Analyst Group publicerar uppdaterad aktieanalys avseende First Venture

Under fredagen den 2 september 2022 publicerade Analyst Group sin aktieanalys avseende First Venture Sweden AB efter halvårsrapporten 2022. I analysen pekar Analyst Group på en aktiekurs mellan 6,54 – 8,41 kr/aktie i ett base- respektive ett bull-scenario.

I sin analys pekar Analyst Group bland annat på att First Ventures starka managementteam, erfarna storägare och investeringsstrategi med lönsamma resultat tillsammans ”ingjuter förtroende i ledningens förmåga att skapa aktieägarvärde framgent” samt att First Venture har en ”attraktiv värdering sett till substansvärdet”.

Vidare konstaterar Analyst Group att det rådande marknadsläget är gynnsamt; ” Den turbulenta marknaden och inledning på halvåret har, sammantaget, minskat värderingarna i många lämpliga investeringsobjekt. Då Bolagets noterade innehav utgör cirka 34,5 % av det totala värdet medför detta en fördelaktig ställning för att kapitalisera på rådande marknadsläge, med tanke på Bolagets starka kassa om cirka 56,7 MSEK, vilket innebär att det finns en substantiell andel av kassalikviditet som innebär det att det finns en säkerhet i Bolaget utifrån nuvarande värdering”.

Läs hela analysen här.

 

 För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting