First Venture publicerar månadsbrev för april

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter  under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter

 

First Venture publicerar årsredovisning 2021. Alelion bygger kompetenscentrum för avancerad batteritekning. Sprint Bioscience VADA-program ytterligare validerat. Investering i Mindforce Game Lab. CombiQ's värdering mer än dubbleras. Yaytrade ändrar namn och inriktning.

 

First Venture publicerar årsredovisning 2021

First Venture har publicerat sin årsredovisning för 2021. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.first-venture.se.

”2021 var ett händelserikt år som på många sätt kan ses som startskottet för nästa epok på First Ventures långsiktiga resa tillsammans med våra värdeskapande portföljbolag. Efter ett starkt avslut på 2021 har vi fortsatt att investera i framtidens bolag inom teknik, hälsa och hållbarhet, samtidigt som vi sett ökade värderingar i ett antal av våra portföljbolag. Året 2022 har dock inletts med större turbulens än vad många av oss hade kunnat förutse, främst på grund av kriget i Ukraina och de eftersläpande effekterna av pandemin. Tragiken som kriget orsakar är svår att formulera i ord, men om jag fokuserar på de faktorer som vi på First Venture kan kontrollera så ser jag att strategin om att inleda 2022 med en stark likviditet, ca 36% av substansvärdet i likvida tillgångar vid årsskiftet, har positionerat oss väl inför de sjunkande värderingar som vi upplevt bland noterade bolag, men även i viss utsträckning bland onoterade. Bland jämförbara investeringsbolag är vi ett av de mest slagkraftiga när det kommer till möjligheten att tillvarata möjligheter till nya investeringar.” säger David Wendel, VD på First Venture

First Ventures årsstämma kommer att hållas tisdagen den 17 maj 2022 kl. 10.00. För mer information, vänligen se separat kallelse som bland annat finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Ta del av årsredovisningen här

 

First Venture investerar i Mindforce Game Lab

First Venture har tecknat aktier till ett värde om ca 3,6 mkr i Mindforce Game Lab AB, motsvarande ca 3,3 % av aktierna i bolaget efter full utspädning. Mindforce affärsidé är att hjälpa människor att förbättra deras hälsa genom mobilspel och appar. Idén baseras på forskning från KTH- och Stanfordprofessorn Emma Lundberg, som också är grundare till Mindforce. I dagsläget följer enbart 30-60% av patientkollektivet den medicineringsplan som deras läkare föreskrivit. Det behövs en förändring av detta beteende för att medicineringen ska vara effektiv. Genom att koppla ihop patientbehandlingar med beteendevetenskap och underhållning, genom gamification och mobilspel, har Mindforces studier visat på en signifikant förbättring av patienters efterlevnad av medicineringsplaner.

 

Kommentar från First Venture:

”Vi ser att mental ohälsa klättrar nedåt i åldrarna och påverkar fler personer än någonsin tidigare. För att komma till rätt med detta stora och världsomspännande problem samtidigt som vården möter den allt yngre genomsnittspatienten på dennes villkor, är vi övertygade om att vi behöver se bortom de traditionella vårdmetoderna. Vi ser att t.ex. gamification kommer spela en central roll i vård av bland annat mental ohälsa. Mindforces digitala lösning kompletterar de nuvarande behandlingsmetoderna på ett effektivt och modernt sätt. Potentialen i Mindforces produkt stäcker sig långt bortom de områden som bolaget fokuserar på i dagsläget och vi ser stor potential i Mindforce.” säger David Wendel, VD på First Venture

Läs mer

 

CombiQ's värdering mer än dubbleras

Portföljbolaget CombiQ gör nyemssion där total likviden uppgår till ca 7,5 mkr och genom emissionen tillkommer nya aktieägare och värderingen av CombiQ ökar med ca 105%. First Venture är största ägare i CombiQ med ett ägande om ca 31%. Efter ett omfattande utvecklingsarbete av både elektronik och molntjänsten lanserades IoT-lösningen under förra året. Noterbart är att elektroniken är utvecklad, testad och tillverkad i Sverige.

CombiQ levererar en helhetslösning där bland annat industrimaskiner som inte är byggda för ett industriellt IoT (Internet of Things) med hjälp av specialutvecklade sensornoder kan kopplas upp mot CombiQs Saas-lösning CombiQloud. Genom att löpande inhämta data från maskiner och utrustning, som samlas och analyseras i CombiQloud, kan kunderna öka sin effektivitet, minska risken för driftsavbrott och erbjuda nya tjänster för att öka sin lönsamhet.

 

Kommentar från First Venture:

”Vi är glada över att vi genom den senaste emissionen har givits möjlighet att öka vårt ägande i CombiQ . Bolaget har gjort stora framsteg under de senaste åren, och vi ser tillströmningen av kunder som ett tydligt bevis på att CombiQs produkter tagits emot bra av marknaden. Som en av de första investerarna i CombiQ ser vi CombiQs resa som ett bevis på att starkt entreprenörskap i kombination med långsiktiga och aktiva investerare kan skapa fantastiska bolag.” säger David Wendel, VD First Venture

Läs mer

 

Alelion bygger kompetenscentrum för avancerad batteriteknik

En snabb omställning pågår just nu bland tillverkare av tunga specialfordon, som opererar i hamnar, på flygplatser, i byggindustrin och liknande miljöer. Hållbar eldrift med batterier ersätter dieselmotorn, och tillverkarna behöver en erfaren partner inom litiumjon-teknik som kan påskynda omställningen. Denna del av fordonsindustrin efterfrågar högspända batterier som tål tuffa tag. Satsningen på ett kompetenscentrum för celltestning gör att Alelion kan utvärdera och hitta rätt celler och batterilösning för kundernas specifika användarmönster, oberoende av leverantörer och externa testinstitut.

 

Kommentar från First Venture:

”Ökad kompetens inom battericeller är en viktig framgångsfaktor för Alelion i sin kundnära utveckling och den strategiska satsningen ligger helt rätt i tiden”

Sprint Bioscience VADA-program ytterligare validerat

Sprint Biosciences program för att utveckla VRK1-hämmare har fortsatt att utvecklas väl och bolaget har visat att hämmare som utvecklats i programmet har en stark effekt på överlevnaden av tumörceller jämfört med celler från frisk vävnad. Bolaget har också utvecklat en detaljerad förståelse för verkningsmekanismen för VRK1-hämmare och identifierat biomarkörer som är viktiga för den vidare utvecklingen av programmet. Programmet marknadsförs för närvarande och diskussioner pågår med en rad intressenter med avsikt att licensiera programmet till en lämplig partner i det prekliniska stadiet för vidare utveckling mot godkännande och marknaden.

 

Kommentar från First Venture:

Det är känns väldigt lovande och viktigt att valideringen av VRK1 som ett viktigt målprotein vid  t ex hjärntumörer och barncancer stärks ytterligare, och att två olika forskargrupper oberoende av varandra kommer fram till samma sak”

 

Läs mer

 

Yaytrade ändrar namn och inriktning

Ytrade Group AB (publ) offentliggjorde planerna på att byta namn från Ytrade Group till Spherio Group i samband med att kallelsen till årsstämman publicerades. Syftet med namnbytet är att tydliggöra koncernens nya fokus med tre affärsgrenar – tech, logistik och förvärv. Namnbytet blir även startskottet för att över tid bygga en internationell koncern där gruppens dotterbolag kommer att kunna skapa och nyttja interna och externa synergier på flera plan.

Den uppdaterade inriktningen inkluderar ett varumärkesarbete som är långt framskridet och genomförs av koncernens Chief Brand Officer, Gustaf Törling. Ett första steg i detta arbete har resulterat i ett förslag på nytt koncernnamn med en tydlig visualitet och logotyp.

 

Kommentar från First Venture:

” Vi ser klar potential i den förändrade inriktningen och att bolaget också stärkt sin fokus mot hållbarhet ytterligare med starka rekryteringar under året. Yaytrades namnbyte kommer att innebära ett större fokus mot att generera tillväxt och lönsamhet via den kommande SaaS-lösningen kombinerat med en etablerad logistiklösning som erbjuds kunderna.”

 

Läs mer

 

 

Länkar

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/first-venture-sweden-ab--publ--publicerar-arsredovisning-2021,c3553876

https://alelion.com/pressmeddelande/?lang=sv&action=release&id=240C61A72CCFD357

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelande/?slug=sprint-bioscience-vada-program-ytterligare-validerat-genom-publikationer

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/first-venture-investerar-i-mindforce-game-lab---framtidens-sjukdomsbehandling-genom-digitalisering-o,c3543680

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/first-venture-sweden-ab--publ--okar-sitt-agande-i-combiq-ab-samtidigt-som-bolagets-vardering-mer-an-,c3541248

https://investor.yaytrade.com/press-releases/D0F639FC9D98E612/

 

 

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting