First Venture substansvärde 30 april 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 april 2022 till 8,25 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 41,9 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2022 uppgår till -21,2 %. First North All-share Index avkastade -24,8 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 30 april 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

65 509 239

1,75

21,1%

Sprint Bioscience

Hälsa

18 075 334

0,48

5,8%

Alelion

Hållbarhet

13 168 269

0,35

4,3%

Lyckegård

Hållbarhet

7 054 995

0,19

2,3%

Kiliaro

Teknologi

6 579 687

0,18

2,1%

Copperstone

Hållbarhet

2 090 500

0,06

0,7%

Yaytrade

Hållbarhet

957 000

0,03

0,3%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

15 880 516

0,42

5,1%

 

 

129 315 540

3,45

41,8%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Verduro

Hälsa

17 520 000

0,47

5,7%

Mendi Innovation

Hälsa

16 649 873

0,44

5,4%

CombiQ

Teknologi

16 238 100

0,43

5,2%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

3,2%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

2,8%

Zigrid

Hållbarhet

8 337 820

0,22

2,7%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

1,6%

Tribonex

Hållbarhet

5 000 000

0,13

1,6%

Mindforce Game Lab

Hälsa

3 599 876

0,10

1,2%

 

 

90 875 886

2,42

29,3%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

6 406 224

0,17

2,1%

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

226 597 650

6,04

73,2%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

83 139 443

2,22

26,8%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

309 737 093

8,25

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 15,11 kr/aktie, Sprint Bioscience 3,69 kr/aktie, Alelion 0,91, Kiliaro 2,00 kr/aktie, Yaytrade 1,10 kr/aktie

Lyckegård 3,90 kr/aktie, Copperstone 1,13 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 68,9 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting