First Ventures substansvärde 31 januari 2023

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 januari 2023 till 6,86 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 43,5 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för januari 2023 uppgår till 5,7 %. First North All-share Index avkastade 4,4 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 31 januari 2023

Andel av substansvärdet
Noterade tillgångar Sektor Marknadsvärde, SEK* Kr/aktie*** %
Humble Group Hälsa 42 444 437 1,13 16,5%
Lyckegård Hållbarhet 8 623 610 0,23 3,3%
Kiliaro Teknologi 5 968 015 0,16 2,3%
Alelion Hållbarhet 9 649 039 0,26 3,7%
Sprint Bioscience Hälsa 6 987 243 0,19 2,7%
Copperstone Hållbarhet 2 863 800 0,08 1,1%
Dlaboratory Hållbarhet 2 089 958 0,06 0,8%
Kapitalförsäkring 14 619 236 0,39 5,7%
93 245 337 2,48 36,2%
Onoterade tillgångar
Tribonex Hållbarhet 21 152 400 0,56 8,2%
Mendi Innovation Hälsa 20 617 532 0,55 8,0%
Verduro Hälsa 18 440 000 0,49 7,2%
CombiQ Teknologi 16 238 100 0,43 6,3%
Zigrid Hållbarhet 10 598 140 0,28 4,1%
Cling Hållbarhet 8 600 003 0,23 3,3%
Speedment Teknologi 7 363 565 0,20 2,9%
Digital Diabetes Analytics Hälsa 6 741 500 0,18 2,6%
Virtual eTraining Teknologi 5 069 440 0,14 2,0%
Knodd Hälsa 4 516 600 0,12 1,8%
Mindforce Game Lab Hälsa 2 788 200 0,07 1,1%
122 125 480 3,25 47,4%
Övriga onoterade värdepapper 1 918 457 0,05 0,7%
Totalt innehav 217 289 274 5,79 84,4%
Övriga tillgångar-skulder** 40 174 124 1,07 15,6%
Substansvärde 257 463 398 6,86 100,0%
* Baseras på aktiekurser: Humble 9,79 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,68 kr/aktie, Alelion 0,66 kr/aktie, Kiliaro 1,82 kr/aktie
Lyckegård 3,30 kr/aktie, Copperstone 1,54 kr/aktie, Dlab 3,33 kr/aktie
**Varav ca 16,1 MSEK avser likvida medel
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting