde kvartalet och 28 % för hela året, vilket är en betydligt högre nivå än innan de blev en del av gruppen. ”Med styrelsen och ledningens långsiktiga plan för att skapa värde åt våra drygt 22 000 aktieägare, visar vi nu den verkliga potentialen i den strategiska plattform vi byggt samt den marknadsposition vi etablerat under de senaste två åren.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB. (www.humblegroup.se)

 

Kommentar från First Venture:

”Framgångssagan kring Humble Group har nog inte gått någon förbi och vi är mycket stolta över att vara en av bolagets första investerare. Vi ser en stor fortsatt tillväxtpotential i Humble och ser mycket positivt på bolagets planer för 2022. Det är ett klart styrkebesked att bolaget under 2021 lyckats växa organiskt, stängt ett stort antal lyckade transaktioner samtidigt som man levererar ett starkt resultat på sista raden.” – David Wendel, VD First Venture

 

Läs mer

 

First Ventures Bokslutskommuniké för januari – december 2021

 

First Venture avslutar ett positivt år med ett mycket starkt sista kvartal. Enbart under det fjärde kvartalet uppnådde vi en substansvärdetillväxt på 6,3 procent samtidigt som vi stängde fyra strategiska förvärv i Cling, Mendi, Alelion och Lyckegård. Vi kliver in i 2022 med en stark likviditet som möjliggör ytterligare investeringar och ett fortsatt arbete med långsiktiga investeringar inom teknik, hälsa och hållbarhet.

 

Kommentar från First Venture:

”Om vi blickar framåt mot 2022 ser vi att tillgången på kapital på marknaden börjat minska i relation till nivåerna som vi sett under 2020/21. Det lägre utbudet på kapital tillsammans med vår starka likviditet (ca 32% av substansvärdet per den 31 december 2021) medför att vi positionerat oss väldigt väl inför investeringar till rimliga värderingar i såväl noterade som onoterade bolag. Vi ser även att vår marknadsposition och attraktionskraft fortsätter att växa vilket medför att vi även fortsättningsvis kommer ges möjlighet att investera i några av Sveriges mest lovande tillväxtbolag.” –David Wendel, VD First Venture Sweden

Länk till Bokslutskommuniké

 

Portföljbolaget Alelion säkrar ny order för 8,2 miljoner kronor

Alelion Energy Systems AB (publ) har fått ytterligare uppföljningsorder på högspänningsbatterier av en tysk specialfordonstillverkare. Batterierna kommer att elektrifiera diverse fordon för flygplatser samt logistiklösningar och skall börja levereras i andra halvan av 2022 och vidare 12 månader. Det färdiga batterikonceptet för specialfordon efterfrågas av ett flertal branscher som vill minska sitt klimatavtryck. Fokussegment som Alelion bearbetar är Off-highway vehicles; fordon för logistik, hamnar, flygplatser och byggindustrin.

 

Läs mer

 

Sprint Bioscience Bokslutskommuniké för januari – december 2021

Fortsatt värdebyggande och expansion under 2022 för Sprint Bioscience. Efter ett händelserikt 2021 går bolaget in i 2022 med en spännande portfölj. De har tre partnerprogram - VPS34, PETRA01, och NASH utlicensierade till Deciphera respektive HiberCell och LG Chem - och tre interna läkemedelsprogram - VADA, DISA och NIMA. Program som alla på olika sätt bygger värde för sitt bolag. ”Med en värdeskapande strategi och en stärkt kassa ser vi en växande portfölj i såväl antal som värde”, säger Erik Kinnman, vd, Sprint Bioscience.

Med en fragmentbaserad läkemedels-utvecklingsmetod utvecklar Sprint Bioscience läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 747 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning.

 

Länk till Bokslutskommuniké

 

First Venture tecknar aktier i Copperstone Resources AB (publ)

För att Sverige och Europa ska kunna genomföra en omställning till ett elektrifierat samhälle krävs, utöver innovativa bolag, viktiga metaller och mineraler för att möjliggöra produktion av tekniska komponenter som i sin tur kan driva klimatomställningen framåt. En av dessa viktiga metaller är koppar.

För att undvika skada på natur och djurliv i närhet av koppartillgångarna är det av stor vikt att den koppar som bryts för att möjliggöra klimatomställningen faktiskt bryts på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Få aktörer inom kopparindustrin tar samma ansvar som Copperstone i frågan om hållbarhet och klimatomställning.

Med sina bearbetningskoncessioner finns Copperstone representerade i Sveriges tre största gruvdistrikt. First Venture tecknade aktier till ett värde om ca 2 mkr i Copperstone Resources AB nyemission.

 

Länkar

https://www.youtube.com/watch?v=EjDatjaromw

https://first-venture.se/cision/120916A38DDF6987/

https://news.cision.com/se/humble-group-ab/r/stark-lonsamhet-och-42---organisk-tillvaxt--bokslutskommunike-2021,c3514384

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/first-venture-sweden-ab--publ--bokslutskommunike-for-januari---december-2021,c3513586

https://alelion.com/pressmeddelande/?lang=sv&action=release&id=88DF41E265D00D81

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelande/?slug=sprint-bioscience-bokslutskommunike-for-januari-december-2021

 

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting