Nytt portföljbolag med förvärvsstrategi inom hälsa och hållbarhet till First Venture Sweden AB

First Venture välkomnar det nybildade intressebolaget Verduro Group AB (”Verduro”) som nytt portföljbolag, som ett led i att stärka marknadspositionen inom hälsa, kost och träning. First Ventures ägande i Verduro uppgår till ca 25 %. First Ventures aktier i Nutribe AB avses att överlåtas till Verduro Group i samband med uppstarten. Utöver ägandet i Nutribe AB (www.nutribe.com), dess dotterbolag Swiftr (www.swiftr.se) och Svenska Näringsakademin (www.svna.se), äger Verduro Group även aktier i Svensk Provtagning AB (www.svenskprovtagning.se) och planerar för att bygga på med ytterligare bolag som passar in i vertikalerna hälsa, kost och träning.

First Venture har alltid haft en investeringsstrategi som fokuserat på att driva en positiv utveckling för människan och planeten, delar av denna strategi har möjliggjorts genom ägandet i Nutribe AB. En ökande efterfrågan inom marknaderna för hälsa, kost och träning gör att såväl First Venture som Nutribe vill ta ett samlat grepp för att öka exponeringen inom dessa områden. För att på bästa sätt tillvarata de möjligheter som uppkommer har First Venture tillsammans med de övriga ägarna av Nutribe beslutat att bilda Verduro Group, ett verksamhetsbolag med fokus på investeringar, förvärv samt bildande av nya bolag inom vertikalerna hälsa, kost och träning.

VD för det nybildade Verduro Group blir Johanna Sucasas Wictorén, grundare av Swiftr:”Jag har genom mitt engagemang i Swiftr verkat inom hälso-och techbranschen i snart 6 år och det känns som ett naturligt steg att fortsätta på det spåret. Jag brinner verkligen för bolagsbygge, särskilt när det samtidigt gör gott och bidrar till en bättre värld. Jag ser fram emot att genom Verduro möjliggöra en plattform för kunskapsöverföring och synergier mellan våra förvärvsbolag. Vi jobbar med extremt kompetenta team och det finns så mycket driv och upparbetad know-how i respektive bolag som bara väntar på att tas till nya höjder. Verduro blir en katalysator och en fantastisk möjlighet till att kapitalisera på detta och omdefiniera hur vi konsumerar hälsa, kost och träning i framtiden.”

David Wendel, VD på First Venture: ”Intresset för och medvetenheten kring hälsa, kost och träning fortsätter att växa explosionsartat och vi ser en tydlig trend i att allt fler människor vill göra aktiva val som förbättrar deras hälsa och livskvalitet. Samtidigt ser vi att utvecklingen av nya tekniska plattformar inom hälsobranschen främst fokuserar på reaktiv vård av redan uppkomna sjukdomar. Jag tror inte att den typen av vård är det effektivaste sättet att förbättra hälsa och välmående på lång sikt och jag ställer mig även tveksam till att investera i bolag vars affärsmodell bygger på att människor ska kastas in och ut ur sjukvården. På First Venture vill vi istället driva proaktiva hälsoincitament och förebyggande av sjukdomar, något som på ett tydligt sätt fångas upp av Verduro Groups befintliga vertikaler och framtidsvisioner. Vi är väldigt glada över att vara en del av att bygga framtidens hälso-, kost- och träningsbolag tillsammans med etablerade entreprenörer som Johanna Sucasas Wictorén, Fredrik Paulún och Martin Brunnberg”.

”Efter många år som entreprenör och investerare inom hälsa har jag fått möjligheten att tillsammans med bland andra First Venture grunda Verduro Group AB. Jag för över mina egna innehav i Svensk Provtagning, Nutrilight, Nutribe och Swiftr till Verduro Group AB, och jag kommer att verka som affärsutvecklare i bolaget. Övriga delägare är tillträdande VD:n Johanna Sucasas Wictorén och näringsfysiolog Martin Brunnberg som jag har lång historik med och vi är tillsammans ett starkt och framgångsrikt team med tydliga roller. Det innebär att jag kan vara operativ i de olika verksamheterna och samtidigt fokusera på investeringar i, och göra förvärv av, lämpliga bolag inom kost, hälsa och träning. Detta är nästa naturliga steg för mig i mitt entreprenörskap och jag ser fram mot många år av ett fruktbart samarbete.” säger Fredrik Paulún, medgrundare till Verduro Group AB.

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB +46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting