First Venture substansvärde 31 Oktober 2021

First Ventures substansvärde per aktie uppgick till 9,92 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 29,0 %.

Substansvärdets fördelning per 31 oktober 2021

 

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK

 

Kr/aktie

%

 

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

106 869 804

 

2,85

28,7%

Sprint Bioscience

Hälsa

24 997 282

 

0,67

6,7%

Kiliaro

Teknologi

9 913 364

 

0,26

2,7%

 

 

141 780 450

 

3,78

38,1%

 

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

 

Speedment

Teknologi

9 860 774

 

0,26

2,6%

CombiQ

Teknologi

5 956 500

 

0,16

1,6%

Zigrid

Hållbarhet

4 964 949

 

0,13

1,3%

Nutribe

Hälsa

4 740 650

 

0,13

1,3%

ANS

Hållbarhet

3 277 040

 

0,09

0,9%

Virtual eTraining

Teknologi

3 069 440

 

0,08

0,8%

Övrigt

Övrigt

8 056 664

 

0,21

2,2%

 

 

39 926 017

 

1,06

10,7%

 

 

 

ant aktier

 

 

Totalt innehav

 

181 706 466

37 524 206

4,84

48,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar-skulder

 

190 704 727

 

5,08

51,2%

 

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

372 411 193

 

9,92

100,0%

 

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 24,65 kr/aktie, Sprint Bioscience 5,11 kr/aktie, Kiliaro 2,99 kr/aktie

 

**Varav ca 172 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf