Analyst Group publicerar uppdaterad aktieanalys avseende First Venture

Under tisdagen den 31 maj 2022 publicerade Analyst Group sin uppdaterade aktieanalys avseende First Venture Sweden AB efter första kvartalsrapporten 2022. I analysen pekar Analyst Group på en aktiekurs mellan 8,58 – 10,41 kr/aktie i ett base- respektive ett bull-scenario.

Analyst Group bedömer att  First Venture har en ”attraktiv värdering sett till substansvärdet” samt att det rådande marknadsläget är gynnsamt för framtida investeringar, främst då ”den turbulenta marknaden och inledning på året har, sammantaget, minskat värderingarna i många lämpliga investeringsobjekt” och att ”First Ventures starka kassa om cirka 75 MSEK, innebär att det finns en substantiell andel av kassalikviditet vilket innebär det att det finns en stor säkerhet i Bolaget utifrån nuvarande värdering.”

Läs hela analysen här.

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting