Analyst Group publicerar kommentar på First Ventures Q1-rapport

Under tisdagen den 17 maj 2022 publicerade Analyst Group sin aktieanalys och kommentar avseende First Venture Sweden ABs kvartalsrapport för första kvartalet 2022. I analysen lyfter Analyst Group bland annat fram att ”[First Ventures] likvida position ger goda förutsättningar att fortsatt exekvera på uttalad strategi”.

I sin kommentar lyfter Analyst Group även fram sina tankar kring First Ventures substansvärderabatt och framtiden där man bland annat säger att ”sammantaget har rabatten för First Ventures innehav minskat mer än för andra investmentbolag och OMXS30 i stort” och att ”detta ger således investerare en god möjlighet att exponeras till den onoterade miljön till en attraktiv värdering och till relativt låg risk. Analyst Group bedömer att den fortsatta visionen att vara en långsiktig partner till portföljbolagen förblir intakt, och därtill att bolaget har fortsatt god möjlighet att kapitalisera på rådande klimat.”.

Läs hela analysen här.

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting