First Venture substansvärde 31 mars 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 mars 2022 till 8,50 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 36,5 %.

Substansvärdets fördelning per 31 mars 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

81 507 193

2,17

25,6%

Sprint Bioscience

Hälsa

19 078 160

0,51

6,0%

Alelion

Hållbarhet

12 245 192

0,33

3,8%

Lyckegård

Hållbarhet

7 778 584

0,21

2,4%

Kiliaro

Teknologi

6 742 140

0,18

2,1%

Copperstone

Hållbarhet

2 175 600

0,06

0,7%

Yaytrade

Hållbarhet

1 200 600

0,03

0,4%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

16 183 765

0,43

5,1%

 

 

146 911 235

3,92

46,1%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Verduro

Hälsa

17 520 000

0,47

5,5%

Mendi Innovation

Hälsa

16 649 873

0,44

5,2%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

3,1%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

2,7%

Zigrid

Hållbarhet

8 337 820

0,22

2,6%

CombiQ

Teknologi

5 956 500

0,16

1,9%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

1,6%

ANS

Hållbarhet

5 000 000

0,13

1,6%

 

 

76 994 410

2,05

24,1%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

6 448 492

0,17

2,0%

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

230 354 137

6,14

72,2%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

88 654 164

2,36

27,8%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

319 008 301

8,50

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 18.80 kr/aktie, Sprint Bioscience 3.90 kr/aktie, Alelion 0.85, Kiliaro 2.04 kr/aktie, Yaytrade 1.38 kr/aktie

Lyckegård 4.30 kr/aktie, Copperstone 1.18 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 85,5 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting