First Venture substansvärde 31 oktober 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 oktober 2022 till 6,64 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 35,2 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-okt 2022 uppgår till -36,6 %. First North All-share Index avkastade -43,4 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

36 526 495

0,97

14,7%

Lyckegård

Hållbarhet

8 754 270

0,23

3,5%

Alelion

Hållbarhet

8 408 654

0,22

3,4%

Kiliaro

Teknologi

7 194 319

0,19

2,9%

Sprint Bioscience

Hälsa

4 045 548

0,11

1,6%

Copperstone

Hållbarhet

2 275 500

0,06

0,9%

Spherio

Hållbarhet

964 580

0,03

0,4%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

13 499 643

0,36

5,4%

 

 

81 669 009

2,18

32,8%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Verduro

Hälsa

18 440 000

0,49

7,4%

Mendi Innovation

Hälsa

16 649 873

0,44

6,7%

CombiQ

Teknologi

16 238 100

0,43

6,5%

Zigrid

Hållbarhet

10 598 140

0,28

4,3%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

4,0%

Tribonex

Hållbarhet

9 550 800

0,25

3,8%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

3,5%

Digital Diabetes Analytics

Hälsa

6 741 500

0,18

2,7%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

2,0%

Knodd

Hälsa

4 998 850

0,13

2,0%

Mindforce Game Lab

Hälsa

3 599 876

0,10

1,4%

 

 

110 347 356

2,94

44,3%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

2 083 457

0,06

0,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

194 099 822

5,17

77,9%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

55 099 377

1,47

22,1%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

249 199 199

6,64

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 8,42 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,83 kr/aktie, Alelion 0,58 kr/aktie, Kiliaro 2,20 kr/aktie, Spherio 0,30 kr/aktie

Lyckegård 3,35 kr/aktie, Copperstone 1,23 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 35,3 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting