First Venture publicerar månadsbrev för november

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter

 

First Venture ökar sitt ägande i Mendi Innovations samtidigt som bolaget ställer om för fortsatt tillväxt. Kiliaro fortsätter expansionen i Turkiet med nya strategiska samarbeten. Ett flertal nya målproteiner för behandling av akut myeloid leukemi (AML) har identifierats av Sprint Bioscience. First Ventures VD David Wendel medverkar vid Tech Summit 2022 för att diskutera framtidens bolag och påverkan av dagens marknadsklimat. Lyckegård Group når större kundgrupp genom produktutveckling. First Venture investerar i Dlaboratory Sweden AB.

 

First Venture ökar ägandet i Mendi Innovations

Portföljbolaget Mendi Innovations ökar sin omsättning, främst genom ökad försäljning på den amerikanska marknaden. Under november har bolaget även tagit in Eva Engelbert i syfte att öka försäljningen ytterligare. Eva, som bland annat har många års operativ erfarenhet inom retail och produktbolag, delar rollen som VD med tech-profilen Moha Bensofia som varit operativ i bolaget sedan tidigare.

 

I samband med omställningen har Mendi även tagit in ca 10 mkr från befintliga aktieägare i syfte att öka tillväxttakten och nå lönsamhet snabbare. First Venture deltog i nyemissionen med 6,5 mkr och blev därmed största ägare i bolaget.

 

I en intervju med Breakit säger Eva att hon är både ”stolt och ödmjuk över att få jobba med Mendi” och att ”det ekonomiska läget har inte påverkat oss negativt i försäljningen, tvärtom. Behovet av vår produkt är ännu större”. Länk till intervjun med Eva Engelbert finns nedan.

 

 

Kommentar från First Venture:

 

 ”Trots den turbulens vi sett under året har Mendi lyckats säkra en rad viktiga partnerskap, bland annat med NASA, för att bygga sitt varumärke och sprida kunskapen om neurofeedback. Under hösten har bolaget på ett imponerande ökat försäljningen samtidigt som man ställt om för att öka runway i det nya marknadsklimatet. Tillskottet av Eva Engelbert är ytterligare ett styrketecken. Eva har inte bara en relevant bakgrund och många års erfarenhet av retail, hon är även en viktig pusselbit i Mendis fortsatta tillväxt. Vi är glada över att kunna öka vårt ägande i Mendi samtidigt som vi fortsätter stötta ett banbrytande företag” säger David Wendel, VD First Venture.

 

Läs mer om det senaste ifrån Mendi

 

First Venture investerar i Dlaboratory Sweden AB

 

First Venture har förvärvat aktier i Dlaboratory Sweden AB (”dLab”) till ett värde om 1,5 mkr, motsvarande ca 3,7% av dLab, vilket gör First Venture till en av de största externa ägarna i bolaget.

Genom dLabs patenterade mjukvarulösning erbjuds automatisk analys av elnätets hälsotillstånd. Vidare erbjuder dLab en kostnadseffektiv elkvalitetsövervakning som kontinuerligt mäter och observerar strömmar och spänningar i strategiska punkter i elnätet. Mätvärdesanalysen sker i realtid, data analyseras i molntjänsten och resultatet kan ses via webb. Genom dLabs tekniska plattform kan ett stort antal elavbrott undvikas, ett problem som idag orsakar skador för miljarder varje år.

”Fantastiskt kul att få in First Venture och Gainbridge som ägare och en mycket positiv signal för bolaget i den förändrings- och tillväxtresa vi är på. Ser fram emot att jobba med och för dem samt övriga aktieägare framåt”, säger Rickard Jacobson, VD dLab

 

Läs mer

 

Kiliaro fortsätter sin expansion i Turkiet genom nya strategiska samarbeten

 

Vi har tidigare skrivit om portföljbolaget Kiliaros lyckade expansion i Turkiet under 2022. I november har bolaget fortsatt sin resa på den turkiska marknaden genom att inleda två nya strategiska samarbeten. Det ena partnerskapet avser LC Waikiki, Turkiets största klädföretag med 70 miljoner besökare varje månad och ca 1 200 fysiska butiker.

 

Det andra partnerskapet avser Mediamarkt Turkiet som kommer marknadsföra Kiliaros app mot sina kunder via kommunikationskanaler som de själva äger. Mediamarkt Turkiet har en lokal medlemsbas på ca 4 miljoner kunder.

 

Dessa samarbeten kommer ytterligare förstärka Kiliaros varumärke och öka den betalande användarbasen på den turkiska marknaden.

 

 

Kommentar från First Venture:

”Under det senaste året har Kiliaro gått från klarhet till klarhet. I samband med noteringen av Kiliaro i september 2021 hade bolaget ca 10 000 aktiva användare och arbetade för fullt med att lansera den nya plattformen. Nu, ca fjorton månader senare, har Kiliaro lanserat den nya plattformen och gått in på ett flertal nya marknader, och bara genom samarbetena på den turkiska marknaden når Kiliaro under hundratusentals människor varje månad. Bolaget har levererat på de milstolpar som kommunicerats under året och jag ser med spänning fram emot den fortsatta tillväxten” säger David Wendel, VD First Venture.

 

Läs mer

Läs mer

 

Tidig identifiering av målproteiner skapar möjligheter för Sprint Bioscience

Sprint Bioscience har i sitt samarbete med docent Julian Walfridsson identifierat flera nya målproteiner för behandling av akut myeloid leukemi (AML). Dessa målproteiner utgör startpunkter för nya läkemedelsprogram som kan utvecklas vidare med bolagets fragmentbaserade läkemedelsplattform (FBDD).

”Dessa tidiga framgångar ger stöd för vår metodik och är nu etablerat som ett pålitligt verktyg för att identifiera nya målproteiner. Vi förväntar oss att generera en mängd nya målproteiner för AML. Samarbetet kan även utökas till andra typer av cancer. Detta ger oss möjlighet att starta läkemedelsprogram som har potential att bli first-in-class, och tillför extra värde genom att utvärdera både säkerhet och effekt i ett tidigt skede, säger Jessica Martinsson, COO för Sprint Bioscience.

 

Läs mer

 

VD David Wendel medverkar i Tech Summit paneldiskussion

 

Den 30 november deltog First Ventures VD David Wendel i en paneldiskussion under Tech Summit 2022 tillsammans med Håkan Sjögren, Director Listing Nasdaq, och Niklas Follin, Partner på Setterwalls Advokatbyrå. Ämnet för paneldebatten var ”Hur teknikföretag främjar tillväxt och innovation i en värld som står inför sociala, ekonomiska och politiska förändringar”.

 

”Frågan vilka tech-bolag som kommer lyckas bäst under de kommande åren är självklart en av de mest centrala frågorna för early stage-investerare som First Venture. För att få en fingervisning om vilka bolag som premieras av investerare, och därmed är de bolag som de globala investeringsaktörerna tror mest på under de kommande tre till fem åren, kan vi titta på hur investeringsklimatet såg ut under det tredje kvartalet i år. Totalt sett minskade investeringsvolymen med ca 40% jämfört med det tredje kvartalet 2021. Gräver man djupare i siffrorna ser man dock att de bolag som drabbats hårdast av det nya marknadsklimatet är renodlade tech-bolag. På andra sidan spektrat, d v s bolag som sett ökad investeringsvolym och tilltro från globala storinvesterare, ser vi tech-bolag inriktade på hälsa eller hållbarhet.” säger David Wendel, VD First Venture.

 

Se länk till event

 

 

Lyckegård intensifierar produktutvecklingen

 

Lyckegård Group lanserar en utvecklad radhacka inom produktgruppen Cameleon. Den nya radhackan har en större arbetsbredd och är nu tolv meter lång. Produkten har utvecklats efter att Lyckegård identifierad en stor efterfrågan hos bolagets kunder och kommer att lansera produkten under jordbruksmässan Agromek som äger rum mellan 29 november och 2 december 2022 i Danmark.

”Vi har under senaste perioden ägnat fler resurser åt vår produktutveckling för att i framtiden kunna erbjuda alltmer högkvalitativa maskiner. Intresset för mekanisk bekämpning av ogräs ökar i Europa i takt med att färre använder kemiska bekämpningsmedel. Att lansera en tolv meters radhacka är en del i strategin att kunna möta alla lantbrukares behov och stärka vår tillväxtresa i Europa,” kommenterar Christian Bjärntoft, VD för Lyckegård.

 

 

Läs mer

 

 

Länkar

https://www.di.se/bors/telegram/d401bb69-4b71-57f6-8274-6cb10a85bb39/

https://news.cision.com/se/kiliaro-ab/r/kiliaro-inleder-samarbete-med-lc-waikiki---turkiets-storsta-kladforetag-med-70-miljoner-onlinebesoka,c3660849

https://www.onkologiisverige.se/sprint-bioscience-rapporterar-nya-aml-malproteiner-i-pagaende-samarbete/

https://www.breakit.se/artikel/35134/moha-bensofia-var-daniel-eks-inneboende-nu-ska-tech-profilen-leda-mendi-tillsammans-med-eva-engelbert

https://news.cision.com/se/lyckegard-group-ab/r/lyckegard-intensifierar-produktutvecklingen---lanserar-ny-cameleon-radhacka,c3673814

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/first-venture-investerar-1-5-mkr-i-dlaboratory-sweden-ab,c3665243

 

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting