First Venture substansvärde 31 augusti 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 augusti 2022 till 7,44 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 31,4 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-aug 2022 uppgår till -29,0 %. First North All-share Index avkastade -44,1 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

57 792 068

1,54

20,7%

Sprint Bioscience

Hälsa

12 572 019

0,34

4,5%

Alelion

Hållbarhet

7 283 654

0,19

2,6%

Lyckegård

Hållbarhet

7 114 834

0,19

2,5%

Kiliaro

Teknologi

3 797 243

0,10

1,4%

Copperstone

Hållbarhet

2 109 000

0,06

0,8%

Spherio

Hållbarhet

848 000

0,02

0,3%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

15 054 289

0,40

5,4%

 

 

106 571 107

2,84

38,2%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Verduro

Hälsa

18 440 000

0,49

6,6%

Mendi Innovation

Hälsa

16 649 873

0,44

6,0%

CombiQ

Teknologi

16 238 100

0,43

5,8%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

3,5%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

3,1%

Zigrid

Hållbarhet

10 598 140

0,28

3,8%

Tribonex

Hållbarhet

8 050 800

0,21

2,9%

Digital Diabetes Analytics

Hälsa

6 741 500

0,18

2,4%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

1,8%

Knodd

Hälsa

4 998 850

0,13

1,8%

Mindforce Game Lab

Hälsa

3 599 876

0,10

1,3%

 

 

108 847 356

2,90

39,0%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

2 060 957

0,05

0,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

217 479 420

5,80

77,9%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

61 551 003

1,64

22,1%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

279 030 423

7,44

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 13,33 kr/aktie, Sprint Bioscience 2,57 kr/aktie, Alelion 0,50 kr/aktie, Kiliaro 1,16 kr/aktie, Spherio 0,40 kr/aktie

Lyckegård 3,82 kr/aktie, Copperstone 1,14 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 44,4 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting